Oznanilo tedna – 7. VELIKONOČNA NEDELJA – 12. maj 2024

Božja Beseda: 1. ber.: Apd 1,15-17.20-26;
2. ber.: 1 Jn 4,11-16; ev.: Jn 17,11-19


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17,15)


 

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

12.05.2024

7. VELIKONOČNA NEDELJA

ned. sredstev družb. obv.

 binkoštna devetdnevnica

 9.00  Dramlje za Jožefa Zvonarja

10.00 Ponikva prvo sv. obhajilo za Ano, Jožefa Smodej, Ivana in Marijo Novak

–  za Danico Drobnak [JL]

       –  za žive in pokojne farane

Ponedeljek

11.05.2024

Fatimska Božja Mati
Servacij, mučenec binkoštna devetdnevnica
17.00 Ponikva pogrebna maša in pogreb Cecilija Vodopivc

19.00 Ponikva za Silvo Berglez, obl.

       –  za Matildo Aužner, 8. dan  [JL]

Torek

14.05.2024

Bonifacij, mučenec

 binkoštna devetdnevnica

19.00 Dramlje za Cvetko Golčman

       –  za Alojza Lavbiča [JL]

Sreda

15.05.2024

Zofija (Sonja), muč.

 binkoštna devetdnevnica svetovni dan družine

19.00 Dramlje za Jožefo Zlatko Zorič in Štefana Kopinška

       –  za Martino Rupnik [JL]

Četrtek

16.05.2024

Janez Nepomuk, duh. in mučenec

 binkoštna devetdnevnica

19.00 Dramlje za Rozi  Stropnik, 30. dan

       –  za Nado Jesenek [JL]

Petek

17.05.2024

Jošt, puščavnik

 binkoštna devetdnevnica

19.00 Dramlje za Veroniko in starše Jelovšek

       –  za Franca Ribiča, 30. dan [JL]

Sobota

18.05.2024

Janez I., papež, muč.

 binkoštna devetdnevnica

17.00 Dramlje Franca Fileja st.obl. sorodnike Filej in Jager

19.00 Ponikva za Rudija Muleja  obl.

       –  za Štefanijo Bučer [[JL]

Nedelja

19.05.2024

BINKOŠTNA NEDELJA 10.00 Dramlje prvo sveto obhajilo za Franca Štrajherja

       –  za druž. Arh in Franca Marčiča  [JL]

10.30 Ponikva za Jakoba Šolinca

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Lahko se je ljudem zlagati, / ali nemogoče je Boga ogoljufati.

Anton Martin Slomšek


Bonifacij, mučenec

Sv. Bonifacij je tretji med priljubljenimi »ledenimi svetniki«. V to skupino spadata še sv. Pankracij in sv. Servacij. Sv. Bonifacij naj bi bil upravitelj velikega premoženja mlade Rimljanke Agleje. Oba sta bila sicer kristjana, njuno življenje pa je bilo vse prej kot zgledno. Živela sta razuzdano, Bonifacij je bil vdan pijači, reševalo pa ga je dobro in usmiljeno srce, saj je rad pomagal revežem. V nekem trenutku pa je Agleja sklenila temeljito spremeniti svoje življenje in je k temu nagovorila tudi Bonifacija. Poslala ga je na vzhod, da bi prinesel relikvije mučencev, ki bi jih častila in se jim priporočala. Bonifacij se je spreobrnil. Odpravil se je na dolgo pot. Ves čas je delil miloščino, obiskoval cerkve in pomagal po bolnišnicah. Nazadnje ga je pot privedla v Tarz, Pavlovo mesto, kjer so takrat mučili kristjane.

V tistem času, okrog leta 304 ali 305, je tam cesarski namestnik Simplicij grozovito mučil kristjane. Ko je Bonifacij to zvedel, je stopil k njim in namestniku pogumno povedal, da se njegovega mučenja ne boji in da zato ne bo daroval lesenim in kamnitim bogovom, ki so maliki, pač pa le enemu pravemu krščanskemu Bogu. Dejal je: »Moja daritev, darovanje mojega srca in življenja, gre le mojemu Zveličarju.« Simplicij je ukazal, naj ga mučijo, Bonifacij pa je zaklical drugim mučencem: »Prosite zame, da srečno z vami dokončam življenje in prejmem krono zveličanja.« Namestnikovem pritisku ni popustil, zato je Simplicij ukal nanj zliti kotel, poln vrelega olja, vendar mu ta po čudežu ni škodoval. Ko so mu odsekali glavo, je ta s tolikšno silo treščila na tla, da se je stresla zemlja in so se pojavile razpoke. Ljudstvo pa je prestrašeno vzkliknilo: »Velik je Bog kristjanov.«

Goduje: 14. maja.     vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. Dramlje: v torek, 14. maja se prične tridnevnica ob pripravi na prejem prvega svetega obhajila. V cerkvi se zberejo prvoobhajanci skupaj s starši ob 18.45 uri.

 

 1. Dramlje: v petek, 17. maja se prične birmanska devetdnevnica ob pripravi na prejem zakramenta sv. birme. V cerkvi se zberejo birmanci skupaj s starši in botri ob 18.45 uri.

 

 1. Dramlje: na 1. nedeljo maja je bilo pri sv. maši darovano za obnovo kora, stropa nad korom in orgel na Uršuli 1.203,90 €. Hvala vsem darovalcem.

