Oznanilo tedna 40 – MT – 26. nedelja med letom

Božja Beseda: 1. ber.: Ezk 18,25-28;
2. ber.: Flp 2,1-11; ev.: Mt 21,28-32.


 

BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli.« (Mt 21,32))

 


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

01.10.2023

26. NEDELJA
MED LETOM
 
rožnovenska nedeljazačetek tedna za življenje
  9.00 Dramlje za Konrada, Mirkota, Apolonijo Lenart

10.30 Ponikva za Mihaela Zapuška

       –  za Mihaela, Marijo, Milana Ferleža [JL]

Ponedeljek

02.10.2023

Angeli varuhi 18.00 Ponikva za Franca  Erliha

       –  za Leopolda Cigrovskega in sod. Ivana in Franca [S]

Torek

03.10.2023

Frančišek Borgia, redovnik 15.00 Pogrebna maša in pogreb  Uršule Gorenak in Svetelke

18.00 Dramlje za starše in Alojza Sovinc

       –  za po namenu [S]

Sreda

04.10.2023

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj 18.00 Ponikva za Francija Košaka

       –  za Silvota Bergleza[S]

Četrtek

05.10.2023

Marija Favstina Kowalska, redovnica

čet. pred 1. petkom

18.00 Dramlje za Ivanko in Franca Gaber in Dragico Šuster t

       –  za Marijo Jereb[S]

Petek

06.10.2023

Bruno, redovnik, ust. Kartuzijanov

 prvi petek

18.00 Ponikva za Anđelo Kajba

       –  za Roziko Arzenšek[S]

Sobota

07.10.2023

Rožnovenska Božja Mati

 prva sobota

18.00 Ponikva za Slavkota in Martino Ogrizek

       –  za Pavlo Zabukovšek[S]

Nedelja

08.10.2023

27. NEDELJA
MED LETOM
 
sklep tedna za življenjesrečanje kmetov
  9.00 Dramlje za rod. Dobnik, Mlakar in Golčman

12.00 Ponikva na čas bl. A. M. Slomšku za božji blagoslov pri kmetijskem delu

       –  za Jakoba in Jurija Zdolška

       –  za Stanislavo Romih [JL]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

Kdor male nadloge ne potrpi, / še večjo težavo si navali.

Anton Martin Slomšek


Misel tedna, Angeli Varuhi

Cerkveno učiteljstvo se glede angelov varuhov ni nikoli posebej slovesno izreklo. Pač pa redno in po vsem katoliškem svetu razširjeno oznanjevanje govori navadno o posebnem angelu varuhu prav za vsakega vernika posebej, še več, za vsakega človeka. To oznanilo je v tesni zvezi z naukom o vsezveličavni Božji volji. Vsak človek mora premagovati napade slabih nagnjenj, pa tudi napade hudobnega duha, ko se mu je treba odločati za Božjo in Kristusovo stvar (prim. Ef 6, 10-13). V tem »prostoru« odločanja in preskušnje se uveljavlja služba angelov kot Božjih »poslancev« (grška beseda angelos pomeni poslanca, sla).

Češčenje angelov naj ne bi bila samo otroška pobožnost; odrasli kristjani angelov varuhov nič manj ne potrebujemo – in po besedah sv. Bernarda jim dolgujemo »spoštljivost za navzočnost, vdanost za dobrotljivost, zaupanje za varstvo«. Mnogi vzgojitelji imajo navado priporočati svoje gojence njihovim angelom varuhom. Tako je delal sv. Janez Bosko. Sv. Ignacij Lojolski pa pravi: »V svojem apostolskem poklicu naj bi mi bili kakor angeli, ki nimajo nič opravka sami s seboj in ki se popolnoma razdajajo v skrbi za zveličanje duš. Noben neuspeh jim ne vzame poguma, vedno gredo naprej v svojem delu za blagor svojih varovancev, vedno vedri in zadovoljni. Saj vedno gledajo obličje Očeta, ki je v nebesih.« Psalm 90 pa pravi: »Svojim angelom je zate zapovedal, naj te varujejo na vseh tvojih potih. Na rokah te bodo nosili, da z nogo ob kamen ne zadeneš. Stopal boš na gada in modrasa; z nogo poteptal leva in zmaja.«

God: 2. oktobra. vir: spletna stran tednika Družina

 


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. Pred nami je prva nedelja v mesecu oktobru, ko ste povaljani k darovanju okoli oltarja. V Dramljah za Marija Dobje, na Ponikvi za prenovo župnišča. Hvala za vaše darove.

 

 1. Obisk bolnikov: v četrtek, 5.10. bo obisk bolnikov Dramljah in v petek, 6. 10., na Ponikvi od 9. ure dalje.

 

 1. Veroučno leto 2023/2024 na Ponikvi:
 • Liturgični listki se bodo odslej ponovno delili pred daritvenim oltarjem.
 • Naknadni vpis bo v ponedeljek, 25. 9. med 15. in 16.00 uro.

Starši poskrbite, da bodo veroučenci redno prihajali k verouku in da bodo opravili svoje veroučno delo.  Ne pozabite na sveto mašo, ki je bistvena vsebina veroučnega dela.

 

4. Vincencijev Koledar: v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, so tudi letos pripravili Vincencijev koledar. Odločili so se, da bodo polovico zbranih sredstev akcije Vincencijev koledar namenili odpravi posledic poplav in neurij. Druga polovica pa dokončanju hiše za mlade. Koledar boste lahko dobili v  nedeljo, 1. oktobra po sveti maši.

 

 1. Vseslovensko srečanje delavcev v kmetijstvu: v nedeljo, 8. oktobra bo na Ponikvi potekalo 20. jubilejno srečanje kmetovalcev, kmetovalk in delavcev v kmetijstvu. Ob 12.00 bo sveta maša, ki jo bo vodil upok. nadškof Mrjan Turnšek. Po maši sledi druženje na Slomu s kulturnim programom in pogostitvijo. Toplo vabljeni vsi, ki imate opraviti z delom na zemlji.

 

 1. Marija Dobje: v četrtek, 21. septembra je delavna ekipa 24. mož in dveh žena med 8. in 13.00 razdrla delovni oder v ladji cerkve. V prezbiteriju pa oder preuredili še za zadnje dela pri obnovi poslikave. V sredo se še opravilo čiščenje vseh pohodnih površin delovnih odrov. Hvala vse, ki ste kljub domačim delom, prišli in sodelovali pri razdiranju in pospravljanju odrov. Delo popotresne prenove cerkve se tako počasi približuje zaključku. Po odstranitvi odra v prezbiteriju sledi čiščenje cerkve in ponovna namestitev klopi, ki so bile sedaj odmaknjene. To delo nas čaka v mesecu oktobru, da cerkev pripravimo za ponovno obhajanje bogoslužja na zahvalno nedeljo, 5. novembra. Tako bomo z zahvalno sv. mašo zaključili devetmesečno popotresno obnovo Marijine cerkve.

Za dokončno poravnavo opravljanega dela pa bomo potrebovali še dobrih 20.000,00 €. Hvala vsem, ki ste že doslej namenili svoj dar in hvala vsem, ki še to nameravate storiti.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 8. 10.. 2023 Eva in Zala Dečman in Vrečko Laura. Dramlje: 8.10. 2023 Luka in Matija Lavbič

 

 1. Bralci božje besede: Dramlje: v nedeljo, 8.10. maja Bogdanovič in Urška Korenjak. Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: Damlje iz vasi Zg. Laze. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi v oktobru čisti cerkev in sanitarne prostore vas Ostrožno. Hvala Zg. Ponikvi za čiščenje in krašenje v septembru.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: pisarna in mala učilnica sta bili v minulem tednu lakirani. Oba prostora bosta do nadaljnjega namenjena za verouk, dokler ne uredimo še velike učilnice. Začeli smo tudi s prenovo dveh prostorov v nadstropju in v nadaljevanju še prenovo stopnišča.

V ponedeljek, 25.9. je prišla ekipa 18. mož , ki je med 18. in 22.00 uro  odstranila leseni pod, nasutje in omet iz predsobe in oklesala stopnišče. V četrtek, 28. 9. pa je ekipa petih delavcev pospravila, kar je še preostalo od ponedeljka. Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu. Sedaj z  delom nadaljujejo zidarji. V I. fazi bo prenovljeno celotno pritličje in II. fazi del nadstropja.

 

 1. med 8. in 15. 10. poteka teden za življenje. Pohod za življenje bo v soboto, 7. 10. ob 9.30 uri na Prešernovem trgu v Ljubljani z geslom: Življenje je zakon! Pohod za življenje 2023 | Skupaj hodimo za življenje (pohodzazivljenje.si)

 

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

 


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039