Oznanilo tedna – 5. POSTNA NEDELJA – tiha nedelja – 17. marec 2024

Božja Beseda: 1. ber.: Jer 31,31-34;
2. ber.: Heb 5,7-9; ev.: Jn 12,20-33.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 12,26)


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

 Nedelja

17.03.2024

5. POSTNANEDE LJA 

tiha nedelja papeška nedelja

  8.30  Dramlje križev pot

  9.00  Dramlje za Jožefa in Jožefo obl. in Jakoba Žafran

       –  za Nežo Slemenšek [JL]

10.30  Ponikva za Jožefa in Elizabeto Podkrajšek

14.00   Ponikva spovedovanje med 14.00-15.00

15.00  Ponikva za Jakoba Šolinca  [JL]

Ponedeljek

 18.03.2024

Ciril Jeruzalemski, škof in cer. učitelj

 

18.00  Ponikva za Franca Jesiha obl., sina Filipa, starše Vouk in Golob

       –  za  žive in pokojne farane [S]

Torek

 19.03.2024

Jožef,
Jezusov rednik
začetek tedna družine
09.00 Ponikva Marijo Zdolšek, Jožefa In Terezijo Kolar

18.00  Dramlje za Jožefa in Starše Jesenek

       –  za Jožefo Zorič , 30. dan [S]

       –  za Martino Rupnik 30. dan [JL]

Sreda

 20.03.2024

Kutbert, opat 18.00  Ponikva za Jožefa Bohorča

       –  za žive in pokojne farane [S]

Četrtek

 21.03.2024

Serapion,
škof in mučenec
18.00  Dramlje za Franca Klinarja obl.

       –  za Jožefa Zvonarja [S]

       –  za Štefana Kopinška 30, dan [JL]

Petek

 22.03.2024

Lea, spokornica

+ postni petek

Začetek birmanske devetdnevnice

18.00  Ponikva za Janeza Mansutija,13. obl, Amalijo in Antona Horvata

       –  za Marijo Marinko Simonič, 30. dan [S]

Sobota

 23.03.2024

Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof

blagoslov zelenja

18.00  Ponikva za Jožeta Lampreta, Francija in Starše Višnak

       –  za Jožico in Toneta Božič [S]

 Nedelja

24.03.2024

cvetna nedelja

 blagoslov zelenja s procesijo

8.30    Dramlje za Marico in Matija Kroflič

       –  za Kristino, Alojza, Jožefa Kačičnik[JL]

10.30  Ponikva za Martina Laubiča in starše

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Lahko se vsaka razvada premaga, / če se poboljšanje le ne odlaga.                              

Anton Martin Slomšek


Jožef, mož Device Marije in Jezusov skrbnik

Deviški mož Božje Matere in preblažene Device Marije, pred postavo Jezusov oče. Čeprav mu ni bil oče po telesu, mu je bil oče po srcu in ljubezni.

Evangelij je povzel njegovo svetost v eno samo besedo, ko pravi, da je bil »pravičen«. Cerkev jo je zgostila v petindvajset vzklikov v njegovih litanijah. Njegov praznik je ukazal papež Sikst v 15. stoletju; papež Pij IX. pa ga je razglasil za zavetnika vesoljne Cerkve, papež Leon XIII. ga je postavil za zgled delavcev, Janez Pavel II. pa je o njem napisal posebno spodbudno pismo.

Umrl je v Jezusovem in Marijinem naročju, zato je tudi priprošnjik za srečno zadnjo uro. Mogočni priprošnjik za vse. Če ga je na zemlji klical za očeta sam Bog, mu tudi v nebesih ne bo odrekel nobene prošnje.

Jožef je tisti »modri in zvesti služabnik«, ki ga je Gospod sam postavil nad sveto družino, da bo Jezusovi materi podpora in tolažba, Zveličarju rednik in vreden pomočnik pri izvrševanju njegovih namenov na zemlji (sv. Bernard).

»Po našem prepričanju je zelo koristno, da kliče katoliški svet prav posebno in z velikim zaupanjem poleg preblažene matere Marije tudi njenega prečistega ženina sv. Jožefa na pomoč,« je dejal papež Leon XIII.

Vneto je častila sv. Jožefa in veliko pripomogla, da se je v novem veku njegovo češčenje v Cerkvi tako močno razširilo, sv. Terezija Velika. Govorila je: »Ne spominjam se, da bi bila kaj prosila sv. Jožefa, pa bi mi ne bil dal. Drugim svetnikom je dal Bog – tako se zdi – moč, da morejo pomagati le v kakšni posamezni zadevi; tega svetnika pa sem spoznala kot pomočnika v vseh stiskah.«

Goduje: 19. marca.  vir: spletna stran tednika Družina


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. Ponikva: v petek, 22. marca se prične birmanska devetdnevnica 9. veroučnega razreda. 14. veroručencev se pripravlja na prejem zakramenta sv. birme na belo nedeljo, 7. aprila. Družinski člani in župnijsko občestvo ste povabljeni k molitvi za birmance in k sodelovanju v birmanski devetdnevnici. Če se zavedamo svojega krstnega poslanstva in obdarovanosti s Svetim Duhom, potem moramo dati tem mladim vsestransko oporo in pomoč.

