Oznanilo tedna – 3. POSTNA NEDELJA – 3. marec 2024

Božja Beseda: 1. ber.: 1 Mz 22,1-2.9a.10-13.15-18;
2. ber.: Rim 8,31b-34; ev.: Mr 9,2-10.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»On pa je govoril o templju svojega telesa« (Jn 2,21)


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

03.03.2024

3. POSTNA NEDELJA   8.30 Dramlje križev pot

  9.00  Dramlje za Franca in starše Filej in starše Jager

       –  za Štefana Kopinška, 8 dan [JL]

10.30  Ponikva za Franca Mastena in starše

Ponedeljek

04.03.2024

Kazimir, poljski kraljevič 18.00 Ponikva za Marijo Simonič, 8. dan

       –  za Slavkota Groseka, Slavija Galufa in vse sorodnike [JL]

Torek

05.03.2024

Janez od Križa, redovnik 18.00 Dramlje za Franca Lavbiča, obl.

       –  za Marijo Nado Jesenek, 8. dan[JL]

Sreda

06.03.2024

Fridolin, opat

 

18.00 Ponikva za žive in pokojne farne

       –  za Franca Svetelška [JL]

Četrtek

07.03.2024

Felicita in Perpetua, mučenki 17.30 Dramlje križev pot

 18.00  Dramlje za Gregorja Žureja, 8. dan

       –  za Vinkota Kopinška obl., Terezijo in Ivana Kalšek in sorodnike [JL]

Petek

08.03.2024

Janez od Boga, red. ustanovitelj

+ postni petek

18.00 Ponikva za Antona Godunca, 8. dan

       –  za Faniko, brate in sestre Brglez [JL]

Sobota

09.03.2024

Frančiška Rimska, redovnica 17.30 Ponikva križev pot

18.00 Ponikva starše Otorepec, brata Jankota in sorodnike Škratek

       –  za Matildo in Antona Podkrajšek, Amalijo in Pepija Škrabl Marijo in Ludvika Goleža [JL]

Nedelja

10.03.2024

4. POSTNA NEDELJA   8.30  Dramlje križev pot

  9.00  Dramlje za Gregorja, Martina, Viktorja Leber in Marjano Ribič

       –  za Antona Vengušta obl. Urško in sodnike [JL]

10.30  Ponikva za Frančiško in Jankota Trbovc

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Za lačnega je boljši kruha kos, kakor žlahtnih kamnov poln voz.

Anton Martin Slomšek


Hadrijan (Adrijan) in Ebul, mučenca

Zgodovinar Evzebij iz Cezareje v svojih delih o palestinskih mučencih opisuje tudi junaško smrt mučencev Hadrijana in Evbula. Prvi je dal življenje za vero 5. marca, drugi pa 9. marca leta 310. Obeh se spominjamo na isti dan, ker sta skupaj prišla na pomoč svojim bratom po veri.

Poročilo o njunem mučeništvu navaja, kako je bilo vse vznemirjeno zaradi nenavadnih dogodkov ob smrti in pokopu svetih Teodula in Julijane (godujeta 17. februarja). Tedaj sta Hadrijan in Evbul iz kraja, ki mu pravijo Bataneja (jugovzhodno od Cezareje) prišla k drugim spoznavalcem v Cezareji. Tudi njiju so pri mestnih vratih vprašali, čemu prihajata. Ko sta po pravici povedala, da prihajata na pomoč preganjanim kristjanom v tem mestu, so ju peljali k Firmilijanu. Ta ju je dal (tako kakor prejšnje kristjane) brez odloga trpinčiti in je nato razsodil, naj ju raztrgajo zveri.

Poročilo pravi dobesedno: »Ko sta pretekla dva dneva, so 5. marca 310 za prazniški dan Tihe (Tyche – latinsko Fortuna; po naše: Sreča), ki so ga v Cezareji praznovali, Hadrijana izpostavili levu, nato z mečem prebodli in usmrtili. Dva dni kasneje, to je 7. marca 310, je sodnik na Evbula dolgo pritiskal, naj daruje, da doseže svobodo, kakršno si oni mislijo; njemu pa je bila častna smrt za vero več ko minljivo življenje. Ko so ga bili izpostavili zverinam, je tudi on postal žrtev kakor prejšnji in kot zadnji med cezarejskimi mučenci zapečatil boje.«

Kasneje je podobna usoda zadela tudi mučitelje, med njimi tudi Firmilijana. Usmrtiti jih je dal cesar Maksimin Daja.

Godujeta: 5. marca. vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 

 1. Dramlje, v torek, 5. marca bo po večerni maši srečanje s starši prvoobhajancev.

 

 1. Dramlje: v četrtek, 7. marca bo po večerni sv. maši srečanje katehetskega sveta.

 

 1. Ponikva: v sredo, 6. 3. bo po večerni sveti maši srečanje dežurnih v Slomškovi hiši.

 

