Oznanilo tedna – 4. POSTNA NEDELJA – 10. marec 2024

Božja Beseda: 1. ber.: 2 Krn 36,14-16.19.23;
2. ber.: Ef 2,4-10; ev.: Jn 3,14-21.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17)

 


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

 

Nedelja

 10.03.2024

4. POSTNA NEDELJA   8.30   Dramlje križev pot

  9.00   Dramlje za Gregorja, Martina, Viktorja Leber in Marjano Ribič

         –  za Antona Vengušta obl. Urško in sodnike [JL]

10.30   Ponikva za Frančiško in Jankota Trbovc

Ponedeljek

 11.03.2024

Sofronij, škof 18.00   Ponikva za Faniko Vrečko obl.

         –  za žive in pokojne farane [JL]

Torek

 12.03.2024

Inocenc I., papež

Gregorjevo

18.00   Dramlje za Franca, Ivana Gošnjaka Pavleta in Oprešnik, Klečina, družino Vrečar

         –  za star. Faniko in Alojz Veber in Vinkota Pogladič [S]

         –  za Magdaleno in Katarino Svetelšek [JL]

Sreda

 13.03.2024

Kristina, mučenka

 obletnica izvolitve
papeža Frančiška

18.00   Ponikva za Cvetkota Rogla

         –  za žive in pokojne farane [S]

Četrtek

 14.03.2024

Matilda, kraljica 17.30   Dramlje križev pot

18.00   Dramlje za Pavlo Arzenšek, obl. Ivana in sorodnike.

         –  za Leopolda Sivka, mamo Pavlo in sestro Mileno [S]

         –  za Danico Novak [JL]

Petek

 .03.2024

Klemen Marija Dvoržak, redovnik

 

+ postni petek

18.00   Ponikva za Jožefa in Elizabeto Ferlež

         –  za žive in pokojne farane [S]

Sobota

 16.03.2024

božji služabnik Danijel Halas 17.30   Ponikva križev pot

18.00   Ponikva za Jurija in Ivanko Korošec

         –  za Gustlna Vovka 14. obl. in za star. Vovk in Golob [S]

18,45     Ponikva slavilni  večer

17.03.2024 5. POSTNA
NEDELJA
 tiha nedeljapapeška nedelja
  8.30   Dramlje križev pot

  9.00   Dramlje za Jožefa in Jožefo obl. in Jakoba Žafran

         –  za Nežo Slemenšek [JL]

10.30   Ponikva za Jožefa in Elizabeto Podkrajšek

14.00   Ponikva spovedovanje med 14.00-15.00

15.00   Ponikva za Jakoba Šolinca  [JL]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Tak se varuj natolcevati / kakor tudi v ljudi kamenje metati;
lahko se krivičnik umakne / in nedolžni kaj hudega stakne.                                    

Anton Martin Slomšek


Inocenc I., papež

Zgodovinar Evzebij iz Cezareje v svojih delih o palestinskih mučencih opisuje tudi junaško smrt mučencev Hadrijana in Evbula. Prvi je dal življenje za vero 5. marca, drugi pa 9. marca leta 310. Obeh se spominjamo na isti dan, ker sta skupaj prišla na pomoč svojim bratom po veri.

Poročilo o njunem mučeništvu navaja, kako je bilo vse vznemirjeno zaradi nenavadnih dogodkov ob smrti in pokopu svetih Teodula in Julijane (godujeta 17. februarja). Tedaj sta Hadrijan in Evbul iz kraja, ki mu pravijo Bataneja (jugovzhodno od Cezareje) prišla k drugim spoznavalcem v Cezareji. Tudi njiju so pri mestnih vratih vprašali, čemu prihajata. Ko sta po pravici povedala, da prihajata na pomoč preganjanim kristjanom v tem mestu, so ju peljali k Firmilijanu. Ta ju je dal (tako kakor prejšnje kristjane) brez odloga trpinčiti in je nato razsodil, naj ju raztrgajo zveri.

Poročilo pravi dobesedno: »Ko sta pretekla dva dneva, so 5. marca 310 za prazniški dan Tihe (Tyche – latinsko Fortuna; po naše: Sreča), ki so ga v Cezareji praznovali, Hadrijana izpostavili levu, nato z mečem prebodli in usmrtili. Dva dni kasneje, to je 7. marca 310, je sodnik na Evbula dolgo pritiskal, naj daruje, da doseže svobodo, kakršno si oni mislijo; njemu pa je bila častna smrt za vero več ko minljivo življenje. Ko so ga bili izpostavili zverinam, je tudi on postal žrtev kakor prejšnji in kot zadnji med cezarejskimi mučenci zapečatil boje.«

Kasneje je podobna usoda zadela tudi mučitelje, med njimi tudi Firmilijana. Usmrtiti jih je dal cesar Maksimin Daja.

Goduje: 12. marca, prej 28. julija. vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. Ponikva: Hvala delovni ekipi žena, ki so v petek, 8. 3. počistile Slomškovo hišo za obiskovalce in romarje.

