Oznanilo tedna 47 – MT – 33. nedelja med letom – Martinova – 19. november 2023

Božja Beseda: 1. ber.: Prg 31,10-13.19-20.30-31;
2. ber.: 1 Tes 5,1-6; ev.: Mt 25,14-30

 


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!« (Mt 25,21)


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

 

Nedelja

 19.11.2023

33. NEDELJA
MED LETOM
začetek tedna zaporov
  9.00  Dramlje za Jožeta Lavbiča iz Laz in starše Lavbič in Dobnik

10.30  Ponikva za Košir, Ferlež, Kurnik, Gričnik in Salobir

       –  za Darinko Mastnak [JL]

Ponedeljek

 20.11.2023

Edmund, kralj 18.00  Ponikva za Avguština Zagorca

       –  za Elizabeto Vidovič, Francija Cmoka in Vidovič Smešnik stare starše [S]

Torek

 21.11.2023

Darovanje Device Marije 18.00  Dramlje za Franca Lavbiča

       –  za Pavlo Debeljak [S]

       –  za Ano Mastnak [JL]

Sreda

22.11.2023

Cecilija (Cilka), devica in mučenka 14.00 Pogrebna maša in pogreb Viljema Zabukovška iz Ponikve

18.00  Ponikva za Amalijo in Antona Rataj in Dragico Gajšek

       –  na čast A.M. Slomšku za zdravje [S]

       –  za Nado Pepelnak [JL]

Četrtek

23.11.2023

Klemen I., papež

dan Rudolfa Maistra

18.00  Dramlje za p. Viktorja Arha

       –  za Marijo Kopinšek [S]

       –  za Edvarda Jagra [JL]

Petek

24.11.2023

Andrej Dung-Lac, duh. in dr. vietnamski mučenci 18.00  Ponikva za Frančiško Sitar in 2 Jankota Sitar

       –  za Jožeta Palčnika [S]

       –  za Antona Gorjanca [JL]

Sobota

25.11.2023

Katarina Aleksandrijska, mučenka 10.00 Dramlje v zahvalo za 50. let zakonskega in družinskega življenja

18.00  Ponikva za Amalijo Švigelj, 30. dan

       –  za Frančiško Šibal [S]

       –  za Stanislavo Romih [JL]

Nedelja

26.11.2023

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Obl. posv. celjske stolnice

223 let rojstva bl. AMS

sklep tedna zaporov

začetek tedna Karitas

  9.00  Dramlje za Uroša, Edija, Marijo, Jožefa Kukovič in Branko Dobovišek

10.30   Ponikva za žive in pokojne farane

         –  za Alojza Grosek, 90 obl. star. Grosek, Stankota in Toneta Galuf [JL]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


Bolje je majhno krivico prebav’ti, / kakor pa z jezo veliko naprav’ti.

Anton Martin Slomšek


Sv. Edmund, kralj

Edmund se je rodil leta 841 v saški kraljevi družini. Komaj 15 let je bil star, ko ga je škof Humbert Elman o božiču leta 855 okronal za kralja Vzhodne Anglije. Čeprav je bil še mlad, so ga odlikovale številne kreposti, zlasti srčnost, modrost, pravičnost, usmiljenost do trpečih in pobožnost. Leto dni je živel popolnoma odmaknjen svetu in se poglabljal v branje Svetega pisma.

Ko je vladal že petnajst let, so divji, še poganski danski roparji prihrumeli nad Anglijo. Izročilo pripoveduje, da so prišli do nekega ženskega samostana. Redovnice so si v strahu pred njihovo predrzno nesramnostjo porezale ustnice in nosove, da bi se jim zdele grde in jih ne bi nadlegovali. Tolovaji so nato v besu vse poklali. Edmund je zbral vojake in roparje premagal. Toda le za kratko. Kmalu so se vrnili še z večjo močjo, ujeli kralja Edmunda, ga vklenili v verige in gnali pred svojega poglavarja. Ker ga niso mogli prisiliti, da bi zatajil vero, so ga privezali k drevesu, obsuli s puščicami kakor nekoč afriški strelci sv. Boštjana in ga naposled obglavili. To se je zgodilo leta 870.

Angleži ga časte kot svojega narodnega svetnika. Na oksfordskem koncilu leta 1222 so dan njegove smrti razglasili za zapovedan praznik. Posvetili so mu samostan v Hoxneyu in opatijo Bury St. Edmunds, ki jo je leta 1020 ustanovil danski kralj Knut, da bi popravil škodo, ki jo je Angliji prizadejal njegov oče. V tej opatiji je tudi Edmundov grob. Češčenje sv. Edmunda je zelo razširjeno tudi v Islandiji.

Svetnika običajno upodabljajo skupaj s sv. Boštjanom, privezanega k drevesu in vsega prebodenega s puščicami. Pogosto je prikazan s krono na glavi in s šopom puščic v roki. Iz 17. stoletja je njegova upodobitev v kapeli Henrika VII. v Westminstru in v angleškem kolegiju v Rimu na Albertijevi sliki Svete Trojice.

Goduje: 20. novembra.    vir: spletna stran tednika Družina


 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 

  1. Prva nedelja: Miklavževanje na Ponikvi: V torek, 5. decembra bo ob 18.00 uri v župnijski cerkvi praznovanje prihoda sv. Miklavža. Miklavževa znamka stane 15,00 €. Znamko bo moč dobiti v soboto, 25. 11 in v nedeljo, 26. 11.2023 po sveti maši v župnišču. V ponedeljek, 27. 11. 2023 pa med 16.00 in 17.00 uro v župnišču. Po tem datumu ne bo več na voljo.

