Oznanilo tedna

13. NEDELJA MED LETOM: 26. jun.;

Vigilij (Stojan), šk.

 

Oklic: Voga – Kolar!

Ob 7. uri sv. maša za + Gračner Alojza ter za vse farane

Božjo besedo bere: Maja Bogdanovič

 

Ob 10. uri sv. maša za + Ljudmilo Vizjak in Janeza ter za sorodnike

Sv. krst: Tinkare Kroflič

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

Ponedeljek: 27. jun.;

Ema (Hema) Krška, knegin.

Ob 19. uri sv. maša za + Golčman Cvetka
Torek: 28. jun.;

Irenej (Hotimir), šk., muč.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Jožefo Vrhovnik, Stanka, Ivana in sorodnike
Sreda: 29. jun.;

Sv. Peter in Pavel, apostola – PRAZNIK

 

Ob 17. uri v Šentilju sv. maša za + Štefko Lavbič in farane

 

Četrtek: 30. jun.;

Prvi mučenci rimske Cerkve

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Jereb Boštjana

Petek: 1. jul.;

Oliver, šk., muč., Julij, muč.

Ob 6. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 7. uri sv. maša za + Lavbič Jožefo

Blagoslov z NS in obisk bolnikov po domovih. Je prvi petek, lepo vabljeni!

Sobota: 2. jul.;

Martinijan, muč.

Cerkev čistijo, krasijo in kosijo okoli nje iz Sp. Laz. Preteklim se zahvalim!

 

Ob 11:30. uri poroka in krst Ane s sv. mašo – Voga Kolar

Prva sobota!

14. NEDELJA MED LETOM:

3. jul.;

Tomaž, apostol

Ob 7. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano ter za farane

Božjo besedo bere: Petra Dobnik

 

Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

 

Ob 10. uri sv. maša za + Franca Filej, obl., sorodnike Filej in Jager

Božjo besedo bereta: Urška in Ana Korenjak

 

 

Ta teden je dežurni ministrant:  Gašper Hribernik