 

 1. Ponikva: v soboto, 16. marca ob 9.00 obvezno srečanje vseh ministrantov in ministrantk za pripravo obredov velikega tedna in velike noči.

 

 1. Dramlje: v četrtek, 14. marca po večerni sv. maši obvezno srečanje vseh ministrantov in ministrantk za pripravo obredov velikega tedna in velike noči.

 

 1. Ponikva: v ponedeljek, 11. marca ob 20.00 uri srečanje zakonske skupine

 

 1. Ponikva: v soboto, 16. 3. bo po večerni sv. maši slavilni večer, ki ga pripravljajo birmanci. K slavljenju vabljeni starši, botri birmancev in župnijsko občestvo.

 

 1. Ponikva in Dramlje: na prvo nedeljo v marcu ste darovali za prenovo župnišča 749,40€. V Dramljah za obnovo orgel in kora v cerkvi Sv. Uršule 1.255,00 €. Upoštevati je treba, da se na Ponikvi daruje vsako nedeljo. V Dramljah pa je darovanje samo na prvo nedeljo. Tako je povprečni mesečni dar na Ponikvi višji, kot v Dramljah.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 17. 3. 2024: Eva in Zala Dečman in Laura Vrečko. Dramlje: 17. 3. 2024 Teja Tuhtar in Tamara Bračun

 

 1. Bralci božje besede: Dramlje: v nedelja 17.03. – Nataša Seničar in Branko Marot. Ponikva: po dogovoru.

Dramlje križev pot: četrtek 14. 03. Branko Marot, nedelja 17.03. Maja Bogdanovič

 

 1. Čiščenje in krašenje cerkve: Dramlje iz Šedina in Vodule. Hvala vsem za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi: V marcu čisti cerkev in sanitarne vas Dobovec.

 

 1. Vabilo: v nedeljo, 10. marca 2024, mineva 81 let od smrti božjega služabnika, duhovnika Izidorja Završnika, ki je v streljanju talcev v mariborskih zaporih leta 1943 daroval svoje življenje iz ljubezni do bližnjega, ko je stopil iz vrste in se javil namesto mladega fanta. Na Gomilskem, v njegovem domačem kraju, bo v nedeljo, 10. marca,  ob 15.00 potekalo molitveno srečanje ob križevem potu in predstavitev Izidorjevih kreposti, po njem pa bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Maksimilijan v hvaležnosti in prošnji za potrditev njegovega svetništva.
 2. Prenova župnišča na Ponikvi: prenova velike učilnice je zaključena, razen, ki bodo montirana prihodnji teden. V petek, 8.3. je bila po štirinajstdnevni pripravi zalita armirana betonska plošča na stropu prvega nadstropja v zahodnem delu župnišča. Hvala vsem, ki se v mesecu februarju namenili finančna sredstva za obnovo in prenovo župnišča. Za vaše darove se priporočam ob nedeljskih nabirkah, osebne darove in namesto cvetja na grob.

 

 1. Dramlje: že nekaj let je navzoča želja po obnovi Janečkovih orgel na koru cerkve sv. Uršule iz začetka 18. stoletja. Orgle bodo odpeljane v delavnico Simona Kolarja. Med tem časom se bodo izvedla potrebna obnovitvena dela na samem koru. Za vaše darove se priporočam ob nedeljski nabirki, osebne darove in namesto cvetja na grob.

 

 1. Oljčne vejice: na tiho nedeljo, 17. 3. bodo na razpolago oljčne vejice za cvetno nedeljo. Darovi oljčnih vejic so namenjeni salezijanskemu Centru v Celju, ki bo pripravil oljčne vejice.

 

 1. Cvetne butarice: za Cvetno nedeljo bosta Župnijska Karitas Ponikva in Župnijska Karitas Dramlje pripravile cvetne butarice. Na razpolago bodo na cvetno nedeljo. Darovi butarice bodo namenjeni delovanju obeh župnijskih Karitas.

 

 1. Urnik bogoslužja do meseca avgusta si oglejte na spletni strani.

 

 1. Križev pot: Ponikva: vsako soboto pred večerno sv. mašo. V Dramljah v četrtek in v nedeljo pred sv. mašo

 

 1. Spoved: na tiho nedeljo, 17. 3. bo med 14. in 15.00 uro na Ponikvi spovedovanje, ob 15.00 sveta maša. Na razpolago bodo tuji spovedniki. V Dramljah pred vsako sveto mašo.

18. Ponikva: Romanje v Emavs bo v nedeljo, 17. aprila, zbiranje ob 11.30 pri župnišču, odhod ob 11.45 uri. Zbiramo prijave.

 

 1. Dramlje: Romanje na Brezje: na belo nedeljo, 7.4. bo popoldansko romanje na Brezje. Odhod iz Dramelj ob 13.00. Prevoz 12.00 €. Prijave se zbirajo pri ge. Danici Čater.

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče za mesec marec, Misijonska obzorja, Prijatelj Naročnina: zamudnike prosim za poravnavo verskega tiska za tekoče leto.

 

 

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039