Cerkveni odrasli mešani pevski zbor Dramlje

Besedilo je v pripravi…