Oznanilo tedna 01 – MT – Novo leto

Marija – Božja Mati

                  1. januar 2023      01/23

Božja Beseda: 1. ber.: 4 Mz 6,22-27;
2. ber.: Gal 4,4-7; ev.: Lk 2,16-21.
 

»Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli«

(Lk 2,16)

SV. Bazilij VELIKI

 

Rodil se je okoli leta 330 v kapadocijski Cezareji. Bil je škof in cerkveni učitelj. Njegovega očeta, mater, staro mater, strica in oba brata ter sestro časti Cerkev kot svetnike.

Bazilij se je šolal v Carigradu in je šel 20 let star v vseučiliško mesto, v »zlate« Atene. Tam je sklenil prisrčno prijateljstvo z Gregorjem Nacianškim. Poznala sta samo dve poti – v šolo in cerkev. Kmalu se je okrog njiju zbral krog enako mislečih tovarišev in so tako ustanovili prvo katoliško društvo visokošolcev. Po približno štirih letih se je Bazilij vrnil domov, kjer je nadaljeval očetovo službo. Poučeval je govorništvo in kmalu zaslovel. Čeprav mu svetna čast ni bila neprijetna, v njej ni našel pravega miru. Nanj je odločilno vplivala sestra Makrima. Šele nato se je dal krstiti, dotlej je bil samo katehumen, ponosen na svoje krščansko ime. Potem je odšel v Egipt k menihom, da bi se naučil pobožnosti. Ko se je vrnil domov, je razdelil ubogim svoje imetje in odšel k materi in sestri. Tu je preživel nekaj let v uboštvu in samoti. Leta 362 so ga poklicali v Cezarejo, ki ga je posvetil v mašnika.

Po Evzebijevi smrti so Bazilija izvolili za njegovega naslednika. Novi škof si je privzel za prvo skrb, da je branil pravo vero pred arijanci, ki so tajili Kristusovo božanstvo. Naslednja njegova velika skrb je bila pomoč revežem. Malokateri škof je postavil toliko dobrodelnih domov. Sezidal je za tiste čase naravnost moderno bolnišnico, imenovano Bazileja.

Umrl je na dan novega leta 397, goduje pa 2. januarja.

Goduje: 2. januarja.

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 18h.

   Božični blagoslov družin in domov bo potekal takole:

–     pon.: Boletina in Okrog zg. del

–     torek: Podgaj in Ponkvica

–     sreda: Lutrje

–     četrtek: Okrog sp. del

–     petek: Uniše in Zg. Selce

–     sobota: Hotunje zg. del

–     nedelja: Hotunje sp. del

***************************

–      Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

Marija, Božja Mati – novo leto – 1. 1. 2023 št. 1

 

  1. 1. Božični blagoslov otrok bo nedeljo, 8. januarja. Na Ponikvi v soboto zvečer in v nedeljo, v Dramljah v nedeljo. Redni verouk v župniji Ponikva se bo znova pričel v ponedeljek, 9. januarja po običajnem urniku.

 

  1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Rene Špur in Jožef Sovič

Župnija Dramlje: med tednom ni svete maše. Za novega leta se dogovorite. V nedeljo 8. 1. 2023 Gal Zvonar, Tilen Filej, Lovro Filej in Tea Filej.

 

  1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: Za Novo leto se dogovorite med seboj, v nedeljo 8. 1. 2023 pa Neža Povalej in Helena Filej.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

  1. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo cerkev farani iz vasi Jarmovec. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu januarju čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah iz Podgaja. Faranom  in farankam iz Uniš in Zg. Selc hvala čiščenje in urejevanje v mesecu decembru..

 

  1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Ponikva:
26.12. ponedeljek: Dobovec
27.12. torek: Slatina
28.12. sreda: Ponikva – spodnji del
29.12. četrtek: Ponikva – osrednji del
30.12. petek: Ponikva – zgornji del
31.12. sobota: Zagaj
01.01. nedelja:  
02.01. ponedeljek: Boletina in Okrog – zgornji del
03.01. torek: Podgaj in Ponkvica
04.01. sreda: Lutrje
05.01. četrtek: Okrog – spodnji del
06.01. petek: Uniše in Zg. Selce
07.01. sobota: Hotunje – zgornji del
08.01. nedelja: Hotunje – spodnji del
09.01. ponedeljek: Bobovo in Srževica
10.01. torek Ostrožno

 

  1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Dramlje. Oblika božičnega blagoslova družin in domov bo podana v nedeljo, 8. januarja. V času blagoslova na Ponikvi v župniji Damlje ne bo delavniške svete maše. Delavniška sv. maša na Ponikvi bo v času blagoslova od ponedeljka do petka samo zjutraj.

