Oznanilo tedna 15 – MT – Velika noč

VELIKA NOČ

                   9. aprila 2023        15/23

Božja Beseda: 1. ber.: Apd 10,34a.37-43;
2. ber.: Kol 3,1-4; ev.: Jn 20,1-9.
 

»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu«

(Jn 20,3)

 

 

 

Stanislav, škof in mučenec

Stanislav se je rodil leta 1030 in postal duhovnik in škof v Krakovu na Poljskem. Zaradi opominov poljskemu kralju Boleslavu II. zaradi njegovega nemoralnega življenja je kmalu prišel v spor z njim. Dodatno se je zapletlo zaradi škofovega odločnega ukrepanja zoper kralja, ki je kruto obračunaval s plemstvom zaradi njihovega upora. Prišlo je celo do kraljevega izobčenja in prepovedi Božje službe v mestu Krakovu. Ker ni uspel doseči preklica prepovedi, je 11. aprila 1079 kralj lastnoročno umoril škofa Stanislava. To je povzročilo splošen upor zoper kralja in zavladal je njegov mlajši brat Ladislav. Škofa Stanislava so razglasili za svetnika leta 1253 in tudi za nebeškega varuha poljske zemlje.

Boleslav pa je moral v izgnanstvo na Ogrsko. Umrl je leta 1081. Po legendi naj bi bil pokopan v samostanu Osoje na Koroškem. Gotovo pa je, da je Boleslav II. delal ostro pokoro za svoj greh, ni pa zgodovinskih potrdil, da je on res »mutec osojski«, ki mu je naš pesnik Anton Aškerc v lepi pesmi pripravil slovstveni spomenik.

Goduje: 11. aprila.              spletna stran tednika Družina

 

VELIKONOČNO VOŠČILO

 

Praznovanje velike noči naj vlije novega upanja in naj nas poveže v trdno in živo občestvo župnijske skupnosti. Pripadati svoji župniji pomeni imeti kraj, kamor se lahko vedno zatečem in kjer vsak trenutek zajemam iz studenca Življenja. Prav s tem namenom se vsak teden daruje sv. maša za žive in pokojne farane. To pomeni, da se prav vsaki dan moli zame, za moje življenje. Zato z dobro voljo, sodelovanjem, molitvijo in s svojo prisotnostjo pri sveti maši gradimo našo župnijsko skupnost.

Vsej župnijski skupnosti v Dramljah in na Ponikvi, želim vesele in blagoslovljene velikonočne praznike,         župnik, Jožef Planinc

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

***************************

   Dosegljivost na telefon:

Jožef Planinc, župniki: -GSM  041/625-703 – E naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

jozef.planinc@siol.net

spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

 

ŽUPNIJA DRAMLJE: – NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

 

ŽUPNIJA PONIKVA: – NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

Velika noč – 9. 4. 2023 št. 15

 

Velikonočno Voščilo slovenskih škofov za veliko noč 2023

»Jaz sem z vami vse dni, do konca sveta«

Dragi bratje in sestre v Kristusu, praznujemo najlepši in največji praznik človeštva, praznik zmage življenja nad smrtjo, praznik velike noči. Bog se je v Jezusu Kristusu razodel kot Bog življenja, kot Bog, ki vidi stisko svojega ljudstva, ki je vstopil v človeško zgodovino, ki je »vzel nase naše slabosti in si naložil naše bolezni« (Mt 8,17), da bi lahko človeška narava po njem dosegla novo življenja. Velika noč je prehod iz starega v novo, iz smrti v življenje, iz meljskega v večno, pri čemer pa človek ni več prepuščen samemu sebi in svojim umrljivim močen. Vstali je svojim učencem pred odhodom k Očetu obljubil, da bo z njimi »vse dni, do konca sveta« (Mt 28,20). Z vstopom Božjega Sina v človeško meso, je človeku v njegovem telesu odprl »novo in živo pot« iz človeškega v Božje (Heb 10,20). To je pot, ki se uresničuje v življenju po njegovih besedah, po poti ljubezni, ki »ne išče svojega, se ne pustu raz dražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resnice« (1Kor 13,5-6), po poti gorčičnega zrna, ki pade v zemljo in umre, da lahko sprejme njegovo življenje in obrodi sad. Podaril nam je Očetovega Duha, ki prečiščuje naše misli, poglede in hotenja, da bi se lahko vedno bolj prepoznavali kot njegovi sinovi in hčere, ki se učimo živeti skupaj v občestvu Cerkve, da bi lahko uresničili svoje poslanstvo Dragi bratje in sestre, to vero v moč Božjega življenja, ki je po Kristusovemu trpljenju in vstajenju nepreklicno vstopilo v naše življenje, da ga dopolni in izpolni, želimo škofje deliti z vsemi prebivalcem Slovenije. Naj veselje velikonočnega praznika okrepi vse ostarele, bolne in osamljene, vse begunce in nemočne. Naj blagoslov velike noči doseže vse naše rojake na tujem in vse ljudi dobre volje. Kristus je vstal za vse. Aleluja!

Msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, celjski škof

 

 1. Darovanje na Ponikva in v Dramljah: na veliko noč bo darovanje okoli oltarja. Na Ponikvi za prenovo župnijske pisarne. V Dramljah za obnovo cerkve v Marija Dobju. Hvala za vaše darove.

 

 1. 2. Ministranti v velikonočnem tednu: Župnija Ponikva: Eva in Zala Dečman, Vrečko Laura. Župnija Dramlje: Gal Zvonar, Tilen, Lovro in Teja Filej.

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: po dogovoru. Župnija Ponikva: po dogovoru.

 

 1. 4. Čiščenje: v Dramljah v velikonočnem tednu iz vasi Jarmovec. Hvala vsem za generalno čiščenje velikem tednu.

Na Ponikvi v aprilu vas Slatina in Zg. Zagaj. Hvala vsem za generalno čiščenje v velikem tednu.

 

 1. Vabilo in prošnja:

V nedeljo, 22. 4. bo v času, ko bo sveta maša,  na obisku skupina 6. študentov medicinske fakultete v Mariboru, ki se za tri mesece odpravlja v jeseni 2023 v Ugando. Za nakup zdravil, materiala in kritje ostalih stroškov, povezanih s tako obsežnim projektom, sedaj zbirajo finančna sredstva s prodajo njihovih majic, vrečk in obeskov. Podprimo njivo pripravljenost za pomoč bližnjim s svojim darom.

 

 1. Razpored bogoslužja v župniji Dramlje in Ponikvi med aprilom in majem 2023
Dogodek Dramlje/ura Ponikva/ura
Velikonočna vigilija, sobota, 8.4. 18.00 20.00
Vstajenjska procesija, nedelja, 9.4. 9.00 6.30
Velikonočni ponedeljek, 10. 4. 9.00 10.30
Florjanova maša Nedelja, 30. 4.- 9.00 Nedelja, 7.5,- 10.30
Prvo sveto obhajilo Nedelja, 21. 5. – 9.00 Nedelja, 14.5.- 10.30
Sveta birma Sobota, 27. maja, 10.00  

 

 1. Po dogovoru z ŽPS Dramlje in Ponikva je bil sestavljen naslednji razpored blagoslova velikonočnih jedil in molitve pri božjem grobu:
Ura

Dramlje

DOGODEK

DRAMLJE

VASI Ura

Ponikva

Dogodek

PONIKVA

VASI
xx xx xx 7.00 blag. ognja molitev
xx xx xx 7.30 molitev Lutrje
8.00 blag. ognja molitev 8.00 molitev Slatina
8.30 molitev Dramlje 8.30 molitev Dobovec
9.00 blagoslov jedil 9.00 molitev Ostrožno
9.30 molitev Laze 9.30 molitev Bobovo
10.00 blagoslov jedil 10.00 molitev Srževica
10.30 molitev Trnovec, Grušce 10.30 molitev Boletina
11.00 molitev Svetelka 11.00 blagoslov jedil
11.30   – 14.00 zaprta cerkev 11.30   – 14.00 zaprta cerkev
14.00 molitev Razbor, Straža na Gori 14.00 blagoslov jedil
14.30 molitev Jarmovec, Zalog 14.30 molitev Podgaj
15.00 molitev Marija Dobje, Šedina 15.00 blagoslov jedil
15.30 molitev Pletovarje 15.30 molitev Hotunje
16.00 blagoslov jedil 16.00 molitev Zagaj
16.30 blagoslov jedil 16.30 molitev Ponikva
17.00 molitev Vodule 17.00 molitev Okrog
17.30 molitev Jazbine 17.30 molitev Ponkvica
18.00 vigilija   18.00 molitev Uniše
xx xx xx 18.30 molitev Zg. Selce
xx xx xx 19.00 molitev zakonska skup.
xx xx xx 19.30 molitev vsi
xx xx xx 20.00 vigilija  

 

 1. Romanje v Emavs na velikonočni ponedeljek. Dramlje: zbiranje 10.45 pri župnijski cerkvi, odhod ob 11.00 uri. Ponikva: zbiranje 11.20 pri župnišču, odhod ob 11.30 uri.

