Oznanilo tedna – 9. NEDELJA MED LETOM – 2. junij 2024

Božja Beseda: 1. ber.: 5 Mz 5,12-15;
2. ber.: 2 Kor 4,6-11; ev.: Mr 2,23 – 3,6


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek  zaradi sobote.« (Mr 2,27)


 

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

02.06.2024

9. NEDELJAMED LETOM

procesija SRT v Dramljah

08.30 Dramlje za Justino Lenič 30. obl., Janeza in družino. Žvegler

10.30 Ponikva za Antona in + Cmokove

       –  za Lidijo Olgo Cizerl, Cvetko, Hugota in Zdenko Kolar in sestro Danico Kolar [JL]

Ponedeljek

03.06.2024

Karel Lwanga in dr. ugandski muč. 19.00 Ponikva za Terezijo Filipšek, 30. dan.

       –  za Timoteja Smoleta 3. obl [S]

Torek

04.06.2024

Frančišek Caracciolo, redovni ust. 19.00 Dramlje za Franca Kramarška obl

       –  za Franca Goleža obl. [S]

Sreda

05.06.2024

Bonifacij,
škof, mučenec
Ponikva doma ni svete maše

       –  na poti: po namenu odraslih skavtov [žpk]

       –  v zahvalo Bogu za prejete dobrote [S]

Četrtek

06.06.2024

Bertrand Oglejski, škof 19.00 Dramlje za Silvota Slomška, 30. dan

       –  za Brankota Vidmajerja, 30. dan [S]

Petek

07.06.2024

SRCE JEZUSOVO

 

Robert Newminstrski, opat

19.00 Ponikva za Martina Šibala

       –  za starše Lah in za zdravje [S]

Sobota

08.06.2024

Medard, škof

dan Primoža Trubarja

19.00 Ponikva za Marijo, Mihaela in Milana Ferleža

       –  za Francija Košaka [S]

Nedelja

09.06.2024

10. NEDELJA MED LETOM

procesija SRT na Uršuli

  8.30 DramljeSv. Uršula za Terezijo in Antona Podkrajšek

10.30 Ponikva za rodbino Planinc in Glas

       –  za Štefana Drameta [JL]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Kdor kose kruha zamečuje (meče vstran), / drobtin’ce večkrat pojiskuje (išče).

Anton Martin Slomšek


Frančišek Caracciolo, red. ustanov

 Rojen je bil 13. oktobra 1563 v Italiji vzhodno od Rima s krstnim imenom Askanij Pisquizio. Bil je sorodnik sv. Tomaža Akvinskega. Najbrž bi bila njegova življenjska pot precej drugačna, če ne bi pri dvaindvajsetih letih čudežno ozdravel po hudi kožni bolezni. Vse je že namreč kazalo, da mu ni pomoči, zdravniki so obupali nad njegovo ozdravitvijo, zato se je zaobljubil, da se bo odrekel svetu, če mu Bog ohrani življenje. Bil je uslišan, zato je po ozdravitvi vse svoje premoženje razdelil med reveže, v Neaplju doštudiral bogoslovje in bil leta 1587 posvečen v duhovnika. Pridružil se je pobožni bratovščini, skupnosti duhovnikov, ki so si postavili za nalogo, da bodo na smrt obsojene zločince pripravljali na njihovo zadnjo pot in dušnopastirsko skrbeli za sužnje na galejah. Kmalu pa je skupaj z Janezom Avguštinom Adornom ter Fabricijem Caracciolom ustanovil red manjših redovnih bratov, kasneje imenovanih tudi caracciolinci. Sestavil je pravila in jih predstavil papežu Sikstu V., ki je 1. junija 1588 novi red in redovna pravila potrdil. Bratje so zaobljubam uboštva, devištva in pokorščine dodali še četrto, da noben član te družbe ne bo iskal nobene časti ne v redu ne v Cerkvi. Najprej so delali v Neaplju, kjer so imeli hišo in cerkev, delovali pa so v ječah, bolnišnicah in na ladjah. Askalij si je prevzel redovno ime Frančišek. Bil je velik v služenju, strog do izpolnjevanja redovnih pravil in mil do človeških slabosti. Živel je izredno skromno in veliko časa preživel tudi v spovednici in imel nasploh močno karizmo za spreobračanje najbolj trdovratnih grešnikov. Umrl je 13. oktobra 1563.

Goduje: 4. junija

Vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. Dramlje: V ponedeljek, 20. maja je bila redna seja sveta ključarjev in ŽGS. Sprejet je bil program dela obnove kora v cerkvi sv. Uršule in prenova kurilnice v kaplaniji. Ponedeljek, 27. maja smo pričeli z odstranjevanjem oljne cisterne v kaplaniji. V tem tednu bi izpraznili in očistili kurilnico raznega materiala, ki se je v njej nabral. Sledi odstranitev stare peči in priprava na izkop  nasutja. Vabljeni k izpraznitvi kurilnice.

 

 1. Ponikva: Hvala vsem, ki ste minuli teden pomagali pri prenosu gradbenega materiala v prvo nadstropje, da bomo lahko nadaljevali z zaključnimi deli.

 

 1. Romanje bolnikov na Brezje: v soboto, 15. junija bo 56. vseslovensko romanje bolnikov in ostarelih na Brezje. Omogočite domačim, ki bi želeli romati na Brezje. Ob 10.00 bo sv. maša s podelitvijo zakramenta bolniškega maziljenja.

