Oznanilo tedna 51

4. ADVENTNA Nedelja

              18. december 2022    51/22

Božja Beseda: 1. ber.: Iz 7,10-14;
2. ber.: Rim 1,1-7; ev.: Mt 1,18-24.
Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi (Mt 1,24) Adam in Eva, prastarša

Na dan pred božičem se Cerkev spominja prvih staršev Adama in Eve. Dan njunega spomina ni bil po naključju izbran za 24. december. Adam in Eva sta prinesla na svet greh; drugi Adam, Jezus, in druga Eva, Marija, ki je rodila Jezusa, sta ga spet odvzela. Sveto pismo poroča o njunem življenju: »Bog je rekel: ‘Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, ki se plazi po zemlji.’ Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je vdahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša … In spet je rekel Bog: ‘Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.’ Gospod Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal. Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom. Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku« (prim. 1 Mz 1 in 1 Mz 2).

Primer Adama in Eve nam pove, kako je za velik greh (četudi enkraten) treba delati pokoro s trdim delom vse življenje. Cerkev sama ne vidi v njunem grešnem padcu toliko bridke posledice, prekletstvo, kolikor bolj preklic tega prekletstva. Adamov greh označuje v hvalnici velikonočne vigilije celo kot »srečno krivdo«, ker nam je prinesel Odrešenika. Odrešeni in od Boga z njegovim lastnim življenjem hranjeni človek stoji toliko više, kot je stal prvi človek pred grehom.

Godujeta: 24. decembra.

spletna stran tednika Družina

Na vrata trka praznik novorojenega, naj vsem župljanom Ponikve in Dramelj prinese notranjega miru in božjega blagoslova v osebno in družinsko življenje. To vam vošči vaš župnik.

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 18h.

Božični praznik:

Ponikva: sveti večer  18.00

Polnočnica: 24.00

Božič          10.30

Dramlje, sveti večer  20.00

Polnočnica: 24.00 v župnijski cerkvi

Božič           9.00

 

 

***************************

Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

Dodatna oznanila za župnijo Ponikva in Dramlje

 1. adventna nedelja – 18. 12. 2022 št. 51

 

 1. Božična devetdnevnica: v petek, 16.12. smo stopili v dneve neposredne priprave na Jezusovo rojstvo. Cerkev nas vabi, da devet dni pred božičem še intenzivneje molimo in se vživimo v Marijino pričakovanje Jezusovega rojstva in hkrati kličemo, naj pride in nas odreši. Zato vas vabimo, da se udeležujete tudi božične devetdnevnice, ki bo povezana s sveto mašo. Ob dnevih, ko ni svete maše, jo opravite v domači družini. Družine veroučencev posebej vabljene.

 

 1. Adventni dar: otroci svoje adventne darove prinesejo v jaslice v cerkvi

 

 1. Sveta spoved: Priložnost za sveto spoved bo tudi med delavnikom pol ure pred sv. mašo na Ponikvi in v Dramljah.

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: vabljeni vsi ministranti k božični devetdnevnici.

Župnija Dramlje: Ana Korenjak in Gašper Hriberšek. Vabljeni vsi ministranti k božični devetdnevnici.

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo, 18. 12. 2022 Ana Korenjak in Slavica Gorenak. Za sveti večer, polnočno mašo in za božič se dogovorite med sabo.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo cerkev farani iz vasi Spodnje Laze. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu decembru čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah farani in faranke iz Uniš in Zg. Selc.

 

 1. Pevske vaje: Ob petkih ima otroški pevski zbor župnije Ponikva ob 17.00 uri pevske vaje. Tudi odrasli pevci, stari in novi vabljeni k ponovni poživitvi zbora.

 

 1. Bogoslužje ob božičnem prazniku:

Ponikva: sveti večer  18.00

Polnočnica: 24.00

Božič          10.30

Dramlje, sveti večer  20.00

Polnočnica:  24.00 v župnijski cerkvi

Božič           9.00

Sveti Štefan, 26. 12. Dramlje ob 9.00  z blagoslovom vode in soli in vina

Ponikva ob 10.30 z blagoslovom vode in soli

 

 1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Ponikva:

 

datum dan kraj
26.12. ponedeljek: Dobovec
27.12. torek: Slatina
28.12. sreda: Ponikva – spodnji del
29.12. četrtek: Ponikva – osrednji del
30.12. petek: Ponikva – zgornji del
31.12. sobota: Zagaj
01.01. nedelja:
02.01. ponedeljek: Boletina in Okrog – zgornji del
03.01. torek: Podgaj in Ponkvica
04.01. sreda: Lutrje
05.01. četrtek: Okrog – spodnji del
06.01. petek: Uniše in Zg. Selce
07.01. sobota: Hotunje – zgornji del
08.01. nedelja: Hotunje – spodnji del
09.01. ponedeljek: Bobovo in Srževica
10.01. torek Ostrožno

 

 1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Dramlje. Oblika božičnega blagoslova družin in domov po podana v nedeljo, 8. januarja.

 

 1. Vabljeni k obnovitvi naročnine za verski tisk v letu 2023:

Ognjišče – preko župnije 37,40 €, po pošti pa 38,90 €

Družina – 149,00 € do 31. januarja, kasneje 166,40€

Misijonska obzorja – 9,00 €

Prijatelj – 15,00 €

Mohorjeve Knjige za leto 2024 – 55,00 €, redna cena bo 72,00 €, samo Mohorjev koledar v prednaročilu 22,00 €, redna cena bo 24,00 €. Prednaročilo velja do sredine februarja 2023.

 

 1. Darovanje: Ob božičnem prazniku vabljeni k darovanju za potrebe župnije Ponikva in Dramlje. V Dramljah bo v mesecu januarju redno mesečno darovanje v nedeljo, 8. januarja.

 

 1. Župnijski gospodarski svet in Svet ključarjev župnije Ponikva. Za mandatno obdobje 2022/26 so predlagani:
Cerkev Služba Ime in priimek
1.      Cerkev Sv. Martina ključar Primož Pevec
2.      Cerkev Sv. Martina ključar Anton Pevec
3.      Cerkev Sv. Martina ključar Anita Kušar
4.      Cerkev Sv. Ožbalta ključar Janez Šibal
5.      Cerkev Sv. Ožbalta ključar Roman Lebič
6.      Gospodarski svet gosp. svet Ivan Lavbič
7.      Gospodarski svet gosp. svet Anton Podkrajšek
8.      Gospodarski svet gosp. svet Albin Grosek

 

Na prvi seji, 21. novembra 2022, je bilo pregledano finančno stanje župnijske blagajne. Trenutno stanje je zadovoljivo. Napravljen je bil tudi predlog nujnih del v letu 2023.

– Potrebno bo nadaljevati z deli pri ureditvi in zaščiti talnega zidca (cokla) pri župnijski cerkvi. Talni zidec je že 60 let odprt in zaradi vremenskih vplivov precej poškodovan. Pripravlja se ustrezna strokovna in tehnična dokumentacija za obnovo talnega zidca. Če bo šlo vse po predvidenem načrtu, bi lahko z deli pričeli po veliki noči 2023.

– V župnišču bo potrebno prenoviti kopalnico v nadstropju v pritličju urediti pralnico, shrambo za čistila in za čistilno orodje. Dobro bi bilo napraviti celovit načrt prenove župnišča.

– Na Slomu v Slomškovi rojstni hiši so dotrajane plinske peči, ki jih je potrebno zamenjati.

– Približuje se tristoletnica gradnje župnijske cerkve. Dobro bi bilo razmisliti o čiščenju in obnovi oltarne opreme in o tretjem zvonu.

– K pametni rešitvi kliče tudi gospodarsko poslopje. To je nekaj utrinkov, nabranih s prve seje novega sestava ŽGS in ključarjev za župnijo Ponikva.

 

 1. Župnijski gospodarski svet in Svet ključarjev v župniji Dramlje. Za mandatno obdobje 2022/26 so predlagani:

 

št. Cerkev Ime Priimek
1. Dramlje sv. Magdalena Jure Lavbič
2. Dramlje sv. Magdalena Anton Kolar
3. Cerkev Marija Dobje Toni Kolar
4. Cerkev sv. Uršule Bogdan Zgonec
5. Cerkev sv. Uršule Simon Marčič
6. Cerkev sv. Tilna Šentilj Darko Šuštar
7. Cerkev sv. Tilna Šentilj Danijel Jug
8. Gospodarski svet Martin Korenjak
9. Gospodarski svet Janez Kačičnik
10.