 

 1. Romanje na Brezje: na belo nedeljo, 16.4. bo popoldansko romanje na Brezje. Odhod iz Dramelj ob 13.00, odhod iz Ponikve ob 12.40 pri župnišču..

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj.

 

 1. Marija Dobje: delo vezave je končano in zalivanje razpok je zaključeno, sledi še pregled opravljenega dela. Zidarska dela so tudi zaključena. S pleskarjem je v teku pogovor o pleskanju fasade. Ker so ob potresu nastale razpoke na različnih delih fasade in različne dolžine, bo potrebno celotno fasado na novo prepleskati. Za notranjo obnovo poslikave še iščemo primernega izvajalca, ki obvlada staro tehniko slikanja. Polkrožna okna pod kupolo na severni strani ladje so dotrajana in jih je potrebno zamenjati. Delo je že prevzel mizar. Pri izdelavi prečne vezi v prezbiteriju so se na ostrešju zakristije odkrili močno poškodovani tramovi, uničeni zaradi trohnobe. Tudi ta del bo potrebno obnoviti. Prav tako je opeka na celotni strehi cerkve v slabem stanju in kliče po zamenjavi. To so stvari, ki niso bile prej vidne, so se pa pokazale ob izvajanju predvidenih delih in jih je pametno v sklopu popotresne obnove rešiti, ker že stojijo delovni odri.

Nekateri sprašujete, če se bodo zbirali darovi po hišah. Zaenkrat ta način zbiranja ni previden. Kdor  je pripravljen posebej prispevati svoj dar, ga lahko  prinese v zakristijo ali nakaže na TRR župnije Dramlje s pripisom: za cerkev Marija Dobje. Številka TRR SI56 0400 1004 6530 113 NKB Maribor. Seznam botrov  za obnovo cerkve v Marija Dobje se je minuli teden povečal na 13 darovalcev. Hvala za darovana sredstva. Slikovna predstavitev  opravljenega dela.

OBVESTILO: v torek, 11.aprila odide g. župnik v bolnico na operacijo. Za sv. maše med delavnikom bo poskrbel g. dekan Damjan Ratajc iz Šmarja. Za belo nedeljo bod prevzeli skrb bratje kapucini iz Celja. Nenujne zadeve naj se odložijo. Se priporočam v molitev.

 

  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

15/23

Nedelja

 

09.04.2023

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA   6.30  Ponikva procesija in sv. maša za žive in pokojna farane

  9.00  Dramlje procesija in sv. maša za  Ljudmilo, Boštjana, Nežo, Avguština, Antona Zupančič

Ponedeljek

 

10.04.2017

Ponedeljek

v velikonočni osmini

Domnij (Domen), škof in mučenec

  9.00  Dramlje za Štefana Muleja in starše

       –  za Ivanko Vodušek [JL]

10.30  Ponikva za Antona Medveda

Torek

 

11.04.2017

Torek

v velikonočni osmini

Stanislav,
škof in mučenec

16.00  Ponikva pogrebna maša in pogreb. Darinke Mastnak

19.00  Dramlje za Ano Mastnak

       –  za Jurija Golčmana [S]

       –  za Jožeta in Faniko Krajnc [JL]

Sreda

 

12.04.2017

Sreda

v velikonočni osmini

Zenon Veronski, škof

16.00  Ponikva pogrebna maša in pogreb Jakoba Zdolška

19.00  Ponikva  za Lidijo Olgo Cizerl, 8. dan

       –  za Jakoba Šolinca[S]

     –  za Mitja in Pavlo Mlakar [JL]

Četrtek

 

13.04.2011

Četrtek

v velikonočni osmini

Ida, redovnica

  19.00  Dramlje za Nežo Slemenšek

       –  za Ivota in Pavlo Sitar [S]

       –  za Marijo Kopinšek [JL]

Petek

 

14.04.2011

Petek

v velikonočni osmini

Lidvina, devica

19.00  Ponikva za Katarino in Martina Podkrajšek

       –  za zdravje in božji blag.v družini[JL

          Rudolfa Križnika [S]

Sobota

 

15.04.2011

Sobota

v velikonočni osmini

Helena Alzaška, kneginja

 19.00 Ponikva za Justino in Petra Vrešak, Justino in Vilija Sternad

       –  za Stankota in Marijo Galuf [S]

Nedelja

 

16.04.2023

2. VELIKONOČNA NEDELJA

 

bela nedelja

9.00    Dramlje za starše Kroflič in vse sorodnike

10.30  Ponikva Timoteja Smole

       –  za Jožeta Štora 4.obl.  brate in sestre [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin. Oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika