Oznanilo tedna 09 – MT – 1. postna nedelja

 

1. POSTNA Nedelja

                26. februar 2022      09/23

Božja Beseda: 1. ber.: 1 Mz 2,7-9; 3,1-7;
2. ber.: Rim 5,12-19; ev.: Mt 4,1-11.
 

»Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«

                            (Mt 4,10).

Sv. Gabrijel Žalostne Božje Matere, redovnik

 

Rodil se je leta 1838 in umrl na novega leta 1862. Papež Leon XIII. ga je imenoval »Alojzij današnjih dni«. Mati mu je kmalu umrla. Gabrijel, enajsti od trinajstih otrok v družini, je pri krstu dobil ime Frančiška Asiškega, saj se je rodil v njegovem mestu. Pozneje so se preselili v Spoleto. Frančišek je bil zelo nadarjen, po naravi pa nagle jeze, nagnjen k nečimrnosti in željan zabave. Ljubil je veselo družbo – kot nekoč njegov patron – gledališče, romane, hodil na lov, prav posebno pa je ljubil ples, zato so mu rekli »plesalec«.

Bil je posveten v pravem pomenu besede, vendar je ostal veren in pošten. Napadla pa ga je nevarna bolezen – tedaj je sklenil, da pojde v samostan, če ozdravi. Ozdravel je, obljube pa ni spolnil. Napade ga nova bolezen, tedaj obljubo obnovi. Ozdravi – s samostanom pa spet odlaša. Na lovu pade, razbije si nos, puška se mu sproži in ga rani po glavi, pa se še ne more odločiti. Tedaj mu umrje za kolero najljubša sestra Marija. »Zdaj bom nemudoma zapustil svet!« Toda oče je rekel: »Ee, Frančeško ni za samostan.« In Frančeško se je spet navezal na svet.

Na praznik Marijinega vnebovzetja je bila v Spoletu procesija z milostno podobo Božje Matere in Frančišku se je zazdelo, kakor da ga je Marija ostro pogledala in v srcu je zaslišal glas: Frančišek, svet ni zate, pojdi v samostan. Na jesenski god žalostne Božje Matere je Frančišek Possenti prejel redovno obleko pasijonistov in ime »Gabrijel Žalostne Božje Matere«. Umrl je za jetiko. Sam si je želel, da bi umrl mlad, da mu z leti ne bi opešala gorečnost, in za jetiko, da bi dolgo bolehal in se tem bolje pripravil na smrt.

»Moj dobri Filip, hočeš priti k Bogu v nebesa? Tedaj se varuj, prosim te in rotim, varuj se slabih prijateljev in nikar ne hodi v slabo gledališče!« (Gabrijelovo pismo prijatelju).              

Goduje: 27. februarja. 

spletna stran tednika Družina

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je v soboto zvečer na Ponikvi ob 18h.  

 

***************************

  Dosegljivost na telefon:

 Jožef Planinc, župniki: -GSM  041/625-70 – E naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

jozef.planinc@sol.net

spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. postna nedelja – 26. 2. 2023 št. 9

 

 1. 1. Križev pot v Dramljah: molitev križevega pota bo v postnem času vsak četrtek in vsako nedeljo po ure pred sveto mašo. Dežurni ministranti pridejo pol urej prej.

Križev pot na Ponikvi: molitev križevega pota bo vsak petek in vsako nedeljo pol ure pred sveto mašo. Dežurni ministranti preidejo pol ure pred prej.

 

 1. Postna akcija 40 dni brez alkohola

Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo, 22 februarja in se zaključila na veliko soboto, 8. aprila  2023. Letos spodbuda nosi naslov: Beseda zdravi! Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, v službi pri delu in v družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Želimo si lepih odnosov, zdravja, blaginje in pravega veselja v družinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih. Svoje delo lahko odgovorno opravljamo, le če smo zbrani in razsodni in skupaj oblikujemo navade in vzorce v družbi.

 

 1. Ponikva in Dramlje: Nedelja, 5. marca je prva nedelja v mesecu, ko je darovanje okoli oltarja. Ta nedelja je tudi kvaterna, ko je dar namenjen tudi za bogoslovje in semenišče. Na Ponikvi prenavljamo kuhinjo, v Dramljah saniramo cerkev v Marija Dobju.

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Rene Špur in Jožef Sovič.

Župnija Dramlje: v nedeljo 26. 2.2023 Luka in Matija Lavbič, v nedeljo 5. 3. 2023 Tjan in Teja Tuhtar.

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo 26. 2.2023 Neža Povalej in Helena Filej, v nedeljo 5. 3. 2023 Mira Repnik Šuštar in Blaž Vrečko. V nedeljo5. 3. vodi križev pot Petra Dobnik

Župnija Ponikva: po dogovoru,

 

 1. 6. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo cerkev farani iz vasi Pletovarje. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu marcu čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah iz Boletine. Hvala faranom iz Dobovca za čiščenje v mesecu februarju.

