Oznanilo tedna 37 – MT – 23. nedelja med letom

Božja Beseda: 1. ber.: Ezk 33,7-9;
2. ber.: Rim 13,8-10; ev.: Mt 18,15-20.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

 


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

10.09.2023

23. NEDELJA
MED LETOM
  9.00  Dramlje za Franca, štefana Lavbič [kap]

10.30  Ponikva pri sv. Ožbaltu za Jožefa obl. Julijano Jager in zahvalo [kap]

       –  za Jožeta in Frančiško Šibal [žpk]

Ponedeljek

11.09.2023

Prot in Hijacint, mučenca 19.00  Ponikva  za Zofijo Galuf [kap]

       –  za Darjo Filipšek [S]

       –  za žive in pokojne farane [žpk]

Torek

12.09.2023

Ime Marijino 19.00  Dramlje za Marijo Jereb, 8. dan [kap]

       –  za Matjaža Mastnaka [S]

       –  za pokojne sorodnike [žpk]

Sreda

13.09.2023

Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj 19.00  Ponikva za Franca Erliha 8. dan; Jožico Erlih in Ano Kumer [kap]

       –  za Franca Košaka [S]

       –  za pokojne duhovnike [žpk]

Četrtek

14.09.2023

Povišanje svetega Križa 19.00  Dramlje za druž. Sitar, Kopinšek [kap]

       –  za druž. Zabukovšek in Grabler ter sina Martina Jeseneka [S]

       –  v zahvalo [žpk]

Petek

15.09.2023

Žalostna
Božja Mati
19.00 Ponikva za Anđelo Kajba, 8. dan

      –  za Ivana in Ido Mihelak [S]

Sobota

 16.09.2023

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca 19.00 Ponikva za Dragota Plankota, obl., starše Planko in Lončarič

       –  za Frančiško, Rudolfa, Hermino Šturbej in sorodnike [S]

Nedelja

17.09.2023

24. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Konrada, Markota, Apolonijo Lenart

       –  za Natašo Sovinc [JL]

10.30  Ponikva v zahvalo za 70. let življenja

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika; bratje kapucini / kap/; na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin,

Pesem pri novi maši:

Da bi na desnici stali / enkrat pred Sodnikom tam in ovčiče vse peljali / v sveti raj za Jezusam!

Anton Martin Slomšek

          


Misel tedna, SV. PROT IN HIJACINT, mučenca

Prot in Hijacint sta bila rodna brata. Mučeništvo sta pretrpela v Rimu pod cesarjem Dioklecijanom leta 304. Omenjajo ju že najstarejši krščanski koledarji in je njuno češčenje zelo staro, kljub temu vemo o njunem življenju zelo malo.
Leta 1845 so našli v Hermovih katakombah v Rimu še popolnoma ohranjen grob sv. Hijacinta. Zaprt je bil še s prvotno ploščo, na kateri so bili s preprostimi in nepravilnimi rimskimi črkami po latinsko napisani dan mučenčeve smrti, njegovo ime in dostavek »mučenec«. Ko so grob odprli, so našli v njem samo ostanke ožganih kosti in nekaj pepela. Vse to je bilo skrbno zavito v zlato tkanino. To je bilo znamenje, da so mučenca ali živega sežgali ali na drug način umorili in sežgali truplo.
Stara poročila soglasno zatrjujejo, da je bil Prot Hiacintov brat in da je umrl v enaki starosti kakor Hiacint. Tudi on naj bi bil deležen enake smrti.
Poznejše legende pravijo, da sta bila Prot in Hiacint služabnika sv. Evgenije. Ko se je gospoda¬rica odločila za krst, je tudi svoja služabnika pridobila za krščanstvo. Škof Helen je vse tri krstil. Pozneje so šli za nekaj let med egiptovske puščavnike. Ko so se vrnili v Rim, so jih postavili pred sodišče. Ker niso hoteli odpasti od krščanske vere, so Evgenijo vrgli v Tibero, njena služabnika pa obglavili. Verniki so skrbno pobrali njune zemeljske ostanke in jih pokopali ob Salarijski cesti. Papež Damaz jima je leta 366 dal napraviti kamnito ploščo z napisom, ki ga je sam sestavil. Duhovnik Teodor je postavil cerkev njima v čast.

Godujeta: 11. septembra. vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

1. Veroučno leto 2023/2024 v Dramljah: Verouk se bo začel v septembru. Začetek verouka in urnik bo objavljen na spletni strani Župnije Dramlje, link: https://zupnijadramlje.si/urnik-za-veroucno-leto-2023-2024/

Tisti ki ste že vpisani in niste prinesli spričevala in učbenike iz lanskega leta, jih prinesite na uro verouka.

