Oznanilo tedna

6. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja turizma: 22. maj.;

Julija (Julka), muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak in farane

Božjo besedo bere: Petra Dobnik

 

Ob 10. uri sv. maša za + Milana Lamut; devetdnevnica

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

 

Ponedeljek: 23. maj.; Dezider (Željko), muč. Ob 19. uri sv. maša za + Gaber Terezijo, Janeza, hčerko Zinko, obl.
Torek: 24. maj.;

Marija Pomagaj

Ob 19. uri sv. maša za + Kolar Ivana in Franca Štrajhar
Sreda: 25. maj.;

Gregor VII., papež

Je dan čiščenja cerkve in okolice cerkve za sv. birmo. Za to opravilo ste naprošeni starši birmancev, pa tudi birmanke in birmanci k temu povabljeni, saj boste odslej tudi vi čistili cerkev

 

Ob 19. uri sv. maša za +  Hermino in Alfonza Novak

Četrtek: 26. maj: GOSPODOV VNEBOHOD, praznik;

Filip Neri, duh.

Ob 10. uri sv. maša za + Radota – Jakoba Čede in farane

 

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza

Po maši podelitev birmskih listkov, brez katerih ne morete biti birmani.

 

Petek: 27. maj.;

Avguštin Canterburyjski, šk.

Ta dan starši birmancev uredijo okrasitev cerkve.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Konrada, Marka in Apolonijo Lenart

Je začetek devetdnevnice prvoobhajancev.

Sobota: 28. maj.; German Pariški, šk. Ob 9:45. uri se birmanci in birmanke zberejo (v primeru, da bo lepo vreme) med župniščem in cerkvijo za slovesni vstop k sv. maši.

 

Ob 10. uri slovesnost sv. birme,

sv. maša za + Gelco in Ivana Pevec ter za birmance in njihove starše

Devetdnevnica prvoobhajancev

7. VELIKONOČNA NEDELJA:

29. maj.;

Maksim Emonski, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + stare starše sestre Stropnik in Petra Buser ter za vse farane

Božjo besedo bere:Maja Bogdanovič

 

Ob 10. uri sv. maša za + Gaber Ivanko

Božjo besedo bereta: Nataše Seničar in Branko Marot

V delovnih dneh tega tedna Božjo besedo berejo birmanci.

Ta teden sta dežurni ministrantki: Metka in Urška Korenjak