ČLANEK – Podelitev zakramenta svete birme – 25. maj 2024

Sobota 25. maja letos je bila za župnijo še posebej praznična, saj je 17 veroučencev naše župnije prejelo zakrament sv. birme. Med mašo je prepeval domači cerkveni pevski zbor, cerkev pa so praznično očistili in okrasili starši s pomočjo Katke Smole. Zakrament sv. birme je birmancem podelil celjski opat Marjan Jezernik. Skozi veroučna leta so jih na poti vere vodile katehistinje, zgled vere so dajali duhovniki, neposredna priprava je bila duhovno bogata devetdnevnica, ki jo je vodil domači župnik Jožef Planinc.

Vse pa se je začelo v domačih družinah, z odločitvijo staršev, ki smo našim otrokom poskušale prikazati Boga kot  Boga ljubezni, ki nas vedno čaka, da se mu odpremo, da bo lahko na nas razlil svoje milosti in darove. Priprava na prejem zakramenta svete birme pa vključuje tudi izbiro botra, ki bo birmancem dajal zgled vere, modrosti in ki bo prisluhnil svojemu varovancu tako v lepih trenutkih kot tudi v stiskah. Sveta birma pomeni prejem darov Svetega Duha. Ti darovi pa so namenjeni tako duhovni izgradnji birmanca, kakor tudi deljenju duhovnih darov svojim bližnjim, zato si želimo, da naši birmanci postanete dejavni člani naše župnijske skupnosti, kot animatorji, pevci, bralci božje besede… in da skupaj, z Božjo pomočjo, gradimo naše župnijsko občestvo (Nataša Seničar).

Zahvala birmovalcu

Spoštovani g. opat Marjan!

Hvala vam, ker ste prišli med nas in nas potrdili v veri, nam podarili darove Svetega Duha in nam polepšali enega najlepših dni v našem življenju.

Zahvala župniku

G. župnik,

Hvala vam za vsebinsko zelo bogato devetdnevnico, ki nas vabi k razmišljanju in za vaš vzgled duhovno bogatega, delovnega in poštenega duhovnika.

Zahvala katehistinji

Terezija,

Hvala vam, za zgled vere, da ste vztrajali z nami v lepih in tudi težkih trenutkih in da veroučne ure niso bile le suhoparno podajanje znanja, temveč smo se z vami lahko o vsem pogovorili.

 

Fotografije:

 

pripravila, Nataša Seničar