 

Gospodarski svet Branko Marot

 

V torek, 29. novembra 2022, je bila prva redna seja v novi sestavi v prostorih veroučne učilnice. Po uvodnih uskladitvah zastopanosti pri posamezni cerkvi je sledila predstavitev finančnega stanja v župniji. Trenutno stanje je zadovoljivo.

-Več časa je bilo posvečenega obnovi cerkve Marija Dobje, ki je bila ob potresu v Petrinji na Hrvaškem, 29. 12. 2020, močno poškodovana. O tem je že bilo govora na zahvalno nedeljo. V teku so pridobivanja sanacijskih ponudb izvajalcev, veščih za sanacijo nastalih poškodb. Vsa dela se nadzirajo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja. Vrednost obnovitvenih del je po do sedaj dosegljivih ocenah ocenjena na cc. 60.000,00 €. Eno tretjino potrebnih sredstev že imamo zbrano. Drugo bo potrebno zbrati do začetka gradbenih del, ki se bodo začela izvajati v mesecu aprilu 2023. Ostali del bo potrebno zbrati do konca poletja 2023.

Spregovorili smo tudi o načinih zbiranja potrebnih sredstev. Nekaj sredstev bo povrnjenih iz republiškega sklada za naravne nesreče. Zaenkrat ta sklad še ne deluje. Nekaj malega pričakujemo iz občinskega proračuna za obnovo kulturnih spomenikov. Ko bo objavljen razpis, se bomo nanj prijavili.

Večji del pa je na ramenih same župnije. In kakšne so možnosti:

 

 1. Obilnejši dar na prvo nedeljo v mesecu. S tem darom običajno pokrivamo redne župnijske stroške.
 2. Ob pogrebih namesto cvetja na grob namenski dar za obnovo cerkve Marija Dobje.
 3. Botri za obnovo cerkve, daruje se poljubna vsota, ki se sešteva.
 4. Darovi ob izrednih dogodkih v osebnem ali družinskem življenju.
 5. Donacije podjetnikov.
 6. Odločitev, da se daruje 1% dohodnine za župnijo.

To je nekaj možnosti, ki nam odpirajo pot k zbiranju potrebne vsote za pokrivanje stroškov popotresne sanacije cerkve Marija Dobje.

 

 1. 15. Župnijski pastoralni svet v župniji Ponikva

Župnija Ponikva ima 15 vasi. Vsaka vas naj bi imela svojega zastopnika. Vas Ponikva, ki ima največ prebivalcev, naj bi imela dva zastopnika. V rednem roku, konec meseca oktobra 2022, je bilo izbranih le osem zastopnikov. Po Martinovi nedelji se je število povečalo na 13 članov.

Tako za obdobje 2022–2026 nov sestav Župnijskega pastoralnega sveta sestavljajo naslednji sodelavci:

 

Št. Ime Priimek Vas
1. Milena Smole Bobovo
2. Alenka Kovač Podgaj
3. Irena Vrečko Hotunja
4. Alenka Ferlež Lutrje
5. Barbara Močnik Ponikva
6. Marina Zorko Ostrožno
7. Janez Šibal Uniše
8. Jelka Podkrajšek Okrog
9. Alojzija Novak Golež Hotunje
10. Anita Kušar Lutrje
11. Marko  Kolar Zg. Selce
12. Davorin Drobnak Boletina
13. Andreja Senica Ponkvica

 

Zastopnika nimajo naslednje vasi: Dobovec pri Ponikvi, Slatina pri Ponikvi, Serževica, Zagaj pri Ponikvi in druga polovica Ponikve. Molimo, da bi se tudi iz teh vasi našli župljani, pripravljeni za delo v dobro vseh župljanov. Na 2. redni seji v sredo, 15. 12. je bilo dogovorjeno da bo ŽPS poskrbel za spremljevalca g. župniku ob božičnem blagoslovu družin in domov. Imenovanja  za novi mandat prejmejo člani ŽPS v nedeljo, 18. decembra pri sveti maši.

 

 1. 16. Župnijski pastoralni svet v župniji Dramlje

Za mandatno obdobje 2022/26 so predlagani in potrjeni:

Župnija Dramlje ima 15 vasi. Vsaka vas naj bi imela svojega zastopnika. V rednem roku, konec meseca oktobra 2022, je bilo izbranih trinajst zastopnikov.