 1. Župnijska Karitas Ponikva je ena izmed 77-ih Župnijskih Karitas, ki delujejo v okviru Škofijske Karitas Celje. Je organizirana in trajna prostovoljna skupina, ki deluje na dobrodelnem in humanitarnem področju v svojem okolju. Delovanje prostovoljcev je namenjeno blaženju stisk družin, otrok in bolnih ter starejših občanov. Dne 26. 2. 2024 smo imeli občni zbor, kjer smo obravnavali poročilo o delovanju ŽK v letu 2023 in sprejeli program dela za leto 2024. Nekaj najpomembnejših nalog, ki smo si jih zadali v letu 2024 je: nudenje materialne pomoči upravičenim prejemnikom pomoči (prehranski paketi, plačilo položnic), nudenje nematerialne pomoči (pogovor, usmerjanje), sodelovati pri akciji Pokloni zvezek in Otroci nas potrebujejo, ročno izdelati voščilnice ob veliki noči in ob božiču ter obiskati starejše na njihovem domu in v domu starejših,  pristopiti k izdelavi butar in adventnih venčkov, organizirati srečanje starejših,  udeležiti se vseh aktivnosti, ki jih organizira Škofijska Karitas Celje  (razna izobraževanja, delavnice, duhovne obnove, srečanj starejših, romanja sodelavcev in starejših, izleta na morje za družine in posameznike, letovanj starejših, družin in otrok na morju ….). Letos si želimo, da bi v adventnem času organizirali tudi dobrodelni koncert.   Marjeta Štor

 

 1. Ponikva in Dramlje: na prvo nedeljo, 3.marca vabljeni k darovanje okoli oltarja. Na Ponikli za prenovo župnišča. V Dramlja za obnovo orgel in kora v cerkvi Sv. Uršule.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 10.3. 2024: Nik in Nina Pevec, Rok Gorjanc. Dramlje: 10. 3. 2024 Pia in Eva Seničar,

 

 1. Bralci božje besede: Dramlje: v nedelja 10.03. – Petra Korenjak, Slavica Gorenak. Ponikva: po dogovoru. Dramlje križev pot: četrtek 07.03. Nataša Seničar, nedelja 10.03. Neža Povalej

 

 1. Dramlje: birmanski vikend. Birmanci 8. razreda bodo imeli duhovni vikend v drameljskem župnišču od petka, 8. do nedelje 10. marca.

 

 1. Čiščenje in krašenje cerkve: Dramlje iz vasi Grušče in Jazbine. Hvala vsem za čiščenje v minulem tednu. Na Ponikvi: V marcu čisti cerkev in sanitarne vas Dobovec. Hvala vasi Podgaj za mesec februar.

 

 1. Vabilo: v nedeljo, 10. marca 2024, mineva 81 let od smrti božjega služabnika, duhovnika Izidorja Završnika, ki je v streljanju talcev v mariborskih zaporih leta 1943 daroval svoje življenje iz ljubezni do bližnjega, ko je stopil iz vrste in se javil namesto mladega fanta. Na Gomilskem, v njegovem domačem kraju, bo v nedeljo, 10. marca,  ob 15.00 potekalo molitveno srečanje ob križevem potu in predstavitev Izidorjevih kreposti, po njem pa bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan v hvaležnosti in prošnji za potrditev njegovega svetništva.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: znova je urejeno ogrevanje vzhodnega dela nadstropja. Pleskar je končal z zaključnimi deli v veliki učilnici. Pripravlja se novi poden, montaža radiatorjev in vrat. Zidarji pripravljajo opaže za armirano ploščo. Hvala vsem, ki se v mesecu februarju namenili finančna sredstva za obnovo in prenovo župnišča. Hvala vsem, ki ste pomagali pri selitvi in izpraznitvi prostorov. Za vaše darove se priporočam ob nedeljskih nabirkah, osebne darove in namesto cvetja na grob.

 

 1. Dramlje: že nekaj let je navzoča želja po obnovi Janečkovih orgel na koru cerkve sv. Uršule iz začetka 18. stoletja. Orgle bodo odpeljane v delavnico Simona Kolarja. Med tem časom se bodo izvedla potrebna obnovitvena dela na samem koru. Za vaše darove se priporočam ob nedeljski nabirki, osebne darove in namesto cvetja na grob.

 

 1. Oljčne vejice: na tiho nedeljo, 17. 3. bodo na razpolago oljčne vejice za cvetno nedeljo. Darovi oljčnih vejic so namenjeni salezijanskemu Centru v Celju, ki bo pripravil oljčne vejice.

 

 1. Cvetne butarice: za Cvetno nedeljo bosta Župnijska Karitas Ponikva in Župnijska Karitas Dramlje pripravile cvetne butarice.  Na razpolago bodo na cvetno nedeljo. Darovi butarice bodo namenjeni delovanju obeh župnijskih Karitas.

 

 1. Urnik bogoslužja do meseca avgusta si oglejte na spletni strani.

 

 1. Križev pot: Ponikva: vsako soboto pred večerno sv. mašo. V Dramljah v četrtek in v nedeljo pred sv. mašo

 

 1. Spoved: na tiho nedeljo, 17. 3. bo med 14. in 15.00 uro na Ponikvi spovedovanje, ob 15.00 sveta maša. Na razpolago bodo tuji spovedniki. V Dramljah pred vsako sveto mašo.

 

18. Ponikva: v soboto, 9. 3. ob 9.00 srečanje SBP.V ponedeljek, 11. marca ob 20.00 uri srečanje zakonske skupine

 

19. Ponikva: Romanje v Emavs bo v nedeljo, 17. aprila, zbiranje ob 11.30 pri župnišču, odhod ob 11.45 uri.

 

20. Dramlje: Romanje na Brezje: na belo nedeljo, 7.4. bo popoldansko romanje na Brezje. Odhod iz Dramelj ob 13.00. Prevoz 12.00 €. Prijave se zbirajo pri ge. Danici Čater.

 

21. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče za mesec marec, Misijonska obzorja, Prijatelj Naročnina: zamudnike prosim za poravnavo verskega tiska za tekoče leto

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039