Oznanilo tedna MT – 02 – Jezusov krst

Jezusov krst

1. nedelja med letom

                  8. januar 2023      02/23

Božja Beseda: 1. ber.: Iz 42,1-4.6-7;
2. ber.: Apd 10,34-38; ev.: Mt 3,13-17.
»Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju«

(Lk 3,16).

 

Sv. Andrej Corsini, karmeličan, škof

 

Življenjska zgodba svetega Andreja Corsinija iz Firenc potrjuje resnico, da se prevelika ljubezen do otrok lahko maščuje tudi pri najboljših starših. Andrej se je rodil staršema potem, ko sta se zaobljubila, da bosta prvega otroka darovala Bogu. Svojega prvorojenca sta dobila, za njim pa še več otrok. Pretirano sta ga razvajala, tako da je postajal trmast, kljubovalen in samopašen. Oče in mati sta ga krotila, on pa se jima je upiral in se jima posmehoval.

Rodil se je 30. novembra leta 1302. Ko mu je bilo petnajst let, mu je mati z bolečino razkrila sanje, ki jih je imela ob njegovem rojstvu. Sanjala je, da je njen sin volk, ki pa se je v cerkvi spremenil v jagnje. »Volka zdaj poznam,« je rekla, »kje pa je jagnje?« Sin je prisluhnil in se zdrznil. Z junaško odločnostjo je presekal svoje stare navade, pohitel je v cerkev pred Marijino podobo in iskal pomoči tam, kjer sta ga bila oče in mati posvetila Bogu. Marijo je prosil, naj mu pomaga spremeniti svojo volčjo naravo, in ji obljubil, da bo vstopil v spokorni karmeličanski red. V veliko veselje svojih staršev je to res kmalu storil in v tem redu se je trudil, da bi živel blago in ponižno kakor jagnje.

Sprememba življenja je bila trdo delo, kajti slabe navade so terjale junaško premagovanje. Po opravljenih bogoslovnih študijih je bil posvečen v duhovnika, novo mašo pa je opravil na tihem, daleč od svojega sorodstva, ki mu je hotelo pripraviti razkošno slavje. Po novi maši je šel za nekaj let študirat v Pariz. Po vrnitvi v Firence je postal predstojnik samostana, leta 1349 pa je bil imenovan za škofa v mestu Fiesole. Slabe izkušnje iz lastne mladosti je izkoristil pri vzgoji mladih ljudi. Svojo škofijo je duhovno prenovil po načelih svojega strogega reda. Veljal je za velikega pomirjevalca med sprtimi mesti. Njegovo življenje se je izteklo na praznik Gospodovega razglašenja, 6. januarja 1373. Takoj po smrti so ga ljudje začeli častiti kot svetnika.   Goduje: 9. januarja.

spletna stran tednika Družina

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 18h.

 

Zadnji del božičnega blago­slova družin in domov NA Ponikvi bo pote­kal takole:

–     nedelja: sp. del Hotunja

–           ponedeljek: Bobovo in Srževica

–     torek: Ostrožno

–     Za Dramlje glej dodatna oznanila.

***************************

  Dosegljivost na telefon:

 Jožef Planinc, župnik

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/..

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

Jezusov krst – 1. nedelja med letom – 8. 1. 2023 št. 2

 

  1. 1. Božični blagoslov otrok bo nedeljo, 8. januarja. Na Ponikvi v soboto zvečer in v nedeljo, v Dramljah v nedeljo. Redni verouk v župniji Ponikva se bo znova pričel v ponedeljek, 9. januarja po običajnem urniku.

 

  1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Anej Ferlež in Miha Grosek

Župnija Dramlje: v nedeljo 8. 1. 2023 Gal Zvonar, Tilen Filej, Lovro Filej in Tea Filej. V nedeljo 15.1.2023 Luka in Matija Lavbič

 

  1. Bralci Božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo 8. 1. 2023 Neža Povalej in Helena Filej. V nedeljo, 15.1.2023 Mira Repnik Šuštar in Blaž Vrečko

Župnija Ponikva: po dogovoru,

 

  1. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo cerkev farani iz vasi Marija Dobje. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu januarju čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah iz Podgaja. Faranom  in farankam iz Uniš in Zg. Selc hvala čiščenje in urejevanje v mesecu decembru.