 

 1. Ponikva: v ponedeljek, 18. 3. bodo po večerni sv. maši vaje za bralce velikega tedna.

 

 1. Dramlje: v četrtek, 21. 3. bodo po večerni sv. maši za bralce velikega tedna.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 24. 3. 2024: Tilen in Timotej Madžarič. Dramlje: 24. 3. 2024 Tilen Filej in Lucija Samec

 

 1. Bralci božje besede: Dramlje: cvetna nedelja 24.03. – Maja Bogdanović, Urška Korenjak; veliki četrtek 28.03. – Neža Povalej, Helena Filej; veliki petek 29.03. – Petra Dobnik, Kaja Sovinc; velika sobota 30.03. – Teja Gorjup, Ana Korenjak, Petra Korenjak, Slavica Gorenak; velika noč 31.03. – Nataša Seničar, Branko Marot

Ponikva: po dogovoru.

Dramlje križev pot: četrtek 21. 03.

 

 1. Čiščenje in krašenje cerkve: Dramlje iz vasi Pletovarje. Hvala vsem za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi: V marcu čisti cerkev in sanitarne vas Dobovec.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: Prenova velike učilnice je zaključena in se že uporablja za veroučno delo in za pevske vaje. Vrednost zaključnih del veroučne učilnice: pleskarska dela 2.769,00 €, polaganje podna 1.911,10 €, elektro instalacije 689,00 €, V nadstropju se za nadaljnjo delo pripravljata kopalnici. Pisarniški prostori, ki so doslej služili za veroučno učilnico so dobili novo pisarniško opremo. Tako se je začela pisarna, iz skladiščnega prostora, seliti v prenovljeno pisarno. Oprema pisarne stane 6.070,00 €.  Prejeli smo tudi obračun zidarskih del opravljenih v mesecu januarju. Vrednost gradbene situacije znaša 16.184,33 €. Račune je potrebno poravnati do 15. aprila. Se priporočam za vaše darove. Hvala vsem, ki boste prispevali svoj dar.

 

 1. Dramlje: obnovi Janečkovih orgel na koru cerkve sv. Uršule iz začetka 18. stoletja. Protokol obnove bo predvidoma potekal po sledečem razporedu. Aprila bo strokovni ogled od strani ZVKD, ki bo dal kulturno varstvena navodila za obnovo. Po prejetih navodilih se bodo orgle in orgelska omara razstavila in prenesla v orglarsko delavnico Simona Kolarja. Sama obnova orgel bo opravljena v letu 2025. Obnova orgelske omare pa v letu 2024. Na izpraznjenem koru bo sladila obnova tlaka in elektro instalacij, po možnosti tudi delna obnova fresk in poslikave v kornem delu cerkve.

 

 1. Oljčne vejice: na tiho nedeljo, 17. 3. bodo na razpolago oljčne vejice za cvetno nedeljo. Darovi oljčnih vejic so namenjeni salezijanskemu Centru v Celju, ki bo pripravil oljčne vejice.

 

 1. Cvetne butarice: za Cvetno nedeljo bosta Župnijska Karitas Ponikva in Župnijska Karitas Dramlje pripravile cvetne butarice. Na razpolago bodo na cvetno nedeljo. Darovi butarice bodo namenjeni delovanju obeh župnijskih Karitas.

Ponikva. Blagoslov zelenja na cvetno nedeljo bo na Ponikvi v soboto, 23. marca pri večerni sveti maši in v nedeljo, 14. marca ob 10.30. Obakrat bo blagoslov povezan s cvetno procesijo od križa cerkve na vzhodni strani.

V Dramljah bo blagoslov s procesijo v nedeljo, 24. 3. ob 8.30 uri pri župnišču.

 

 1. Urnik bogoslužja do meseca avgusta si oglejte na spletni strani.

 

 1. Križev pot: Ponikva: vsako soboto pred večerno sv. mašo. V Dramljah v četrtek in v nedeljo pred sv. mašo

 

13. Ponikva: Romanje v Emavs bo v nedeljo, 17. aprila, zbiranje ob 11.30 pri župnišču, odhod ob 11.45 uri. Zbiramo prijave.

 

 1. Dramlje: Romanje na Brezje: na belo nedeljo, 7.4. bo popoldansko romanje na Brezje. Odhod iz Dramelj ob 13.00. Prevoz 12.00 €. Prijave se zbirajo pri ge. Danici Čater.

 

 1. Dramlje: V torek, 19. marec 2024, Ob 17.30 uri  bo na OŠ Dramlje koncert “GREMO OKROG SVETA” v sklopu projekta Otroci pojejo slovenske pesmi. S koncertom zbirajo tudi sredstva za šolski sklad OŠ Dramlje, s katerimi omogočajo učencem obiskovanje različnih dejavnosti izven šole (šole v naravi itd…).

 

 1. Misijon: med 17. in 23. marcem bo preko valov radia Ognjišča potekal radijski misijon. Prisluhnimo misijonskim pogovorom.

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče za mesec marec, Misijonska obzorja, Prijatelj Naročnina: zamudnike prosim za poravnavo verskega tiska za tekoče leto.

 

 

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039