 

  1. Dramlje VABILO – Miklavževanje 2023 Dragi otroci, dragi starši! Leto je hitro naokoli in že se veselim ponovnega snidenja z vami! Obiskal vas bom v torek, 5.12. ob 17.30 uri, po večerni sveti maši v Slomškovi dvorani v Dramljah, kjer bo Miklavžev program. Prijave otrok in prispevek za znamke (10 €) se zbira od 12.11.2023-28.11.2023, pri gospe Danici, v Okrepčevalnici Čater. Vabilo je objavljeno na spletni strani Župnije Dramlje in bo pritrjeno po Dramljah na oglasnih deskah. Katehetski svet Župnije Dramlje.

 

  1. Župnijska Karitas Ponikva: V sredo, 29. 11. bo znova na Ponikvi vseslovensko srečanje sodelavcev Karitas. Pogostitev pripravimo s ponudbo čaja, kave, kruha, sladko in slano peciva, ocvirkovko, potico kot dobrodošlico ob prihodu udeležencev oz. romarjev med 10. in 11. uro. Ob 11.3o bo molitvena ura.

Dobrote za pogostitev se zbirajo v torek, 28.11.2023 od 16.00 do 19.00 ure. Vsak, ki bo prinesel dobrote bo lahko prejel brezplačno vstopnico za 33. dobrodelni koncert Klic Dobrote ob 20.00 uri v dvorani Golovec Celje Priprava prinesenih dobrot se prične v sredo, 28.11.2023 ob 9.00.

Adventni venčki: v četrtek, 30.11. se bodo izdelovali adventni venčki, vabimo k naročilu.

 

  1. Župnijska Karitas Dramlje: V torek, 14. 11. je bilo srečanje sodelavcev Karitas v Dramljah.

Dogovorjeno je bilo da sodelujemo pri vse slovenskem srečanju sodelavcev Karitas na Ponikvi, v sredo, 29. novembra . Ob 12.00 uri bo sv. maša , nato bo ob 14.00 uri kosilo v Celju in ob 16.00 uri ogled koncerta – Klic dobrote. Pred molitveno uro ob 11.30 uri in bo pogostitev z pecivom in toplim napitkom. Za pogostitev na Ponikvi lahko spečemo kruh, slano pecivo,  ocvirkovko. Pecivo dostavimo g. župniku v torek 28.11. po sv. maši in ga bo odpeljal na Ponikvo.

Adventni venčki: Tudi letos bi delale adventne venčke. Ustvarjale bi jih v četrtek, 30.11. in v petek, 1.12. popoldan v župnišču. Vabimo k naročilu adventnih venčkov. V nedeljo 3.12.- 1.adventno nedeljo bo blagoslov venčkov. Vabljeni  k ustvarjanju in nabiranju zelenja.

 

 5. Martinova nedelja na Ponikvi: Hvala za čiščenje cerkve, hvala skupinam, ki so pripravile kite zimzelena, okrasili cerkve, postavili slavolok, daroval razno pecivo in novi mošt za praznično pogostitev z novim vinom. Hvala pevcem za prepevanje.

 

6. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 11. 2023: Eva in Zala Dečman in Laura Vrečko. Dramlje: 26. novembra Tilen in Teja Filej.

7. Bralci božje besede: Dramlje: v nedeljo, 25.11. Maja Bogdanovič in Urška Korenjak. Ponikva: po dogovoru.

 

8. Čiščenje in košnja okoli cerkve:

Dramlje iz vasi Dramlje. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi v decembru čisti cerkev in sanitarne prostore vas Ponkvica in Okrog. Hvala vaščanom Srževica in Bobovo za čiščenje in krašenje v novembru.

9. Prenova župnišča na Ponikvi: v ponedeljek, 16. novembra smo dobili novo učilniško opremo mize in stole. V četrtek, 9. 11. pa je bila zalita plošča v nadstropju. V prihodnjem tednu se začne pripravljati opaž za ploščo na podstrešju.

 

10. Prošnja za pomoč: Člani Humanitarno-medicinske odprave Zambija 2024, so poslali prošnjo za pomoč pri realizacije medicinske odprave. So skupina šestih študentov medicine in zdravstvene nege iz okolice Škofje Loke in Novega mesta, ki se januarja 2024 odpravljajo na tri-mesečno odpravo v Zambijo. Prostovoljno delo bodo opravljali v Misijonski bolnišnici v vasici Nangoma, kjer bodo skrbeli za bolnišnično oskrbo ljudi, ki imajo sicer zelo omejen dostop do zdravstva. Delujejo pod okriljem Sekcije za tropsko medicino pri Medicinski fakulteti. S svojo prošnjo bodo prišli v nedeljo, 26. novembra v Dramlje in na Ponikvo. Po maši bodo predstavili svoj načrt s prošnjo za finančno podporo. Prejeta sredstva bomo porabili za nakup sanitetnega materiala, zdravil, opreme in aparatov, ki jih bolnišnica trenutno nujno potrebuje za normalno delovanje.

 

  1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj Misijonska obzorja.

Novo: Družinska pratika 2024 – 7,5 €; Marijanski koledar 2024 – 3,5€.

 

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039