Oznanilo tedna 16 – MT – 2.velikonočna bela nedelja

2. Velikonočna Nedelja – bela nedelja

                  16. aprila 2023       16/23

Božja Beseda: 1. ber.: Apd 2,42-47;
2. ber.: 1 Pt 1,3-9; ev.: Jn 20,19-31
»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.«

 (Jn 20,27)

Sv. Robert, opat

Robert je izšel iz gosposkega doma v Alverniji (Francija), rojen okoli leta 1001. Njegov stric je bil škof v Clermontu, verjetno pa je bil v sorodu s sv. Odilonom iz Clunyja, ki mu je bil zgled bogoljubne vneme. Robert je želel svoje življenje posvetiti Bogu; videl pa je, da se tedanje redovne družbe ne prilegajo njegovemu značaju. Nekaj upanja je imel, da bo lastne zamisli mogel uveljaviti pri regularnih kanonikih (avguštincih) v mestu Brioudu. Tam je bil leta 1026 posvečen v mašnika. Postal je zakladničar, sezidal novo zavetišče za ubožce, tujce in sirote, vendar se mu je ustanova zdela premalo »božja«.

Nato je obiskal več samostanov in si iz pridobljenih skušenj zamislil novo redovno družbo, ki naj bi ustrezala časovnim potrebam. Dva viteza sta z njim soglašala in leta 1034 so se v gozdu blizu Briouda oprijeli puščavniškega življenja. Središče samotnih celic je bila skromna kapela, pokrita s slamo: Bog je ta poskus spremljal z vidnim blagoslovom, zakaj Robertova ustanova je začela rasti in je zbrala polagoma toliko redovniških kandidatov, da so se v zahodni Franciji iz nje razvile tri slavne opatije Fontevrault, Tiron in Savigny.

Osrednje vodstvo Robertove meniške ustanove je bilo v opatiji Božja hiša. S svojimi nasveti ji je botroval škof Rencone, ki je spremljal vse Robertove poskuse in mu pomagal prilagoditi benediktinska pravila. Daroval jim je nekaj hiš, da so prišli bliže ljudem. Robert je natančno pazil, da niso njegove ustanove opustile duha molitve, uboštva in apostolata, ko so ga razmere prisilile, da je opatija sprejemala darove v denarju in zemljiščih. Umrl je 17. aprila leta 1067.

Goduje: 17. aprila.

spletna stran tednika Družina

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

***************************

   Dosegljivost na telefon:

Jožef Planinc, župniki: -GSM  041/625-703 – E naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

jozef.planinc@siol.net

spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

 

ŽUPNIJA DRAMLJE: – NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

 

ŽUPNIJA PONIKVA: – NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039

 

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. velikonočna nedelja – bela – 16. 4. 2023 št. 16

 

 1. Darovanje na Ponikva in v Dramljah: V Dramljah ste na veliko noč za cerkev v Marija Dobju darovali 2.257,89 €. Na Ponikvi za prenovo župnijske pisarne 849,00 €. Hvala za vaše darove.

 

 1. 2. Ministranti med tednom in v nedeljo, 23. 4: Župnija Ponikva: Filip in Tilen Madžarič. Župnija Dramlje: Luka in Matija Lavbič

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo 16. 4. Branko Marot in Blaž Vrečko, v nedeljo 23. 4.Neža Povalej in Helena Filej.

Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. 4. Čiščenje: v Dramljah iz vasi Marija Dobje. Hvala vsem za generalno čiščenje velikem tednu.

Na Ponikvi v aprilu vas Slatina in Zg. Zagaj. Hvala vsem za generalno čiščenje v velikem tednu.

 

 1. Vabilo in prošnja:

V nedeljo, 23. 4. bo v času, ko bo sveta maša,  na obisku skupina 6. študentov medicinske fakultete v Mariboru, ki se za tri mesece odpravlja v jeseni 2023 v Ugando. Za nakup zdravil, materiala in kritje ostalih stroškov, povezanih s tako obsežnim projektom, sedaj zbirajo finančna sredstva s prodajo njihovih majic, vrečk in obeskov. Podprimo njihovo pripravljenost za pomoč bližnjim s svojim darom.

 

 1. Razpored bogoslužja v župniji Dramlje in Ponikvi med aprilom in majem 2023
Dogodek Dramlje/ura Ponikva/ura
Florjanova maša Nedelja, 30. 4.- 9.00 Nedelja, 7. 5. – 10.30
Prvo sveto obhajilo Nedelja, 21. 5. – 9.00 Nedelja, 14.5. – 10.30
Sveta birma Sobota, 27. maja, 10.00

 

 1. Romanje na Brezje: na belo nedeljo, 16.4. bo popoldansko romanje na Brezje. Odhod iz Dramelj ob 13.00 uri, odhod iz Ponikve ob 12.30 pri župnišču.