 

 1. Dramlje: Marija Dobje. V petek, 17.2. je bila pripravljena osnova za zaščito tlaka in klopi. V ponedeljek, 20. 2. je bila dokončana zaščita tlaka s položitvijo desk. V prezbiteriju se je že začel postavljati delovni oder. V torek 21. 2. se je nadaljevalo delo s postavljanje delovnega odra v cerkvi in na zunanji strani cerkve na mestih, kjer bo nameščena vez in bo potrebno zalivanje razpok. Postavljanje odra je bilo zaključeno v četrtek, 23. 2. in na koncu še napravljena zaščita oltarjev in prižnice. Na odre je bilo potrebno namestiti 17 m3 smrekovih plohov. Za zaščito tlaka in klopi pa 4 m3 desk. V tem času je delalo med 10 in 18 delavcev, skupno 35 delavcev. Skupno je bilo v tem času napravljenih 522 ur prostovoljnega dela. Hvala sponzorjem, ki so za delavce donirali za vse dni toplo malico. Hvala vsem prostovoljcem, ki so z veseljem, spretno in z dobro voljo ves dan vztrajali pri zahtevnem sestavljanju odra in dvigovanju težkih plohov. Vse delo je vodil g. Jože Banovšek, hvala za strokovno pomoč. Hvala prevoznikom za prevoz cevnega odra in lesa. Hvala tudi gospodinjam, ki so pripravile vse potrebno za delitev tople malice in poskrbele še za popoldanski prigrizek. Hvala tudi gospodarjem za pijačo, ki so jo dali na razpolago. Hvala tudi vsem, ki ste darovali potrebni les, ga posekali in dostavili na žago. Hvala g. Juretu, ki je prevzel skrb za razrez lesa. Hvala vsem, ki ste se zelo hitro odzvali na vabilo k pripravi lesa in k postavljanju odra, da smo lahko v izredno ugodnih vremenski pogojih opravili zelo zahtevno delo. Vrednost prostovoljnega opravljenega dela, darovanega materiala v lesu, razrezu lesa, prevozih, zaščitnem filcu, kopreni in foliji za zaščito znaša med 16. – 18. tisoč €. Hvala podjetju San gradnje za darovani oder. V petek, 24. 2. je bil opravljen varnostni pregled delovnega odra in izročen izvajalcem v uporabo. V torek, 28. 2. se bodo pričela dela na vezavi objekta, potem sledi zalivanje razpok. Temu delu sledijo potrebna zidarska dela. Ko bodo vsa ta dela končana, pridejo še na vrsto pleskarka dela. Če bo vse delo potekalo po zastavljenih načrtih, bi lahko v juniju ali najkasneje v avgustu zaključili z sanacijo cerkve v Marija Dobju. Potem sledi podiranje odra in generalno čiščenje cerkve. V tem času v tej cerkvi ne bo bogoslužja. V času postavljanja odrov sta se oglasila k darovanju tudi dva botra. Hvala vsem, ki po svojih močeh in na različne načine sodelujete pri popotresni obnovi cerkve Marije Vnebovzete v Marija Dobju. Hvala Božji Materi Mariji za priprošnjo in Bogu za božji blagoslov, da smo varno, brez nezgod in v najkrajšem možnem času, ob zadostnem številu prostovoljcev, opravili zahtevno delo.

 

 1. Praznik sv. Jožefa in Praznik Gospodovega oznanjenja. v soboto 18. marca bomo v Dramljah ob 9.uri in na Ponikvi ob 18.00 uri praznovali praznik sv. Jožefa. Isti razpored sv. maše bo na praznik Gospodovega Oznanjenja.

 

 1. Dramlje: V prostorih Krajevne skupnosti Dramlje lahko v ponedeljek, 27. 2. 2023 ob 9.00 uri preverite vrednosti krvnega pritiska in sladkorja ter se o njih posvetovati. Vsi, ki vas zanima zdrav življenjski slog in bi želeli več informacij, prav lepo vabljeni.

 

 1. Obisk Bolnikov in starejših: V četrtek, 2. marca bo obisk v Dramljah, v petek, 3. marca bo obisk v na Ponikvi.

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj.
  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

09/23

Nedelja

 

26.02.2023

1. POSTNA NEDELJA   9.00 Dramlje za žive in pok. farane

       –  za Marjana obl. in Roziko Jug [S]

10.30 Ponikva za Angelo Zdolšek in rod. Kocel

Ponedeljek

 

27.02.2023

Gabrijel Žalostne Božje Matere, redovnik 18.00 Ponikva za Nado Pepelnak, 8. dan

       –  za Zdravkota Vnučec [S]

–  za Martina Plahuta [JL]

Torek

 

28.02.2023

Roman, opat 18.00 Dramlje za Mirkota Verbič

       –  za Cvetkota Golčmana [S]

Sreda

 

01.03.2023

Albin (Zorko), škof  8.00  Ponikva za Jankota in rod. Sitar

       –  za Darjo Filipšek [S]

Ob 15.30 pogrebna maša in pogreb + Danice Drobnak

Četrtek

 

02.03.2023

Neža Praška, opatinja

 

čet. pred 1. petkom

17.00 Dramlje molitvena ura

18.00 Dramlje za Marjana Ložarja

       –  za Martina Sivka, 30. dan [S]

Petek

 

03.03.2023

Kunigunda, kraljica

prvi petek

+ postni petek

17.00 Ponikva molitvena ura

18.00 Ponikva za Antona Cmoka

       –  za Ano Strniša In sorodnike [S]

Sobota

 

04.03.2023

Kazimir,
poljski kraljevič
prva sobota

kvatrna sobota

18.00 Ponikva za Stanislavo Romih, 8.dan

       –  za Jožefa in Štefko Pevec in vse Mešakove [S]

       –  za Franca Mastena  [JL]

Nedelja

 

05.03.2023

2. POSTNA NEDELJA

 

kvaterna nedelja

   9.00  Dramlje za Franca Lavbiča in starše

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

       –  za Antona in Ivana Slatinšek [S]

       –  za Darjo Štor [JL]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.. Oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika

Hvaljen bodi Jezus Kristus:    9. Ko vzamem spet slovo, / se poslovim tako: / Hvaljen bod’!

Anton Martin Slomšek