 

 1. Dramlje: v nedeljo, 9. 6. bo procesija SRT ob 8.30 uri pri sv. Uršuli.

 

 1. Ministranti: župnija Ponikva: med tednom in v nedeljo, 9. 6. 2024: Jožef Sovič in Anej Ferlež . Župnija Dramlje-: med tednom Eva Seničar in Tamara Bračun in sv. Uršula v nedeljo, 9. 6. 2024: vsi ministranti, procesija SRT.

 

 1. Bralci božje besede: župnija Dramlje:  Nedelja, 09.06. ob 08:30 sv. Uršula: Branko Marot,  Maja Bogdanović,  prošnje v procesiji Neža Povalej. Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje: v Dramljah skrbi za čiščenje in košnjo okoli cerkve 9.6. Dramlje. Hvala za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi v maju čisti cerkev in sanitarije vas spodnji del Zagaja in zg. del Hotunja. Hvala Slatini za čiščenje v mesecu maju.

 

 1. Razpored bogoslužja v župniji Dramlje in Ponikvi med aprilom in junijem 2024
Dogodek Dramlje/ura Ponikva/ura
Izlet ministrantov, SBP, otroškega zbora, Sobota, 22. junija Sobota, 22. junija
Dan državnosti, 25. junija Sklep pohoda po Slomškovi romarski poti ob 15.30 uri

 

 1. Ponikva: Ankaran 2024 V prvi skupini od 1.do 6. julija je še prostih 10 mest. druga skupina od 7.-12. je polna, sprejemamo še samo na čakalni seznam. Za Oratorij na Ponikvi od 15. do 25. julija 2024 je še prostih 23 mest. Oratorij v Dramljah od 22. do 26. julija 2024 je še prostih:40 mest. Za Ankaran bi potrebovali še dva sodelavca za pomoč v kuhinji in v skrbi za hišo v drugem terminu.

Prijavnice so na razpolago tudi na spletni strani župnije Ponikva in Dramlje.

 

 1. Družinsko romanje na Svetino k Mariji Snežni.

V nedeljo, 2. junija bo družinsko romanje na Svetino k Mariji Snežni. Ob 15h bo pričetek svete maš. V primeru lepega vremena bo maša zunaj, sicer pa v cerkvi.

 

 1. Dramlje: zaključek veroučnega leta z izročitvijo veroučnih spričeval bo v nedeljo, 16. junija pri sv. maši.

 

 1. Ponikva: v sredi, 5. in 12. 6. bo zaradi odsotnosti g. župnika pisarna zaprta.

 

 1. Dramlje V nedeljo, 16.junija.2024 bo romanje na Kurešček. Odhod avtobusa ob 13:00 uri, iz pred župnijske cerkve v Dramljah. Cena prevoza je 12,00 €. Prijave zbira Danica Čater do zasedbe mest.

 

 1. Obisk bolnikov in starejših bo v Dramljah v četrtek, 6. in v petek, 7. 6. na Ponikvi, po deveti uri.

 

 1. Verski tisk: na razpolago je nova številka Ognjišče za mesec maj, Misijonska obzorja, Prijatelj Naročnina: zamudnike prosim za poravnavo verskega tiska za tekoče leto.

 

 1. Stališče SŠK do referendumskega vprašanja o uzakonjenju samomora s pomočjo

V nedeljo, 9. junija 2024, bomo Slovenke in Slovenci na referendumu odločali tudi o možnosti uzakonjenja samomora s pomočjo in evtanazije.

Slovenski škofje smo v izjavi, podpisani skupaj z drugimi verskimi skupnostmi, že pojasnili, da je vsako dejanje, s katerim namerno končamo svoje življenje ali življenje drugega, »tako z etičnega kot verskega vidika nedopustno, uvajanje možnosti samomora s pomočjo pa pomeni družbeno odpoved skrbi za najbolj ranljive«.

Vse državljanke in državljane še enkrat spodbujamo, da kot narod resno razmislimo o dolgoročnih posledicah, ki čakajo našo družbo v primeru uzakonjenja takšnih praks. Gre za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo na dolgi rok vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in predvsem produktivnost, na stran pa bodo postavljeni vsi ranljivi in bolni.

Po krščanskem razumevanju je jemanje človeškega življenja vedno posebej težak, smrtni greh.

Kdor takšne zakone uvaja, podpira ter izvaja, lahko nosi celo večjo krivdo od posameznikov, ki bi se odločili za asistirani samomor. Kot prepoznava tudi naša ustava, je človekovo življenje nedotakljivo.

Katoličani bomo zato na referendumu glasovali proti.

To bo resnični glas sočutja in glas proti uveljavljanju krivične zakonodaje, ki bi ogrozila dostojanstvo najranljivejših v naši družbi. Vsakega človeka spremlja strah pred trpljenjem, posebej ob koncu življenja. Vendar odgovor na ta strah ali na trpljenje bolnih in ostarelih ne more biti uvajanje možnosti samomora, temveč krščansko razumevanje, da je človeško življenje nedotakljiv Božji dar, pospeševanje družbene solidarnosti ter hitrejši razvoj paliativne medicine.  Slovenski škofje

 

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039