Oznanilo tedna 35 – MT – 21. nedelja med letom

Božja Beseda: 1. ber.: Iz 22,19-23;
2. ber.: Rim 11,33-36; ev.: Mt 16,13-20.

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Dejal jim je: ‘Kaj pa vi pravite, kdo sem?’« (Mt 16,15)

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

27.08.2023

21. NEDELJA
MED LETOM
 Ponikva praznovanje zakonskih jubilantov
  9.00 Dramlje za Ivana in Pavlo Arzenšek

       –  za starše Pavlo in Ivana Trnovšek [S]

10.30 Ponikva v zahvalo za leta zakonskega in družin. življenja

       –  za Emo in Antona Ravnak [JL]

Ponedeljek

28.08.2023

Avguštin, škof, cerkveni učitelj 19.00 Ponikva za Ivano in Staneta Lavrinc

       –  za Antona Medveda [S]

Torek

29.08.2023

Mučeništvo Janeza Krstnika 8.00   Ponikva za Dragico in Antona Planko

       –  za žive in pokojne farane [S]

Sreda

30.08.2023

Feliks (Srečko), mučenec 15.00 Dramlje pogrebna maša in pogreb  Marije Jereb iz Laz

19.00 Ponikva za Terezijo, Jakoba, in Tončeka Pisanec  [S]

       –  za žive in pokojne farane [žpk]]

Četrtek

31.08.2023

Nikodem, Jezusov učenec

 

čet. pred 1. petkom

18.00 Dramlje v Šentilju za Jožefa Trebovca [S]

       –  za žive in pokojne farane [žpk]

Petek

01.09.2017

Egidij (Tilen), opat

 

prvi petek

19.00 Ponikva za Darjo Štor [S]

       –  za žive in pokojne farane  [žpk]

Sobota

02.09.2017

Antonin, mučenec

 

prva sobota

19.00 Ponikva za Mirana Podkrižnik, starše Fidler in Podkrižnik [S]

       –  za žive in pokojne farane [žpk]

Nedelja

03.09.2023

22. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Franca in Stanislavo Štante [S]

10.30 Ponikva za Tilko in Ludvika Esih [S]

       –  za žive in pokojne farane (žpk)

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin. Oznaka (žpk) mašuje župnik

Dostikrat krivičnik brez vse skrbi / sam sebi smrtni kamen vali.

Anton Martin Slomšek

                                                                                                  

Misel tedna, SV. Avguštin, škof in cerkveni učitelj

Rodil se je leta 354 v mestu Tagaste v severni Afriki (danes Tunizija). Njegov oče je bil Patricij, pogan, ki se je dal krstiti šele pred smrtjo, mati pa sv. Monika. Imel je brata Navigija, sestro Perpetuo ter sina Adeodata. Bil je izredno nadarjen, pa močno nagnjen k hudemu. Tako je kmalu zašel na kriva pota krivoverstva in nečistosti. Vse te zablode je brez olepševanja pozneje opisal v knjigi Izpovedi. Izučil se je govorništva in postal govornik najprej v doma­čem kraju, nato v Kartagini, v Rimu in v Milanu.

Tu je bil škof slavni govornik sv. Ambrozij. Avguštin je hodil poslušat njegove pridige. Ni poslušal kaj govori, temveč predvsem kako govori. Z Božjo milostjo je čedalje bolj pronicalo vanj tudi to, kar je škof govoril. Hrepenel je po lepšem življenju, vedno pa odlašal: jutri, jutri! Polagoma je začel prebirati evangelij in Pavlova pisma. Nekoč je šel na vrt, se vrgel pod smokvo, jokal in klical: Doklej, o doklej še tvoj jutri in venomer jutri! Zakaj ne že danes? Tedaj zasliši pojoč otroški glas: Vzemi, beri!

Kakor da je klic Božje milosti, vzame Avguštin v roko Pavlova pisma, jih kar na slepo odpre in bere: »Ne v požrešnosti in pijanosti, ne v nečistosti in nesramnosti, ne v prepiru in nevoščljivosti, ampak nadenite si Gospoda Jezusa Kristusa in ne strezite mesu za poželjivost« Dalje ni bral. Milost je zmagala. Dal se je krstiti, star 32 let. Z materjo se je odpravil domov v Tagaste, nato v Hipo, kjer je postal mašnik in pozneje škof. Tam je 28. avgusta leta 430 umrl. Po globokosti duha Avguštin presega vse cerkvene očete. Skupno je ohranjenih 113 knjig (Izpovedi, O Božji državi,…) in 218 pisem, ki jih je napisal sv. Avguštin. Še danes so neizčrpna zakladnica misli.

