Oznanilo tedna – 6. VELIKONOČNA NEDELJA – 4. maj 2024

Božja Beseda: 1. ber.: Apd 10,25-26.34-35.44-48;
2. ber.: 1 Jn 4,7-10; ev.: Jn 15,9-17


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite  v moji ljubezni!«  (Jn 15,9)

 


 

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

 

Nedelja

 05.05.2024

6. VELIKONOČNA NEDELJA

nedelja turizma

 9.00  Dramlje za Ano obl. in Stankota Jager

       –  za Kristino Vok [JL]

10.30 Ponikva za + gasilce PGD Ponikva

       –  za žive in pokojne farane

Ponedeljek

06.05.2024

Dominik Savio, zav. Ministrantov

Prošnji dan

19.00 Ponikva za Martina Štancerja, 8 dan

       –  za Jožeta Palčnika [S]

Torek

07.05.2024

Gizela, opatinja Prošnji dan 19.00 Ponikva  za Stankota Ogrizka, Martina in rod. Pačnik

       –  za Antona Medveda [S]

Sreda

 

08.05.2024

Viktor (Zmago) Milanski, mučenec Prošnji dan 16.00 Ponikva  pogrebna maša in pogreb Matilde Aužner iz Ponikve

19.00 Ponikva za Terezijo Filipšek, 8.  dan

       –  za Franca Erliha [S]

Četrtek

09.05.2024

GOSPODOV VNEBOHOD 17.00 Dramlje za Marijo Kopinšek

19.00 Ponikva za Ivana in Angelo Pevec

       –  za Viljema Zabukovška [S]

Petek

10.05.2024

Job, svetopi­semski mož 19.00 Ponikva za Alojzijo in Slavkota Golež

       –  za Franca Svetelška [S]

Sobota

 11.05.2024

Odo Clunyjski, opat 19.00 Ponikva za Marijo obl. Jožefa Kumberger

       –  za Zaliko in Alojza Hamer [S]

Nedelja

12.05.2024

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 ned. sredstev družb. obv.

binkoštna devetdnevnica

 9.00  Dramlje za Jožefa Zvonarja

10.00 Ponikva prvo sv. obhajilo za Ano, Jožefa Smodej, Ivana in Marijo Novak

–  za Danico Drobnak [JL]

       –  za žive in pokojne farane

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Kdor se že malega daru veseli, / se velikega vreden st’ri.         

Anton Martin Slomšek


Gizela, opatinja

Za Gizelo, pobožno bavarsko princeso, pravijo, da je sicer želela vstopiti v samostan, a so jo starši že kot desetletno dekle (po tedanji navadi) poročili s kraljem Štefanom I. Madžarskim. Na praznik Marijinega vnebovzetja leta 1.000 je bila kronana kot prva krščanska ogrska kraljica. Po vsej verjetnosti je prav ona dokončno spreobrnila h krščanstvu tudi svojega moža in imela tudi kasneje velik delež pri spreobračanju Ogrov. Kot kraljica se je namreč z vso vnemo lotila širjenja krščanstva med ljudstvom, ki dotlej svojim krščanskim sosedom ni prav nič prizanašalo s svojimi osvajalnimi pohodi. Gizela je začela graditi cerkve in samostane, v deželo je poklicala vrhunske umetnike in začela uvajati zahodno kulturo. Imela je velik vpliv, saj je njenemu zgledu sledil tudi kralj Štefan, tako da se je Ogrska počasi odtrgala od vpliva Vzhoda in Bizanca in se začela naslanjati na Rim in krščanstvo. Kljub temu, da je žela uspehe in jo je ljudstvo spoštovalo, pa ni imela lahkega življenja: umirali so ji otroci, za njimi pa je kmalu umrl še mož, ki ga je Cerkev, skupaj s sinom Emerikom, razglasila za svetnika. Gizela je po moževi smrti kljub prisegi deželnih velikašev postala žrtev vedno hujših napadov poganske narodne stranke. Njeni pripadniki so ji vzeli posestva, ji onemogočali stike z zunanjim svetom, grdo ravnali z njo in jo na koncu celo zaprli v ječo. Iz ječe, v kateri je preživela kar nekaj let, jo je rešil Henrik III. in jo odpeljal v Passau, kjer je v Niedernburgu kot redovnica vstopila v benediktinski samostan. Zaradi njenih bogatih življenjskih izkušenj ter spokornega in pobožnega življenja so jo sestre izvolile za opatinjo. Samostan je vodila vse do smrti okrog leta 1.060. Pokopali so jo v samostanski cerkvi, kamor so na njen grob kmalu začeli romati ljudje iz bližnjih in daljnih krajev in jo častili kot svetnico. Na začetku 20. stoletja so njen grob natanko preiskali in znanstveno potrdili pristnost njenih posmrtnih ostankov.

Goduje: 7. maja.     vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. Ponikva: v torek, 7. maja se prične tridnevnica ob pripravi na prejem prvega svetega obhajil. V cerkvi se zberejo prvoobhajanci skupaj s starši ob 18.45 uri.

 

 1. Ponika-Boletina: blagoslov križa. Ob 16.00 uri bo blagoslov obnovljenega Štoflekovega križ. Lepo vabljeni k blagoslovu.