 

  1. Vabljeni k obnovitvi naročnine za verski tisk v letu 2023:

Ognjišče – preko župnije 37,40 €, po pošti pa 38,90 €; Družina – 149,00 € do 31. januarja, kasneje 166,40€; Misijonska obzorja – 9,00 €, Prijatelj – 15,00 €

Mohorjeve Knjige za leto 2024 – 55,00 €, redna cena bo 72,00 €, samo Mohorjev koledar v prednaročilu 22,00 €, redna cena bo 24,00 €. Prednaročilo velja do sredine februarja 2023.

 

  1. Darovanje:. V mesecu januarju bo redno mesečno darovanje okoli oltarja na Ponikvi in v Dramljah v nedeljo, 8. januarja.

 

  1. V nedeljo, 8. januarja bo 18.00 v cerkvi sv. Martina božični koncert Šaleškega akademskega pevskega zbora. Vabljeni na koncert.

 

10.Verski tisk, koledarji: na razpolago je še božična številka Družine, Ognjišče za mesec januar, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar 2023, stane 3,00 €; Stenski enolistni koledar-1 €; kadilo v vrečki za pokaditev doma-1€

Novo leto, praznik Marije, svete Božje Matere

Na novoletni dan, 1. januarja, v Katoliški cerkvi praznujemo praznik Marije, svete Božje Matere ter svetovni dan miru. Prvi dan leta, s katerim začenjamo novo koledarsko leto in pri bogoslužju prosimo za Božji blagoslov, je posebej posvečen Mariji oz. njenemu Božjemu materinstvu.

 

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

01/23

 

Nedelja

 

01.01.2023

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI

 

novo leto, svetovni dan miru

9.00   Dramlje za Viktorja Leber, Martina,  Gregorja in Marjano Ribič

10.30 Ponikva za farane

       –  za Martina in Zdenko Pilko, [S]

     –  za Marto in rodbino Glas [JL]

Ponedeljek

 

02.01.2023

Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, škofa in cerkev. uč. 8.00   Ponikva za žive in rajne farane iz Boletine in Okroga – zgornji del

       –  za Mirkota obl., Pavlo in Bojana Debeljaka [S]

Torek

 

03.01.2023

Meliton, menih 8.00   Ponikva za žive in rajne farane iz Podgaja in Ponkvice

       –  za Martina Gajška 6. obl. [S]

15.00 Dramlje pogrebna maša in pogreb +Edvarda Jagra iz Jarmovca

Sreda

 

04.01.2023

Angela Folinjska, redovnica  8.00  Ponikva za žive in rajne farane iz Lutrij

       –  za Zofijo Galuf [S]

Četrtek

 

05.01.2023

Emilijana (Milena), devica

 

čet. pred 1. petkom

8.00   Ponikva za žive in rajne farane iz Okroga spodnji del

       –  za Ano Smodej [S]

Petek

 

06.01.2023

Gospodovo razglašenje

 

Sv. trije kralji

prvi petek

 8.00  Ponikva za žive in rajne farane iz Uniš in Zg. Selc

       –  za Mihaela Štora [S]

          Blagoslov vode in soli

Sobota

 

07.01.2023

Rajmund Penjafortski, duh.

 

prva sobota

  18.00 Ponikva za žive in rajne farane iz Hotunja

       –  za Stanislava Straška [S]

Nedelja

 

08.01.2023

JEZUSOV KRST

 

1. nedelja med letom

  9.00 Dramlje za Jožeta in Terezijo Kolar

       –  za Vinkota obl. Mernik in sor.[S]

 10.30 Ponikva za farane

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin; oznaka [S –] maša ne bo opravljena tisti dan. Oznaka [JL]– mašo daruje Janez Lesnika