Župnijski pastoralni svet (ŽPS)

ŽPS Dramlje sestavlja 13 članov iz različnih zaselkov KS Dramlje. Člani župnijskega pastoralnega sveta so za obdobje 2022-2026 so: Laze: Terezija Lavbič, Janez Kačičnik, Petra Korenjak; Dramlje: Ana Lenart; Svetelka: Ivan Povalej, Ivica Kolar; Trnovec: Branko Marot; Jarmovec: Nataša Seničar; Razbor: Petra Dobnik; Pletovarje: Drago Jager; Marija Dobje: Sabina Arh; Zalog pod Uršulo: Marija Rupnik; Vodule: Mojca Bobnar