Oznanilo tedna

5. VELIKONOČNA NEDELJA:

15. maj.;

Zofija (Sonja), muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Gračner Alojza in za vse farane

Božjo besedo bere:  Slavica Gorenak  

 

Ob 10. uri sv. maša v gasilski slovesnosti, namen za + Terezijo Zdolšek in sorodnike in + gasilce ter v zahvalo za uspešno delo intervencije

Božjo besedo bereta: člana gasilcev Dramlje

 

Ponedeljek: 16. maj.;

Janez Nepomuk, duh., muč.

 

Ob 19. uri sv. maša za +  Marijo in Stanka Pajmon
Torek: 17. maj.;

Jošt, spok.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza
Sreda: 18. maj.;

Janez I., papež, muč.

 

Ob 17:30. uri je srečanje birmancev z gospodom škofom dr. Maksimiljanom Matjažem

 

Ob 19. uri sv. maša za + Belak Franca in Marijo ter za Mulej Štefana

Po tej maši, okrog 19:30 ure, je srečanje Župnijskega pastoralnega sveta v stari sestavi, ključarjev in gospodarskega sveta, v veroučni učilnici.

 

Četrtek: 19. maj.;

Urban,  papež

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes spovedovanje birmancev. Je začetek njihove devetdnevnice!

Ob 19. uri sv. maša za + Ivana Ocvirk, Jožico Rjavec in sorodnike*

 

Petek: 20. maj.;

Bernardin Sienski, duh.

Ob 18. uri spovedovanje staršev birmancev in njihovih botrov

Ob 19. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo

Devetdnevnica

Sobota: 21. maj.;

Teobald, šk.

Cerkev čistijo, krasijo in kosijo okoli nje iz Razborja. Preteklim se zahvalim!

 

Ob 19. uri sv. maša za + Marjana Ložar

Devetdnevnica

 

6. VELIKONOČNA NEDELJA; nedelja turizma:

22. maj.;

Julija (Julka), muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak in za vse farane

Božjo besedo bere: Petra Dobnik

 

Ob 10. uri sv. maša za + Milana Lamut

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

 

Devetdnevnica

 

 

Ta teden je dežurni ministrant: Gašper Hribernik (v upanju, da se mu bo še kdo pridružil)