SVETI

Člani Katehetskega sveta:

 • Branko Marot
 • Nataša Seničar
 • Klavdija Korenjak
 • Marija Lavbič
 • Damjana Lavbič
 • Mojca Bobnar
 • Simon Marčič
 • Andrej Gorjup
 • Petra Dobnik

 

Člani gospodarskega sveta:

 • Martin Korenjak, Laze
 • Lavbič Jure, Šedina
 • Anton Kolar, Pletovarje
 • Vinko Vodušek, Jarmovec
 • Branko Marot, Trnovec
 • Jože Banovšek, Svetelka

 

ČLANI ŽPS – Žup. pastoralnega sveta, za obdobje pet let:

 • Dušan Lavbič
 • Anica Lenart za molitveno zvezo
 • Laze: Janez Kačičnik Marija
 • Dobje: Anica Robič
 • Razbor: Petra Dobnik
 • Trnovec: Branko Marot
 • Svetelka: Ivan Povalej
 • Jarmovec: Vinko Vodušek
 • Zalog: Marija Rupnik
 • Šedina: Mira Gorjup
 • Vodule: Mojca Bobnar
 • Sp. Slemene: Štefan Vrhovnik

POTRDILO O SPOSOBNOSTI BOTRA

Ime:                                              Priimek:

Rojen(a) dne:                             Kraj:

Stanujoč(a):           

Poklic:

Župnija: Dramlje

Ima vse pogoje za veljavno in dopustno botrstvo in živi primerno veri in odgovornosti, ki jo z botrstvom prevzema. (kan. 874 in 983 ZCP)

 

POGOJI ZA BOTRSTVO PRI KRSTU IN BIRMI

 1. Boter je lahko katoličan, ki je sprejel sv. krst, sv. obhajilo in sv. birmo. Če je poročen, mora biti cerkveno. Ne živi v izven zakonski skupnosti.
 2. Boter je lahko le kdor posvečuje nedelje in hodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih redno k sveti maši.
 3. Boter je lahko le, kdor sprejema zakramente sprave in sveto obhajilo vsaj enkrat na leto.
 4. Boter je lahko le, kdor si prizadeva biti dober kristjan in delaven član Cerkve.

 

Podpisani izjavljam, da se bom trudil dajati krščencu ali birmancu dober zgled, da bom zanj molil in če bo potrebno bom pomagal staršem pri verski vzgoji. Prizadeval si bom, da bo krščenec, birmanec živel kakor je primerno za kristjana.

 

Podpis botr(a)e ——————–

Župnik: ———————————