 

 1. Dramlje : Dramlje: na Florjanovo nedeljo je bilo pri sv. maši darovano za potrebe župnije 482,58 €. Hvala vsem darovalcem, posebej članom PGD Dramlje.

 

 1. Ponikva: v soboto, 11. maja bo na Ponikvi potekalo zaključno srečanje bralcev Slomškovega bralnega Priznanja /SBP/. Ob 9.30 bo sveta maša. Podelitev priznanj bo v telovadnici Osnovne šole Blaža Kocena med 11.00 in 13.00 uro.

 

 1. Ministranti: župnija Ponikva: med tednom in v nedeljo, 12. 5. 2024: Eva, Zala Dečman in Vrečko Laura. Župnija Dramlje: med tednom in v nedeljo, 12. 5. 2024: Tilen Filej in Lucija Samec

 

 1. Bralci božje besede: župnija Dramlje: nedelja 05.05: Petra Dobnik, Ana Korenjak.  Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje: v Dramljah skrbi za čiščenje in košnjo okoli cerkve vas Svetelka. Hvala za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi v maju čisti cerkev in sanitarije vas Slatina in Zg. del Zagaja. Hvala Boletini za čiščenje v mesecu aprilu.

 

8. Razpored bogoslužja v župniji Dramlje in Ponikvi med aprilom in junijem 2024

Dogodek Dramlje/ura Ponikva/ura
Florjanova maša Nedelja, 28. 4.- 9.00 uri Nedelja, 5. 5,- 10.30 uri
Zaključek SBP, sobota, 11. maja 9.30 sv. maša , 11.00 zaključni program
Prvo sveto obhajilo Nedelja, 19. 5. – 10.00 uri Nedelja, 12. 5.- 10.00 uri
Sveta birma Sobota, 25. maja, 9.00 uri
Praznik Sv. rešnjega telesa, 30.5. Procesija Sv. Rešnjega telesa, nedelja, 2. junija, ob 8.30 uri

Uršula: procesija SRT, 9. 6. ob 8.30 uri.

Procesija Sv. Rešnjega telesa, sobota, 1. junija ob 19.00
Zaključek verouka Nedelja, 16. junija Nedelja, 2. junija
Izlet ministrantov, otroškega zbora, SBP Sobota, 22. junija Sobota, 22. junija
Dan državnosti, 25. junija Sklep pohoda po Slomškovi romarski poti ob 15.00 uri
 1. Prenova župnišča na Ponikvi: V naslednjih dnevih se bodo zaključila večja zidarska dela. Ostajajo še manjša zidarska dela, ki bodo opravljena v mesecu maju, predvidoma tudi ureditev vhoda na južni strani. Pripravljajo se keramičarska dela v kopalnici, pleskarska dela, z mizarjem teče pogovor o izdelavi vrat. Napravljen je tudi obračun opravljenih in plačanih del. Za polno kritje opravljenih del in rednih izdatkov je v januarju-aprilu 2024 zmanjkalo 2.789,91€. Celotni prikaz je viden v spodnji tabeli. Obračun še pride za zidarska dela v marcu in aprilu, elektroinštalacijska dela. ogrevalna napeljava,  sanitarni odtoki.

 

Izdatki januar – april 2024 Prihodki januar – april 2024
1. izdelava in montaža vrat pritličju 3.634,78 nedeljske nabirke 7.423,89
2. pisarniška oprema 6.070,00 darovanje ob pogrebu 1.337,60
3. gradbena dela 16.479,00 darovanje ob praznikih 2.020,00
4. pleskarska dela 4.718,96 darovanje namesto cvetja na grob 2.130,00
5. razna zaključna dela 3.168,61 gospodarjenje s premoženjem 2.970,00
6.         skupno obnova župnišča 34.071,35 prodaja lesa-vetrolom 2.735,00
7. komunalne obveznosti 7.666,19 darovi božičnega blagoslova 12.000,00
8. verski in drugi tisk 3.711,73 darovi vernikov 13.844,00
9. izdatki v pisarni 1.415,77 nabirke za škofijo 546,00
10. ostali izdatki 1.576,00 prenos iz leta 2023 644,64
11.     ostali izdatki skupno 14.369,69 skupno prihodki 45.651,13
12.     skupno izdatki januar – april 48.441,04 manjka -2.789,91

 

 1. Dramlje: obnovi Janečkovih orgel na koru cerkve sv. Uršule iz začetka 18. stoletja. Protokol obnove bo predvidoma potekal po sledečem razporedu. V četrtek, 25. aprila je bil s strani ZVKD opravljen strokovni ogled na Uršuli. Predlagano je bilo, da se obnovi poškodovana poslikava zaradi zamakanja strehe, restavrirajo orgle, uredi kor in razmišlja o obnovi strešne kritine.   Kulturno varstvene pogoje bodo izdali v mesecu maju.

 

 1. Ponikva: Ankaran 2024 in Oratorij 2024: prijavnice za počitnikovanje v Ankaranu in za župnijski Oratorij so pripravljene. Razdeljene bodo pri veroučnih urah.

 

 1. Verski tisk: na razpolago je nova številka Ognjišče za mesec maj, Misijonska obzorja, Prijatelj Naročnina: zamudnike prosim za poravnavo verskega tiska za tekoče leto.

 

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039