O župniji Dramlje

Župnija Dramlje je rimskokatoliška teritorialna župnija škofije Celje.

Župnik: Jožef Planinc

Dosegljivost:

Spletna stran: https://zupnijadramlje.si

TRR računi:

  • TRR račun Župnije Dramlje: TRR SI56 0400 1004 6530 113 NKB Mb
  • TRR račun za Karitas Dramlje: TRR SI56 0400 0027 7364 166 NKB Mb

Lokacija:

  • Župnija Dramlje, Laze 15, 3222 Dramlje
  • GPS Northing (N): 46,2806; GPS Easting (E): 15,414

Cerkve v Župniji Dramlje:

Cerkev sv. Marije Magdalene, Dramlje, župnijska cerkev

Cerkev predstavlja stavbo s tipično poznobaročno zasnovo iz srede 18. stoletja. Ima centralno ladjo s kupolo, kateri sledijo na vzhodu prezbiterij v obliki trilista, kapela s kapasto kupolo in zakristija. Veliki oltar je baročno delo iz srede 18. stoletja, ostali trije oltarji so iz 19. stoletja. Prvotni zvonik se je leta 1809 porušil, novega pa so postavili čez dve leti.

Cerkev sv. Uršule, Vodule, podružnica

Cerkev je nastala med letoma 1650 in 1660 v neorenesančnem slogu in ima zlat oltar. Legenda pravi, da je bila zgrajena s kamenjem z opuščenega gradu pri Gradišču. Gre za primer zgodnje baročne romarske cerkve. Ob zunanjo vzhodno steno prezbiterija je prizidana manjša kapela iz 19. stoletja. Večina opreme je iz 17. in 18. stoletja. Celotna notranjščina je poslikana z dekorativno-figuralno poslikavo iz leta 1907.

Cerkev sv. Egidija, Spodnje Dramlje, podružnica

Cerkev z ladjo, absidalno zaključenim prezbiterijem in zvonikom ob severni strani ladje. Vzhodni del ladje je srednjeveški, medtem ko so ostalo prizidali v 18. stoletju. Oprema je baročna.

Cerkev Marijinega Vnebovzetja, Marija Dobje, podružnica

Podružnica Marijinega Vnebovzetja spada v župnijo Dramlje. V zvoniku sta dva zvonova, ki ju je leta 1966 izdelal Franc Mostar.

fotografija: Vse cerkve Župnije Dramlje