 

 1. Ponikva: na 1. nedeljo v maju, 5. 5. je bilo za obnovo župnišča darovano: v soboto večer:229,20, ob Florjanovi sv. maši 549,50,  pri blagoslovu  Štoflekovega križa 174,00 in poimensko osebno darovano 350,00 €. Skupno 1.302,70 €. Hvala vsem darovalcem

 

 1. Ponikva: v soboto, 11. maja je bilo na Ponikvi zaključno srečanje bralcev Slomškovega bralnega Priznanja /SBP/. Ob 9.30 je bila sveta maša. Sledilo je podelitev priznanj in pohval. v telovadnici Osnovne šole Blaža Kocena Hvala vsem, ki so pomagali pri izvedbi srečanja..

 

 1. Ministranti: župnija Ponikva: med tednom in v nedeljo, 19. 5. 2024: Tilen in Timotej Madžarič. Župnija Dramlje: med tednom in v nedeljo, 19. 5. 2024: Martin in Metka Korenjak

 

 1. Bralci božje besede: župnija Dramlje: nedelja 19.05: starši prvoobhajancev.  Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje: v Dramljah skrbi za čiščenje in košnjo okoli cerkve 19.5. starši prvoobhajancev.. Hvala za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi v maju čisti cerkev in sanitarije vas Slatina in Zg. del Zagaja. Hvala Boletini za čiščenje v mesecu aprilu.

 

 1. Razpored bogoslužja v župniji Dramlje in Ponikvi med aprilom in junijem 2024
Dogodek Dramlje/ura Ponikva/ura
Prvo sveto obhajilo Nedelja, 19. 5. – 10.00 uri Nedelja, 12. 5.- 10.00 uri
Sveta birma Sobota, 25. maja, 10.00 uri
Srečanje starejših Sobota, 1. junija, ob 11.00 sv. maša
Praznik Sv. rešnjega telesa, 30.5. Procesija Sv. Rešnjega telesa, nedelja, 2. junija, ob 8.30 uri

Uršula: procesija SRT, 9. 6. ob 8.30 uri.

Procesija Sv. Rešnjega telesa, sobota, 1. junija ob 19.00 uri
Zaključek verouka Nedelja, 16. junija Sobota, 1. junija, nedelja, 2. junija
Izlet ministrantov, otroškega zbora, SBP Sobota, 22. junija Sobota, 22. junija
Dan državnosti, 25. junija Sklep pohoda po Slomškovi romarski poti ob 15.00 uri

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: Zidarski ekipi je uspelo pripraviti glavni vhod ma južni strani župnišča za postavitev novega kamnitega portala. V petek, 10. maja so zidarji zaključili svoje delo. Popoldne seje počistila okolica cerkve. V župnišču pa pripravili prostori za nedeljsko praznovanje prvega sv. obhajila.

V nadaljevanju  zaključnih del se pripravljajo  keramičarska dela v kopalnici, pleskarska dela, z mizarjem teče pogovor o izdelavi vrat in stopnic v nadstropje. Napravljen je tudi obračun opravljenih in plačanih del. Za polno kritje opravljenih del in rednih izdatkov je v januarju-aprilu 2024 zmanjkalo 2.789,91€. Celotni prikaz je viden v spodnji tabeli. Obračun  še pride za zidarska dela v marcu in aprilu, elektroinštalacijska dela. ogrevalna napeljava,  sanitarni odtoki.

Izdatki januar – april 2024 Prihodki januar – april 2024
1. izdelava in montaža vrat pritličju 3.634,78 nedeljske nabirke 7.423,89
2. pisarniška oprema 6.070,00 darovanje ob pogrebu 1.337,60
3. gradbena dela 16.479,00 darovanje ob praznikih 2.020,00
4. pleskarska dela 4.718,96 darovanje namesto cvetja na grob 2.130,00
5. razna zaključna dela 3.168,61 gospodarjenje s premoženjem 2.970,00
6. skupno obnova župnišča 34.071,35 prodaja lesa-vetrolom 2.735,00
7. komunalne obveznosti 7.666,19 darovi božičnega blagoslova 12.000,00
8. verski in drugi tisk 3.711,73 darovi vernikov 13.844,00
9. izdatki v pisarni 1.415,77 nabirke za škofijo 546,00
10. ostali izdatki 1.576,00 prenos iz leta 2023 644,64
11. ostali izdatki skupno 14.369,69 skupno prihodki 45.651,13
12. skupno izdatki januar – april 48.441,04 manjka -2.789,91

 

 1. Dramlje: obnovi Janečkovih orgel na koru cerkve sv. Uršule iz začetka 18. stoletja. Protokol obnove bo predvidoma potekal po sledečem razporedu. V četrtek, 25. aprila je bil s strani ZVKD opravljen strokovni ogled na Uršuli. Predlagano je bilo, da se obnovi poškodovana poslikava zaradi zamakanja strehe, restavrirajo orgle, uredi kor in razmišlja o obnovi strešne kritine.   Kulturno varstvene pogoje bodo izdali v mesecu maju.

 

 1. Ponikva: Ankaran 2024 in Oratorij 2024: prijavnice za počitnikovanje v Ankaranu in za župnijski Oratorij na Ponikvi in V Dramljah so bile razdeljena veroučencem. Na razpolago so tudi na spletni strani župnije Ponikva in Dramlje.

 

 1. Verski tisk: na razpolago je nova številka Ognjišče za mesec maj, Misijonska obzorja, Prijatelj Naročnina: zamudnike prosim za poravnavo verskega tiska za tekoče leto.

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039