Oznanilo tedna 03 -MT – 2. nedelja med letom

2. Nedelja Med letom

                 15. januar 2023      03/23

Božja Beseda: 1. ber.: Iz 49,3.5-6;
2. ber.: 1 Kor 1,1-3; ev.: Jn 1,29-34.
 

Glejte, Jagnje Božje,
ki odjemlje greh sveta.

                            (Jn 1,29).

Sv. Marcel I., papež

 

Po četrtem odloku cesarja Dioklecijana (leta 304) je bila škofom dana samo izbira: ali odpad ali smrt. Vihar preganjanja se je polegel šele jeseni 306, ko je v Rimu prevzel vlado Maksimijanov sin Maksencij. Novi cesar je v začetku kazal naklonjenost. Cerkev je uživala toliko miru, da si je maja 308 izvolila Marcela za škofa in vrhovnega pastirja. Po rodu je bil Rimljan in je dobro poznal cerkvene razmere v mestu Rimu. O njem poročajo, da je mesto razdelil na petindvajset cerkvenih središč (imenovanih »tituli«), da bi olajšal pouk o veri in pospešil sprejem novih priglašencev v krščansko občestvo; ti so se takrat, ob koncu najhujših preganjanj, javljali v izjemno velikem številu.

Za časa njegovega papeževanja so nastali v rimski Cerkvi nemiri zaradi sprejemanja »padlih«, to je tistih, ki so ob preganjanju darovali bogovom, potem pa so hoteli priti nazaj v Cerkev brez javne pokore. Marcel jim tega brez pohujšanja pri drugih zvestih vernikih ni mogel dovoliti. O tem je pozneje pisal papež Damaz (366-84): »Resnicoljubnega pastirja so nesrečneži imeli za bridkega sovražnika, ker je zahteval, da morajo padli objokovati svoje grehe. Pa so pobesneli zanetili sovraštvo, napravili razdor in prepir. Sledil je upor in poboj. Vezi miru so bile raztrgane.«

Vodja padlih, ki so se uprli papežu, je bil neki Heraklij, zelo fanatičen in nasilen človek. Zdi se, da je ta ovadil papeža Marcela cesarju Maksenciju in ga očrnil, da je vzrok neredov. Cesar je uporabil predpis, ki je prepovedoval organiziranje cerkvene družbe, in je papeža obsodil na izgon; izgnal pa je tudi Heraklija, da se pokaže objektivnega pri obrambi reda in miru. Marcel je kmalu nato (najbrž 16. januarja 309) v pregnanstvu umrl.

Goduje: 16. januarja.

spletna stran tednika Družina

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 18h.

 

Božičnega blago­slova družin in domov v župniji Dramlje bo pote­kal takole:

–      nedelja: /

–      ponedeljek: Zalog in Jazbine

–      torek: Straža na Gori

–      sreda: /

–      četrtek: Marija Dobje

–      petek: Razbor

–      sobota: Zg. Laze

–      nedelja: /

***************************

  Dosegljivost na telefon:

 Jožef Planinc, župnik

– hišni: 03/748-20-25 ali

– GSM  041/625-703

– spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/..

 

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

  1. nedelja med letom – 15. 1. 2023 št. 3

 

1.Molitvena osmina za edinost kristjanov. V sredo, 18. januarja se prične molitvena osmina za edinost kristjanov. Vabljeni k molitvi v družinah.

 

  1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Filip in Zla Pevec

Župnija Dramlje: v nedeljo 15.1.2023 Luka in Matija Lavbič. V nedeljo 22.1.2023 Tjan in Teja Tuhtar

 

  1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo 15.1.2023 Mira Repnik Šuštar in Blaž Vrečko. V nedeljo, 22.1.2023 Petra Dobnik in Kaja Sovinc

Župnija Ponikva: po dogovoru,

 

  1. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo cerkev farani iz vasi Svetelka. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu januarju čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah iz Podgaja.

 

  1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Ponikva:

Božični blagoslov v  župniji Ponikva je v glavnem zaključen. Ostalo  je še nekaj hiš, ki bodo prišle na vrsto  po blagoslovu v župniji Dramlje. Dotični lahko tudi pokličejo in se dogovorimo za blagoslov.  Hvala vsem, ki ste odprli vrata blagoslovu. Obiskanih je bilo nekaj nad 400 domov.. Hvala tudi za darove, ki ste jih namenili za potrebe župniji in darove g. župniku.  Hvala tudi za ostale dobrote.