 

  1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Ponikva:
26.12. ponedeljek: Dobovec
27.12. torek: Slatina
28.12. sreda: Ponikva – spodnji del
29.12. četrtek: Ponikva – osrednji del
30.12. petek: Ponikva – zgornji del
31.12. sobota: Zagaj
02.01. ponedeljek: Boletina in Okrog – zgornji del
03.01. torek: Podgaj in Ponkvica
04.01. sreda: Lutrje
05.01. četrtek: Okrog – spodnji del
06.01. petek: Uniše in Zg. Selce
07.01. sobota: Hotunje – zgornji del
08.01. nedelja: Hotunje – spodnji del
09.01. ponedeljek: Bobovo in Srževica
10.01. torek Ostrožno

 

  1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Dramlje. V času blagoslova v Dramljah v župniji PONIKVA ne bo delavniške svete maše. Delavniška sv. maša v Dramljah bo v času blagoslova od ponedeljka do petka ob 8.00 h zjutraj. Razpored blagoslova najdete v razpredelnici. Za blagoslov pripravite na mizi: križ, svečo in blagoslovljeno vodo. Blagoslov se prične po jutranji sveti maši in traja okvirno do 20.00 ure.

 

Datum Dan Vas Spremljevalec
12.1. četrtek: Pletovarje  in Grušce Kolar Anton
13.1. petek: Šedina in Vodule Jager Drago
14.1. sobota: Jarmovec Vodušek Vinko
15.1. nedelja: počitek  
16.1. ponedeljek: Zalog in Jazbine Jure Lavbič
17.1 torek: Straža na Gori Slemenšek Martin
18.1. sreda: Maribor  
19.1. četrtek: Marija Dobje Kolar Tone
20.1. petek: Razbor Zgonec Bogdan
21.1. sobota: Zg. Laze Janez Kačičnik
22.1. nedelja: počitek  
23.1. ponedeljek: Spodnje Laze in Trnovec Marot Branko
24.1. torek Svetelka Ivan Povalej
25.1. sreda Dramlje-spodnje Terezija Lavbič
26.1. četrtek: Dramlje-zgornje Janez Kačičnik

 

  1. Vabljeni k obnovitvi naročnine za verski tisk v letu 2023:

Ognjišče – preko župnije 37,40 €, po pošti pa 38,90 €; Družina – 149,00 € do 31. januarja, kasneje 166,40€; Misijonska obzorja – 9,00 €, Prijatelj – 15,00 €

Mohorjeve Knjige za leto 2024 – 55,00 €, redna cena bo 72,00 €, samo Mohorjev koledar v prednaročilu 22,00 €, redna cena bo 24,00 €. Prednaročilo velja do sredine februarja 2023.

 

  1. Darovanje:. V mesecu januarju bo redno mesečno darovanje okoli oltarja na Ponikvi in v Dramljah v nedeljo, 8. januarja.

 

  1. V nedeljo, 8. januarja bo 18.00 v cerkvi sv. Martina božični koncert Šaleškega akademskega pevskega zbora. Vabljeni na koncert.

 

  1. V soboto, 14. 1. 2023 bo ob 9.00 uri srečanje SBP za otroke v župnišču.

 

11.Verski tisk, koledarji: na razpolago je Družine, Ognjišče za mesec januar, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar 2023, stane 3,00 €; Stenski enolistni koledar-1 €; kadilo v vrečki za kajenje doma-1€

 

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

02/23

 

 

Nedelja

 

08.01.2023

JEZUSOV KRST

 

1. nedelja med letom

  9.00 Dramlje za Jožeta in Terezijo Kolar

       –  za Vinkota obl. Mernik in sor. [S]

 10.30 Ponikva za farane

Ponedeljek

 

09.01.2023

Pij IX., papež 8.00   Ponikva za žive in rajne farane iz vasi Bobovo in Srževica

       –  za Antona Gorjanca, 8. dan  [S]

Torek

 

10.01.2023

Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj 8.00   Ponikva za žive in rajne farane iz vasi Ostrožno

       –  za Marijo Pilpaher  [S]

Sreda

 

11.01.2023

Pavlin Oglejski, škof  8.00  Ponikva za Antona Medveda, 30. dan

       –  za Elizabeto Vidovič [S]

Četrtek

 

12.01.2023

Tatjana (Tanja), mučenka 8.00   Dramlje za žive in pokojne farane iz vasi Pletovarje in Grušce

       –  za Vero Kožuh[S]

Petek

 

13.01.2023

Hilarij (Radovan), škof in cer. uč.  8.00  Dramlje za žive in pokojne farane iz vasi Šedina in Vodule

       –  za Štefko Lavbič [S]

Sobota

 

14.01.2023

blaženi Odon (Oton), prior v Jurkloštru  18.00 Ponikva za  Franca Kohneta

       –  za Ireno, Kristino in Franca Hrovatič [S]

Nedelja

 

15.01.2023

2. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Alojza Motoha, 9.obl. in vse sorodnike

       –  Edvarda Jagra, 8. dan [S]

10.30 Ponikva Tonija Fidlerja in rod.  Skale

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin; oznaka [S –] maša ne bo opravljena tisti dan. Oznaka [JL]– mašo daruje Janez Lesnika

Hvaljen bodi Jezus Kristus:    2. Da začne svitati, / me vabi klicati: / Hvaljen bod’!

 

Anton Martin Slomšek