Tako za obdobje 2022–2026 nov sestav Župnijskega pastoralnega sveta sestavljajo naslednji sodelavci:

 

Št. Ime Priimek Vas
1. Terezija Lavbič Laze
2. Ivan Povalej Svetelka
3. Branko Marot

 

Trnovec
4. Janez Kačičnik Laze
5. Nataša Seničar Jarmovec
6. Ivica Kolar Svetelka
7. Ana Lenart Dramlje
8. Petra Korenjak Laze
9. Petra Dobnik Razbor
10. Drago Jager Pletovarje
11. Sabina Arh Marija Dobje
12. Marija Rupnik Zalog pod Uršulo
13. Mojca Bobnar Vodule

 

Naslednje vasi je še brez svojega zastopnika: Grušce, Jazbine, Straža na Gori in Šedina.

Na zadnji seji v četrtek, 15. 12. 2022 je bilo sklenjeno, da se  polnočna sv. maša iz praktičnih in pastoralnih razlogov znova praznuje v župnijski cerkvi.  S tem bo olajšano delo gostujočega duhovnika in tudi malo starejšim bo omogočeno sodelovanje pri polnočni sv. maši.  Sprejmite to z razumevanjem.

Imenovanja za novi mandat prejmejo člani ŽPS v nedeljo, 18. decembra pri sveti maši.

 

 1. Luč miru. V nedeljo, 18.12. bodo skavti na Ponikvo ob 10.30 uri prinesli Luč miru iz Betlehema. V Dramljah bo na voljo od torka, 20.12. Lahko jo boste ponesli domov.

 

18.Verski tisk, koledarji: Prispela je nova številka Družine, Ognjišče za mesec december,  Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar 2023, stane 3,00 €; Vincencijev koledar-prostovoljni dar, Adventni koledar, Mohorjeve knjige, Mohorjev koledar. Stenski enolistni koledar-1,00€

 

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

51/22

 
Nedelja

 

18.12.2022

4. ADVENTNA NEDELJA

 

božična devetdnevnica

  9.00 Dramlje za farane

10.30 Ponikva Franca in Bonija 5.obl. ter Ljudmilo Jurše 6. obl.

       –  za Ivana in Angelo Pevec [S]

–  za Stanislava Straška [JL]

Ponedeljek

 

19.12.2022

Anastazij, papež

 

božična devetdnevnica

18.00 Ponikva za Antona Medveda,8. dan

       –  za Ivana (Danija) Simona[S]

       –  za Ivana Mihelaka [JL]

Torek

 

20.12.2022

Vincencij Romano, duh.

 

božična devetdnevnica

18.00 Dramlje za starše in sestre Stropnik

       –  za Danico Novak [S]

       –  za Jožeta Trebovca [JL]

Sreda

 

21.12.2022

Peter Kanizij, duh. in c. uč.

 

božična devetdnevnica

 18.00 Ponikva za Jožeta in Ljudmilo Palčnik

       –  za Štefanijo Keglič[S]

       –  za Franca Kegliča [JL]

Četrtek

 

22.12.2022

Frančiška Ksaverija Cabrini, red. ust.

 

božična devetdnevnica

18.00 Dramlje za Jožeta in vse Kačičnikove

       –  za Ano Mastnak  [S]

       –  za Jurija Golčmana [JL]

Petek

 

23.12.2022

Janez Kancij

 

božična devetdnevnica

18.00 Ponikva za Renate Elizabeth Sovec

       –  za Martina Laubiča[S]

       –  za Jožeta Ipška [JL]

Sobota

 

24.12.2022

Adam in Eva

Sveti večer

sklep bož. devetdnevnice

18.00 Ponikva Jožeta ml. Lampreta obl.

20.00 Dramlje za Marijo Oprčkal

Nedelja

 

25.12.2022

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO   0.00 Dramlje- za Marijo Kopinšek

  0.00 Ponikva za Marijo Šelekar

  9.00 Dramlje za Franca in Ivanko Gaber

10.30 Ponikva za farane

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin; oznaka [S ] maša ne bo opravljena tisti dan. Oznaka [JL] mašo daruje Janez Lesnika

 

Pesem grešnika k Devici Mariji, pribežališču grešnikov: Oj čez me usmili se, /
Mati mila, pros’ za me! / Prosim te: usmili se! / O Marija, pros’ za me!

 

Anton Martin Slomšek