Oznanilo tedna 17 -MT – 3.velikonočna nedelja

3. Velikonočna Nedelja

                  23 aprila 2023       17/23

Božja Beseda: 1. ber.: Apd 2,14.22-33;
2. ber.: 1 Pt 1,17-21; ev.: Lk 24,13-35.

»In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima«

(Lk 24, 14-15)

v. Fidelis iz Sigmaringena, mučenec

Sv. Fidelis je bil rojen kot Marko Roy l. 1577 v Sigmaringenu v Nemčiji v premožni in pobožni družini očetu Janezu, ki je bil župan in materi Genovefi. Bil je izredno nadarjen mladenič. Po študiju na univerzi v Freiburgu, kjer je naredil doktorat iz cerkvenega ter državnega prava in kasneje še iz filozofije, je sprva veliko potoval in delal v Franciji kot vzgojitelj plemiških sinov. Že kot mlad pravnik je dobil naziv »odvetnik siromakov«, saj se je veliko zavzemal za reveže, jim nudil pravno pomoč ter se boril proti raznim krivičnim obsodbam. To ga je tudi pripeljalo do preobrata v njegovem življenju: ko je namreč ugotovil, da je njegov boj proti čedalje pogostejšim krivicam in slabim razmeram v sodstvu boj z »mlini na veter«, je zaprl svojo pisarno in sklenil vstopiti v mlad red kapucinov. Všeč mu je bil njihov molitveni duh, vnema za duše in uboštvo. Dal se je posvetiti v duhovnika, nato pa vstopil v samostan. Po slovesnih zaobljubah je dobil ime p. Fidelis. Frančiškov duh ga je tako prevzel, da je izdal knjižico z naslovom Vaje serafinske pobožnosti, v kateri je v molitvah in premišljevanjih popisal spre­membo svojega življenja. Po dodatnem študiju je nastopil pridigarsko službo, ki je bila močno orožje v boju proti naraščajočemu protestantizmu. Časi so bili namreč izredno težki, izbruhnila je tridesetletna vojna, v kateri so se katoličani in protestantje zagrizeno bojevali med seboj. Fidelis je z gorečimi pridigami poskušal pridobivati ljudi; nanje se je pripravljal z dolgimi molitvami, postom in drugimi oblikami spokornosti. Spal je malo, svojo moč pa je črpal predvsem iz evharistije. Za vero je bil pripravljen vsak trenutek umreti in slutil je, da se bo to tudi v resnici zgodilo. Mučeniško smrt je dočakal v kraju Seewies, kamor so ga kalvinci zvabili s pretvezo, da ga tamkajšnji kmetje želijo poslušati. Šel je, kmetje pa so ga napadli in umo­rili, kar se je zgodilo 24. Aprila 1622 v Seewiesu v Švici.

Goduje: 24. aprila.

spletna stran tednika Družina

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

***************************

   Dosegljivost na telefon:

Jožef Planinc, župniki: -GSM  041/625-703 – E naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

jozef.planinc@siol.net

spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

 

ŽUPNIJA DRAMLJE: – NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

 

ŽUPNIJA PONIKVA: – NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039

 

 

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

  1. velikonočna nedelja – 23. 4. 2023 št. 17

 

  1. Molitveni teden za nove duhovne poklice: Med nedeljo, 23. aprilom in nedeljo, 30. aprilom bo potekal molitveni teden za duhovne poklice. Pridružite se molitvi v cerkvi pred sv. mašo ali v domači družini.

 

  1. 2. Ministranti med tednom in v nedeljo, 23. 42023: Župnija Ponikva: Urban Vnučec in Tajda Drobnak.

Župnija Dramlje: Tjan in Teja Tuhtar

 

  1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo 23. 4. 2023 Neža Povalej in Helena Filej, v nedeljo, 30. 4. 2023 gasilci PGD Dramlje.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

  1. 4. Čiščenje in košnja okoli cerkve: v Dramljah iz vasi Svetelka. Hvala vsem za čiščenje minuli tednu.

Na Ponikvi: v aprilu vas Slatina in Zg. Zagaj. V maju Spodnji del Hotunja. Hvala za čiščenje v mesecu aprilu.

 

  1. Vabilo in prošnja:

V nedeljo, 23. 4. 2023 bo v času, ko bo sveta maša,  na obisku skupina 6. študentov medicinske fakultete v Mariboru, ki se za tri mesece odpravlja v jeseni 2023 v Ugando. Za nakup zdravil, materiala in kritje ostalih stroškov, povezanih s tako obsežnim projektom, sedaj zbirajo finančna sredstva s prodajo njihovih majic, vrečk in obeskov. Podprimo njihovo pripravljenost za pomoč bližnjim s svojim darom.