Goduje: 28. avgusta. vir: spletna stran tednika Družina

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

1. Dramlje novo veroučno leto: Vpis verouk v veroučno leto 2023/2024 bo v nedeljo, 3.9.2023 od 8h do 12h in v ponedeljek, 4.9.2023 od 7h do 10h, v Slomškovi dvorani v Dramljah. V času sv. maše vpisa ni.

Letošnji prispevek za obisk verouka za celotno veroučno leto znaša za 1. otroka iz družine 35,00 EUR, za 2. otroka 30,00 EUR in za vsakega naslednjega otroka iz iste družine 20,00 EUR.

Vsi ki ste krščeni v drugi župniji s sabo prinesite izpisek o vašem krstu iz krstne knjige ali kopijo krstnega lista. Prosim, če na vpis prinesete tudi učbenike, ki jih še imate doma iz lanskega leta. Ne pozabite tudi na spričevala!

Verouk se bo začel v septembru. Začetek verouka in urnik bo objavljen na spletni strani Župnije Dramlje, link: https://zupnijadramlje.si/category/verouk/ in v naslednjem oznanilu.          Katehetski svet Župnije Dramlje.

 

  1. Veroučno leto 2023/2024 na Ponikvi. Vpis k verouku bo med 18. in 23. septembrom. Verouk se prične 25. septembra oziroma 1. teden v oktobru. Podrobni razpored bo še objavljen.

 

  1. Dopust g. župnika: g. župnik bo na dopustu med 29. avgustom in 14. septembrom 2023. V tem času je župnijska pisarna zaprta. Med 30. 8. in 6. 9. bo nadomeščal. G. Miran Sajovic. Za pogrebe in bolnike kličite na tel. številko: (0039 331 99 71 794) ali e-mail miran.sajovic@gmail.com.

Med 7. in 14. 9. bodo nadomeščali bratje kapucini iz Celja. Dežurna številka telefona za pogrebe in bolnike: 0590 96 260; Breg 18, Celje.

 

4.Marija Dobje. V petek, 25. avgusta smo pospravili delovne odre na fasadi cerkve. Delo je opravila skupina 26. prostovoljcev med 8.00 in 15.00 uro. Odvoz cevnega odra in fosnov so opravili  štirje traktorski prevozi. Za malico delavcev je poskrbelo podjetje Etra. G. Preložniku iskrena hvala. Tako je dela na zunanjosti cerkve zaključeno. V notranjosti bo obnova potekala še v mesecu  septembru. Z nabrežine okoli cerkve je bilo tudi odstranjeno razno drevje in rastje. Tako se je pogled na cerkev znova odprl. Hvala vsem, ki so sodelovali v petkovi delovni akciji, posebej hvala g. Martinu Korenjaku, ki je organiziral delovno in strojno ekipo.

 

  1. Sv. maša v Šentilju: v četrtek, 31. avgusta bo ob 18.00 uri svet maša ob godu sv. Egidija v Šentilju.

 

  1. Mala maša: v petek, 8. septembra bo ob 17.00 v. maša v Dramljah, na Ponikvi ob 19.00 uri.

 

  1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 3. 9. 2023 Rene Špur in Jožef Sovič, Dramlje: 3. 9. 2023 Tjan in Teja Tuhtar

 

  1. Bralci božje besede: Dramlje: v četrtek 31. 8. Mira Repnik Šuštar; v nedeljo, 3. 9. Teja Gorjup in Petra Korenjak. Ponikva: po dogovoru.

 

  1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: Damlje iz vasi Zalog. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi v septembru čisti cerkev in sanitarne prostore vas Ponikva zg. del. Hvala Lutrju za čiščenje v Avgustu.

 

  1. Prenova župnišča na Ponikvi: v sredo, 16. avgusta je bil položen estrih. V pisarni in mali učilnici je napravljena podlaga za polaganje parketa. Polaganje paketa je predvidena po prvem septembru. Vmes se bodo opravljala pleskarska dela.

 

  1. Sv. Ožbalt: nedeljo 10. septembra bo ob 10.30 uri sv. maša Ožbaltu z blagoslovom semen, lepo vabljeni.

 

12.Slovo katehetinje sestra Anje. S. Anja po petih letih pastoralnega delovanja  v župniji Dramlje odhaja  po naročilu svoje predstojnice nazaj v rodno Poljsko.  Za njeno požrtvovalno delo  na različnih področji župnijskega življenja se ji v svojem imenu in v imenu župnijskega občestvi iskreno zahvalim. Želimo ji uspešno delo v rodni Poljski. Hvaležni, da je pet let svojega redovnega življenja posvetila dameljski župnji, se je radi spomnimo v molitvi, da bo mogla tam, kjer ji je namenjena nova pot, tudi uspešno delovati. Bog ji povrni za vloženo  delo in trud  v župnijo Dramlje.

 

  1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj. Pri reviji Ognjišče je še 16 neporavnanih naročnin.

 

 

Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039