 

 1. Marija Dobje: delo vezave je končano in zalivanje razpok je zaključeno, sledi še pregled opravljenega dela. Zidarska dela so tudi zaključena. S pleskarjem je v teku pogovor o pleskanju fasade. Ker so ob potresu nastale razpoke na različnih delih fasade in različne dolžine, bo potrebno celotno fasado na novo prepleskati. Za notranjo obnovo poslikave še iščemo primernega izvajalca, ki obvlada staro tehniko slikanja. Polkrožna okna pod kupolo na severni strani ladje so dotrajana in jih je potrebno zamenjati. Delo je že prevzel mizar. Pri izdelavi prečne vezi v prezbiteriju so se na ostrešju zakristije odkrili močno poškodovani tramovi, uničeni zaradi trohnobe. Tudi ta del bo potrebno obnoviti. Prav tako je opeka na celotni strehi cerkve v slabem stanju in kliče po zamenjavi. To so stvari, ki niso bile prej vidne, so se pa pokazale ob izvajanju predvidenih delih in jih je pametno v sklopu popotresne obnove rešiti, ker že stojijo delovni odri.

Nekateri sprašujete, če se bodo zbirali darovi po hišah. Zaenkrat ta način zbiranja ni previden. Kdor  je pripravljen posebej prispevati svoj dar, ga lahko  prinese v zakristijo ali nakaže na TRR župnije Dramlje s pripisom: za cerkev Marija Dobje. Številka TRR SI56 0400 1004 6530 113 NKB Maribor.

Seznam botrov  za obnovo cerkve v Marija Dobje se je minuli teden povečal na 14 darovalcev. Hvala za darovana sredstva.

 

 1. Zahvala: G. župnik je bil uspešno operiran. Na okrevanju bo do nedelje, 23. aprila. Hvala vsem za molitveno podporo in pomoč v oskrbi. Za sv. maše je preskrbljeno nadomeščanje. Za pogreb se pokliče v Šmarje.

 

 1. Molitveni teden za nove duhovne poklice: Med nedeljo, 23. aprilom in nedeljo, 30. aprilom bo potekal molitveni teden za duhovne poklice. Pridružite se molitvi v cerkvi ali v domači družini.

 

 1. V torek, 18. aprila ima ob 19.00 srečanje starejša skupina SBP.

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj.
  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

16/23

Nedelja

 

16.04.2023

2. VELIKONOČNA NEDELJA Božjega usmiljenja   9.00 Dramlje za starše Kroflič in vse sorodnike

10.30 Ponikva za Timoteja Smole

       –  v zahvalo za zdravje [S]

Ponedeljek

 

17.04.2023

Robert, opat 15.00 Dramlje pogrebna maša in pogreb Jožefa Korošca iz Straže na Gori

19.00 Ponikva za Marijo in Ferdinanda Drobnaka in Jožeta Gajška

       –  za Franca Jesiha, 30. dan [JL]

–  za Franca Voduška, 30. dan [S]

Torek

 

18.04.2023

 

Evzebij, škof

19.00 Dramlje za Mileno Lavbič in starše Sivka

       –  za Angelo in Slavkota Arzenška [S]

       –  za Marjana Čatra in starše [JL]

Sreda

 

19.04.2023

Leon IX., papež 19.00 Ponikva za Darinko Mastnak, 8. dan

       –  za Jožeta Palčnika [S]

     –  za  Franca Vipotnika, starše Jazbec in rod. [JL]

Četrtek

 

20.04.2023

Teotim (Teo), škof 19.00 Dramlje za Antona Zdolška

       –  za Jurija, Vido Trnovšek, Romana in Alojzijo Sekolovec [S]

       –  za Urško Vengušt obl., Antona in sorodnike [JL]

Petek

 

21.04.2023

Anzelm, škof
in c. učitelj
19.00 Ponikva za Viktorja Kraševca, obl.

       –  za Marijo Šelekar [JL]

       –  za Ladislavo Strniša [S]

Sobota

22.04.2023

Hugo, škof v Grenoblu  19.00 Ponikva za Jakoba Zdolška, 8. dan

       –  za Jurija Zdolška in starše, Alojza Senica [S]

–   za Avgusta Vouka in starše Golob [JL]

Nedelja

 

23.04.2023

3. VEL. NEDELJA

začetek tedna molitve za duh. poklice

  9.00 Dramlje za Jožefa in Terezijo Kolar

       –  za Ivanko Vodušek [S]

10.30 Ponikva za Jožefa Močnika, 6. obl.

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin. Oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika

Kdor za posvetnim bliščem leti, temu se radost (veselje) v jok spremeni.

A.M. Slomšek