Oznanilo tedna 1 – JEZUSOV KRST – 7. januar 2024

Božja Beseda: 1. ber.: Iz 55,1-11;
2. ber.: 1 Jn 5,1-9; ev.: Mr 1,7-11.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo,   (Mr 1,10)


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

07.01.2024

JEZUSOV KRST

1. nedelja med letom

 9.00 Dramlje za Jožeta Kačičnika in v zahvalo za 50 let življenja

10.30  Ponikva za Jožeta Majerja

Ponedeljek

08.01.2024

Severin Noriški, opat  8.00 Ponikva za žive in pokojne iz Okroga

       – za Darinko Mastnak [S]

Torek

09.01.2024

Andrej Corsini, karmeličan, škof  8.00 Ponikva za žive in pokojne iz Bobovega in Srževice

       – za Jakoba Zdolška [S]

Sreda

10.01.2024

Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj  8.00 Ponikva za žive in pokojne iz Ostrožnega

       – za Francija Čretnika [S]

Četrtek

11.01.2024

Pavlin Oglejski, škof  8.00 Ponikva za Marijo in Jožefa Kumberger

       – za Pavlo Zabukovšek [S]

Petek

12.01.2024

Tatjana (Tanja), mučenka  8.00 Dramlje za žive in pokojne iz Pletovarja, Grušč ,Vodul in Jarmovca

       – za Franca in Štefko Lavbič [S]

Sobota

13.01.2024

Hilarij (Radovan), škof in cer. uč. 18.00  Ponikva za Marijo Kokolj

       – za Ireno Hrovatič, Kristino in Franca Hrovatič [S]

Nedelja

14.01.2024

2. NEDELJA
MED LETOM
 9.00 Dramlje za Mirkota Debeljaka obl. Pavla in Bojana

       – za Franca Gaber obl. Ivanko in hčerko Dragico Gaber [JL]

10.30  Ponikva za Tonija Fidler, vse žive in pokoj. Skaletove

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Naj bo tat še tako zvit, / [pravici] mora enkrat v roke prit’.

Anton Martin Slomšek


Severin Noriški, opat

Rimska provinca Norik, dežela ob Donavi med Passauom in Dunajem, je bila na prehodu iz 4. v 5. stol. v brezupnem vojaškem in političnem položaju. Po smrti hunskega kralja Atile so trume različnih narodov divjale po pokrajinah ob Donavi. Germanski rodovi so prodirali na jug, rimske čete so se umikale. Državna oblast je razpadala, prišleki pa so ropali in pustošili po deželi, ustrahovali ljudi in širili revščino ter brezup. Take razmere je našel sv. Severin, ko je okoli leta 453 prišel v Norik. Rodil se je nekje na vzhodu med letoma 400 in 410. Življenjepisci skle­pajo, da je bil Rimljan odličnega rodu. Zapustil je svoj rod in domovino ter sledil božjemu klicu in šel v samoto. Ni bil apostol v pravem pomenu besede, saj je v Noriku že našel lepo razvito versko življenje in urejeno cerkveno organizacijo; med ljudstvom pa je bilo kljub temu še najti ostanke poganstva. Evangelij je sveti Severin oznanjal predvsem s svojim karitativnim delom, skrbel je za bolnike, jetnike, predvsem pa za reveže. Stiska ljudstva je bila velika; Severin je zbiral sredstva za hrano in obleko za ubogo ljudstvo, obenem pa posegal na vsa področja življenja, saj je bil edina avtoriteta, ki so jo vsi spoštovali. Čeprav ni hotel prevzeti nobene cerkvene ali javne službe, je bil vendarle duhovni in politični glavar dežele. Nanj so se obračali tako škofje kakor posvetni vladarji. S svojo bistrino duha, odločnostjo in razsodnostjo je posegal v politične zmede in boje, miril napetosti ter dosegel, da so se razmere počasi urejale. Osebno pa je ostal ves čas velik asket; kadar je le mogel, se je najraje zatekel v svojo kočo, kjer je molil, se postil in opravljal pokoro. Velja za ustanovitelja več samostanov, tako v Faviani nedaleč od Dunaja (danes Mautern), kjer je 8. januarja 482 umrl, v Lorchu in v Passauu. Je priprošnjik zoper lakoto.

