Oznanilo tedna

7. VELIKONOČNA NEDELJA:

29. maj.;

Maksim Emonski, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + stare starše sestre Stropnik in Petra Buser ter za vse farane

Božjo besedo bere: Maja Bogdanovič

 

Ob 10. uri sv. maša za + Gaber Ivanko

Božjo besedo bereta: Nataša Seničar in Branko Marot

Do binkošti tudi binkoštna devetdnevnica

Ponedeljek: 30. maj.;

Kancij, Kancijan, muč.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Vengušt Jurija, obl.

devetdnevnica prvoobhajancev

Torek: 31. maj.;

Obiskanje Device Marije

 

Ob 17:45 uri se prvoobhajanci zberemo v cerkvi, kjer bo priprava na sv. spoved in tudi spoved.

Ob 19. uri sv. maša za + Ivana Bobnar, Alojza, dve Neži Vodušek in sorodnike

devetdnevnica prvoobhajancev

Sreda: 1. jun.;

Justin, šk. muč.

 

Ob 18. uri je spoved staršev prvoobhajancev in ostalih

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza

devetdnevnica prvoobhajancev

Četrtek: 2. jun.;

Marcelin in Peter, muč.

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Štefanijo, osmina

Je prvi četrtek v mesecu.           devetdnevnica prvoobhajancev

Petek: 3. jun.;

Karel Lwanga in ugand. muč.

Ob 6. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved

Ob 7. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak

Blagoslov z NS in nato obisk bolnikov po domovih. Je prvi petek, lepo vabljeni!

Ob 19. uri sv. maša za + Bojana, obl., Marka, Pavlo Debeljak in vse Debeljakove                  devetdnevnica prvoobhajancev

Sobota: 4. jun.;

Kvirin iz Siska, muč.

Ta dan starši prvoobhajancev poskrbite za ikebane v cerkvi.

Ob 9. uri sv. maša za + Ivenčnik  Franca, 30 dan

Zaključek devetdnevnice. Prva sobota!

BINKOŠTI:

5. jun.;

Bonifacij, šk., muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Bobnar Ivana in Terezijo

Božjo besedo bere: Slavica Gorenak

 

Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

 

Ob 9:40. uri se prvoobhajanci s starši zberejo pred Slomškovo dvorano, nato je slovesni vstop v cerkev.

Ob 10.uri slovesna sv. maša, darovana za prvoobhajance in starše ter za vse farane

Božjo besedo bereta: starša prvoobhajancev

 

Ta teden sta dežurna ministranta: Ana in Martin Korenjak

Danes se želim  najlepše zahvaliti g. škofu za posredovane binkošti v župniji. Zahvalim se vam staršem za versko vzgojo otrok ter pripravo njih, za ureditev okolja in cerkve za to slovesnost, čiščenje, krašenje in drugo, obema katehistinjama; Petri, tokrat še posebej s. Anji Walaszek za njeno intenzivno delo z birmanci vključno z devetdnevnico  ter ostalimi razredi. Zahvala drameljskemu katehetskemu svetu, organistki, pevcem, drugim, ki ste pomagali v teh dneh, mežnarjema Janezu Kačičniku in Ivanu Povaleju in tudi vsem ostalim sodelavcem, ki ste aktivno pomagali pri pripravi slovesnosti sv. birme.