 

  1. Razpored bogoslužja v župniji Dramlje in Ponikvi med aprilom in majem 2023
Dogodek Dramlje/ura Ponikva/ura
Florjanova maša Nedelja, 30. 4.- 9.00 Nedelja, 7. 5. – 10.30
Prvo sveto obhajilo Nedelja, 21. 5. – 9.00 Nedelja, 14.5. – 10.30
Sveta birma Sobota, 27. maja, 10.00  

 

  1. Marija Dobje: Delo vezave je končano in zalivanje razpok je zaključeno. Vrednost opravljenega dela znaša 22.657,37 € in je že poravnano. Zidarska dela so tudi zaključena. S pleskarjem je že sklenjen dogovor o pleskanju fasade. Delo bi se lahko pričelo v mesecu maju. Vrednost predračuna znaša dobrih 15.500,00 €.

Za notranjo obnovo poslikave še iščemo primernega izvajalca, ki obvlada staro tehniko slikanja. Polkrožna okna pod kupolo na severni strani ladje so dotrajana in jih je potrebno zamenjati. Delo je že prevzel mizar. Pri izdelavi prečne vezi v prezbiteriju so se na ostrešju zakristije odkrili močno poškodovani tramovi, uničeni zaradi trohnobe. Tudi ta del bo potrebno obnoviti. Prav tako je opeka na celotni strehi cerkve v slabem stanju in kliče po zamenjavi.  Opeka je že naročena. vrednost nove opeke  bobrovec z vsemi pokrivnimi dodatki znaša 8.500,00 €.

Nekateri sprašujete, če se bodo zbirali darovi po hišah. Zaenkrat ta način zbiranja ni previden. Kdor  je pripravljen posebej prispevati svoj dar, ga lahko  prinese v zakristijo ali nakaže na TRR župnije Dramlje s pripisom: za cerkev Marija Dobje. Številka TRR SI56 0400 1004 6530 113 NKB Maribor.

Na seznam botrov za obnovo cerkve v Marija Dobje se je doslej s svojim darom vpisalo 18 darovalcev. Skupno je bilo na tej postavki zbranih 8.903,00 €. Hvala za darovana sredstva.

 

  1. Prenova pritličja v župnišču na Ponikvi. V sklopu prenove in posodobitve je bila v januarju in v februarju prenovljena kuhinja. Vrednost prenove kuhinje znaša 3.335,00 €. Od marca je v teku prenova župnijske pisarne. Minuli teden je bil posodobljen vhod na standardno višino in vlita nosilna plošča. Nadaljuje se s prenovo elektro in strojnih napeljav. Sledi zidarska obdelava sten in pleskarska dela. Na koncu še dela na izdelavi podna. Za zaključek sledi še montaža vrat, namestitev pisarniškega pohištva in selitev pisarne v prenovljeni prostor. Istočasno s prenovo pisarne poteka tudi vezava obokov v veži in zalivanje nastalih razpok. V nadaljevanju je predvidena še prenova male veroučne učilnice in hodnika.

 

  1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj.
  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

17/23

 

Nedelja

 

23.04.2023

3. VELIKONOČNA NEDELJA

 

začetek tedna molitve za duh. poklice

  9.00 Dramlje za Jožefa in Terezijo Kolar

       –  za Ivanko Vodušek [S]

10.30 Ponikva za Jožefa Močnika, 6. obl.

Ponedeljek

 

24.04.2023

Fidelis iz Sigmaringena, mučenec 16.30 Dramlje Pogreb in pogrebna maša Marije Uranc Mestek, bivala v Šmartnem pri SG

19.00 Ponikva za Stanislavo Mastnak, 30.dan

       –  za Antona Gorjanca [JL]

–  za Nado Pepelnak [S]

Torek

 

25.04.2023

Marko, evangelist 19.00 Dramlje za Franca Klinarja, 30. dan

       –  za Markota, Konrada, Apolonijo Lenart [S]

       –  za Jurija Svetelška [JL]

Sreda

 

26.04.2023

Klet in Marcelin, papeža 19.00 Ponikva za žive in pokojne farane

       –  za Marijo in Jurija Pilpaher [S]

     –  za Francija Košaka [JL]

Četrtek

 

27.04.2023

Cita, dekla, devica

 

dan upora
proti okupatorju

  9.00 Dramlje za Jožefa Korošca, 8. dan

       –  za Antona Zdolška [S]

       –  v zahvalo za 70 let [JL]

Petek

 

28.04.2023

Peter Chanel, duhovnik in mučenec 19.00 Ponikva za Pavlo Potočnik, 30. dan

       –  za Darjo Filipšek [JL]

       –  za Zlatkota Kolariča [S]

Sobota

 

29.04.2023

Katarina Sienska, devica, c. uč. in soz. Evrope 19.00 Ponikva za Slavkota Goleža

       –  za Franca Vipotnika, starše Jazbec in rodbino [S]

Nedelja

 

30.04.2023

4. VELIKONOČNA nedelja

 

ned. Dobrega Past.

sklep tedna molitve za duhovne poklice

  9.00 Dramlje za žive in pokojne gasilce

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

       –  za Ivana (Danija) Simona [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

Kakor kdo drugim posojuje, / tak se mu tud’ povračuje. Anton Martin Slomšek