Goduje 8. januarja. vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

  1. Dramlje: V nedeljo, 14. januarja bo po sveti maši srečanje s straši birmancev.

 

  1. Ponikva: Z rednim veroučnim delom bomo pričeli v ponedeljek, 15. januarja.

 

  1. Božični blagoslov 2023/24

Blagoslov bo potekal po spodnjem razporedu. Pripravite križ in svečko na mizi, zraven še blagoslovljeno vodo. V času blagoslova bo delavniška sv. maša ob 8.00 uri zjutraj. Blagoslov se prične ob 9.00 uri. V primeru pogreba se prekine in po pogrebu nadaljuje. V soboto se prične ob 8.30 uri in se konča pred večerno sveto mašo.

Razpored božičnega blagoslova družin in domov v župniji Ponikva:

Datum,   dan                   Vas spremljevalec
07.01.2024 – nedelja Hotunje-spodnji del Irena Vrečko
08.01.2024 – ponedeljek Okrog Franci Podkrajšek
09.01.2024 – torek Bobovo in Srževica Marko Smole,

Martin Ceplak

10.01.2024 – sreda Ostrožno Marija Zorko

 

Božični blagoslov družin in domov v župniji Dramlje 2023/24

Datum in dan Vasi, naselja Spremljevalec
12.1. 2024, petek Pletovarje, Grušce in Vodule  štev.: 1 – 8 Anton Kolar
13.1. 2024, sobota Jarmovec in Laze štev. 27 – 30 Vinko Vodušek
15.1. 2024, ponedeljek Šedina In Vodule od št. 9  dalje Karel Jager
16.1. 2024, torek Zalog, Jazbine in Straža na Gori štev. 1 – 10 Jure Lavbič
17.1. 2024, sreda Straža Na Gori od   štev. 11 dalje  in  Sp. in Stare Slemene Martin Slemenšek
18.1. 2024, četrtek Marija Dobje Toni Kolar
19.1. 2024, petek Razbor Dani Zgonc
20.1. 2024, sobota Zg. Laze štev. od štev.: 12 – 26 Trezika Lavbič
22.1. 2024, ponedeljek Trnovec in Sp. Laze od štev.: 1 – 9 Branko Marot
23.1. 2024, torek Svetelka Ivan Povalej
24.1. 2024, sreda Dramlje 1, Novo naselje in ob glavni cesti Janez Kačičnik
25.1. 2023, četrtek Dramlje 2, od Šentilja dalje Martin Korenjak
26.1. 2023, petek Rezerva

 

  1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 7. 1. 2024: Tjaš Salobir in Ema Koražija. Dramlje: 7. 1. 2024 Lucija Samec, Tilen Zalokar, Aljaž Lavbič

 

  1. Bralci božje besede: Dramlje: v nedeljo, 14.1.2024 Tej Gorjup in Petra Korenjak. Ponikva: po dogovoru.

 

  1. Čiščenje in krašenje cerkve: Dramlje iz vasi Sp. Laze. Hvala vsem za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi v januarju: čisti cerkev in sanitarne prostore vas Uniše in Zg. Selce. Hvala vaščanom Okroga in Ponkvice za čiščenje in krašenje v decembru.

 

  1. Prenova župnišča na Ponikvi: v petek, 22. decembra so zidarji pospravili gradbišče in pripravili gradbeni material za nadaljevanje del. Z delom bomo ponovno pričeli v ponedeljek, 8. januarja 2024.

Nekatera dela iz ponudbe za obnovo smo opravili sami prostovoljnim delom. Z lastni delom smo doslej prihranilo dobrih 18.000,00 €. Opravili smo nekaj nad 150 delovnih ur. Skupno je delalo okoli 60 faranov in farank. Hvala vsem, ki ste prihiteli na pomoč.

Za polno pokrivanje izdanih računov za obnovo župnišča v letu 2013  je še potrebna zbrati 13.072,53.  Za vaše darove se priporočam ob nedeljskih nabirkah in ob blagoslovu domov. Hvala za vašo darežljivost in darove.

 8. Adventni dar: otroci svoje adventne darove prinesejo v jaslice v cerkvi. Hvala vsem, ki ste že prinesli svoj dar.

9. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorjaPrijatelj  Misijonska obzorja. Novo: Družinska pratika 2024 – 7,5 €; Marijanski koledar 2024 – 3,5 €. Stenski enolistni koledar- 0,70 €.

 

  1. Naročnina: Mesec januar nas znova vabi k obnovitvi naročnine za verski tisk:.

Mesečnik Ognjišče 2024 celoletna naročnina 40,00 €. Posamezna številka 3,60 €.

Verski tednik Družina 2024 celoletna naročnina poravnana do 31.1. 2024 znaša 169€, po. 1. 2. 2024 znaša 187,20€;

Zbirka Mohorjevk za leto 2025: prednaročilo 58,00 €;Misijonska obzorja 9,00 €;Prijatelj 16,20€


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039