VPIS: Vpis poteka še naprej pri katehetinjini v času verouka. Letošnji prispevek za obisk veronauka za celotno šolsko leto znaša za 1. otroka iz družine 35 EUR, za 2. otroka 30 EUR in za vsakega naslednjega otroka iz iste družine 20 EUR. Vsi ki ste krščeni v drugi župniji s sabo prinesite izpisek o vašem krstu iz krstne knjige ali kopijo krstnega lista. Prijavnice naj otrok izpolnjeno prinesti s sabo. Prijavnica za verouk 2023-2024

Želimo vam uspešno in zdravo šolsko, veroučno in pastoralno leto! Katehetski svet Župnije Dramlje

2. Katehetsko pastoralna šola: KPŠ usposablja katehiste, animatorje birmanskih in drugih skupin ter voditelje bibličnih skupin. NAMENJENA je vsem, ki
1. želijo poglobiti svoje versko znanje,
2. želijo narediti nekaj za svojo duhovno rast,
3. želijo pridobiti osnove teoloških, filozofskih in antropoloških ved,
4. želijo poglobiti poznavanje Svetega pisma,
5. se želijo usposobiti za katehetsko delo,
6. želijo obogatiti svoje katehetsko delo,
7. že poučujejo verouk ali pomagajo pri vodenju bibličnih skupin, pa nimajo primerne izobrazbe,
8. vodijo birmanske in druge skupine,
9. so bogoslužni sodelavci na župniji,
10. so člani župnijskega pastoralnega sveta,
želijo na različne načine pomagati pri pastoralnem delu na župniji.
Za Škofijo Celje: voditelj: Klemen Sitar; Škofija Celje, Prešernova 23, Celje, tel. št.: 041/276 937, e-naslov: klemen.sitar@skofija-celje.si . uradne ure po dogovoru. Informativni dan: v petek, 15. 9. 2023, ob 16.00; Prešernova 23, Celje I. nadstropje – Škofija Celje.
Vpis: v petek, 15. septembra 2023, ob 16.30, in v petek, 22. septembra 2023, ob
16.00, Prešernova 23 (I. nadstropje – Škofija Celje). Začetek predavanj: bo sporočen naknadno.

3. Veroučno leto 2023/2024 na Ponikvi: vpis k verouku bo med 18. in 23. septembrom. Verouk se prične 25. septembra oziroma 1. teden v oktobru. Podrobni razpored bo še objavljen.

4. Stična mladih 2023: za informacije kličite v župnijo Šmarje pri Jelšah. Program:
9.30 – 10.00 zbiranje udeležencev
10.00 – 11.00 uvodni program
11.00 – 12.30 sveta maša
12.30 – 14.00 čas za kosilo
13.00 – 18.30 program v cerkvi (rožni venec, taizejska molitev, predstavitev Živih kamnov, pričevanje Gašperja Otrina, večer Plus+, večernice)
14.00 – 17.30 delavnice (2 kroga)
14.00 – 18.00 nastopi glasbenih skupin na malem odru (Primož Križaj, Vlado Kreslin, Gal Gjurin, DJ)
17.30 – 19.00 večerja
19.00 – 20.30 večerni program in zaključek festivala

5. Dopust g. župnika: g. župnik bo na dopustu med 29. avgustom in 14. septembrom 2023. V tem času je župnijska pisarna zaprta. Nadomeščajo bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona za pogrebe in bolnike: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

6. Srečanje vzgojiteljev, katehetov in učiteljev. V soboto, 23. septembra bo potekalo 20. srečanje vzgojiteljev, katehetov in učiteljev ob zavetniku bl. A.M. Slomšku. Srečanje se bo začelo ob 9.00 na sloma in nadaljevalo ob 13.00 v župnijski cerkvi s sveto mašo. Vabljeni na Slom in k sveti maši, ki jo bo vodil nadškof in metropolit Stanislav Zore.

7. Slomškova nedelja: Letošnja osrednja slovesnost Slomškove nedelje bo v nedeljo, 24. septembra 2023, v Zavodu A. M. Slomška, Vrbanska c. 30, Maribor. Praznovanje bo letos potekalo pod geslom Šola vesela. Ob 15.00 bo molitvena ura in nato, ob 16.00 somaševanje škofov in duhovnikov. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Prisrčno vabilo na osrednjo slovesnost velja vsem, zaradi aktualnosti letošnje teme, pa še posebej staršem šoloobveznih otrok (članom zakonskih skupin), cerkvenim pevcem, članom ŽPS in ŽGS. Dobrodošli!

8. Marija Dobje: Nadaljuje se obnova notranje poslikave v prezbiteriju. Predvidoma bi se obnova poslikave, za katro so potrebni odri, zaključila v mesecu septembru. Po odstranitvi odrov sledi še obnova poslikave na spodnjih delih zidov. V drugi polovici oktobra bi sledilo generalno čiščenje. Če nam to uspe, potem bi lahko v obnovljeni cerkvi obhajali zahvalno nedeljo, 5 novembra.

9. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 17. 9. 2023 Pevec Filip in Zala, Dramlje: 17. 9. 2023 Martin in Metka Korenjak.

10 Bralci božje besede: Dramlje: v nedeljo, 17. 9. Branko Marot, Nataša Seničar. Ponikva: po dogovoru.

11. Čiščenje in košnja okoli cerkve: Damlje iz vasi Šedina in Vodule. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.
Na Ponikvi v septembru čisti cerkev in sanitarne prostore vas Ponikva zg. del.

12. Prenova župnišča na Ponikvi: v sredo, 16. avgusta je bil položen estrih, ki se bo za nadaljnje delo sušil okoli tri mesece. V pisarni in mali učilnici se bo naslednji teden pričelo polaganje parketa. Po položitvi parketa sledijo se zaključna pleskarska dela. Tečejo tudi pripravljalna dela za prenovo nadstropja in stopnišča.

13. Blagoslov torb: Blagoslov šolskih torb in učnih pripomočkov bo na Slomškovo nedeljo, 24. septembra. V Dramlja ob 9.00. Na Ponikvi v soboto pri večerni maši ob 19.00 in v nedeljo ob 10.30 uri. Otroci prinesti svoje torbe k blagoslovu.


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039