 

  1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Dramlje. V času blagoslova v Dramljah v župniji PONIKVA ne bo delavniške svete maše. Delavniška sv. maša v Dramljah bo v času blagoslova od ponedeljka do petka ob 8.00 h zjutraj. Razpored blagoslova najdete v razpredelnici. Za blagoslov pripravite na mizi: križ, svečo in blagoslovljeno vodo. Blagoslov se prične po jutranji sveti maši in traja okvirno do 20.00 ure. V soboto ob 8.00 uri in do 16.00 ure.

 

 

Datum Dan Vas Spremljevalec
12.1. četrtek: Pletovarje  in Grušce Kolar Anton
13.1. petek: Šedina in Vodule Jager Drago
14.1. sobota: Jarmovec Vodušek Vinko
15.1. nedelja: počitek  
16.1. ponedeljek: Zalog in Jazbine Jure Lavbič
17.1 torek: Straža na Gori Slemenšek Martin
18.1. sreda: Maribor  
19.1. četrtek: Marija Dobje Kolar Tone
20.1. petek: Razbor Zgonec Bogdan
21.1. sobota: Zg. Laze Janez Kačičnik
22.1. nedelja: počitek  
23.1. ponedeljek: Spodnje Laze in Trnovec Marot Branko
24.1. torek Svetelka Ivan Povalej
25.1. sreda Dramlje-spodnje Terezija Lavbič
26.1. četrtek: Dramlje-zgornje Janez Kačičnik

 

  1. Vabljeni k obnovitvi naročnine za verski tisk v letu 2023:

Ognjišče – preko župnije 37,40 €, po pošti pa 38,90 €; Družina – 149,00 € do 31. januarja, kasneje 166,40€; Misijonska obzorja – 9,00 €, Prijatelj – 15,00 € Mohorjeve Knjige za leto 2024 – 55,00 €, redna cena bo 72,00 €, samo Mohorjev koledar v prednaročilu 22,00 €, redna cena bo 24,00 €. Prednaročilo velja do sredine februarja 2023. 2. nedelja med letom, 15. 1. je nedelja verskega tiska, povabite verski tisk v svoj dom.

 

  1. V soboto, 14. 1. 2023 bo ob 9.00 uri srečanje SBP za otroke v župnišču. Za odrasle bo srečanje v ponedeljek, 23. 1. 2023 ob 18.30 uri. Vabljeni stari in novi člani.

 

  1. Verski tisk, koledarji: na razpolago je Družine, Ognjišče za mesec januar, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar 2023, stane 3,00 €; Stenski enolistni koledar-1 €; kadilo v vrečki za kajenje doma-1€

 

10.Verski tisk, koledarji: na razpolago je Družine, Ognjišče za mesec januar, Družinska pratika za leto 2023, stane 6,90 €; Marijanski koledar 2023, stane 3,00 €; Stenski enolistni koledar-1 €; kadilo v vrečki za kajenje doma-1€

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

03/23

Nedelja

 

15.01.2023

2. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Alojza Motoha, 9.obl. in vse sorodnike

       –  za Edvarda Jagra, 8. dan [S]

10.30 Ponikva Tonija Fidlerja in rod.          Skale

Ponedeljek

 

16.01.2023

Marcel, papež 8.00   Dramlje za žive in pokojne farane iz Zaloga in Jazbin

       –  za farane[S]

Torek

 

17.01.2023

Anton (Zvonko), puščavnik, opat 8.00   Dramlje za žive in pokojne farane iz Straže na Gori

       –  za Martina Jesenek obl. druž. Zabukovšek [S]

Sreda

 

18.01.2023

Marjeta Ogrska, devica

začetek tedna molitve za edinost kristjanov

  8.00 Ponikva za Slavkota Goleža

       –  za Štefanijo Bučer[S]

Četrtek

 

19.01.2023

božji služabnik Friderik Irenej Baraga 8.00   Dramlje za žive in pokojne farane iz Marija Dobja

       –  za Jožeta Trebovca [S]

Petek

 

20.01.2023

Fabijan in Sebastijan (Boštjan), mučenca 8.00   Dramlje za žive in pokojne farane  iz Razborja

       –  za Cvetkota Golčmana[S]

Sobota

 

21.01.2023

Agnes (Neža, Janja), devica in mučenka 18.00 Ponikva za Franca Gabra, sestro Štefko, brata Lojza in rod. Podčedenšek

       –  za farane  [S]

Nedelja

 

22.01.2023

3. NEDELJA
MED LETOM

 

nedelja Božje besede

  .9.00  Dramlje Marijo Kopinšek

       –  za Bogomila Podpečana [S]

10.30 Ponikva za  Jakoba Pisanca

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin; Oznaka [JL]– mašo daruje Janez Lesnika

  Hvaljen bodi Jezus Kristus:  3. In ko oblačim se, / vsa moja misel je: / Hvaljen bod’! Anton Martin Slomšek