Oznanilo tedna

14. NEDELJA MED LETOM: 3. jul.;

Tomaž, apostol

 

Ob 7. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano ter za farane

Božjo besedo bere: Petra Dobnik

 

Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

 

Ob 10. uri sv. maša za + Franca Filej, obl., sorodnike Filej in Jager

Božjo besedo bereta: Urška in Ana Korenjak

Ponedeljek: 4. jul.;

Urh (Uroš), šk.

Ob 18. uri izpostavljeno SRT. K tej uri češčenja in molitvi povabljeni vsi, vse generacije!

 

Ob 19. uri sv. maša za vse + iz družin Jager iz Jarmovca

 

Torek: 5. jul.;

Ciril in Metod, slovan.ap., sozav. Evrope

 

Ob 19. uri sv. maša za + Gradišnik Antona
Sreda: 6. jul.;

Marija Goretti, muč.

 

Ob 7. uri sv. maša za + Marijo Golež in Jakoba, Alojzijo, Ludvika Lenič, Antona in Iva Ribič

 

Četrtek: 7. jul.;

Vilibald, šk.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Kožuh Vero, 30. dan

Petek: 8. jul.;

Kilijan, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Jošt Danijela in starše

 

Sobota:  9. jul.;

Veronika Giuliani, opatinja

Cerkev čistijo, krasijo in kosijo okoli cerkve iz Sp. Laz. Preteklim se lepo zahvalim!

 

Ob 19. uri sv. maša za + Kačičnik Kristino, Alojza in sorodnike Slemenšek

15. NEDELJA MED LETOM:

10. jul.;

Amalija (Ljubica), red.

Ob 7. uri sv. maša za + Štefko Lavbič in za vse farane

Božjo besedo bere: Kaja Sovinc

 

Ob 10. uri na Sv. Uršuli, sv. maša za + Radota – Jakoba Čede in starše.  Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup

 

 

Ta teden sta dežurni ministrantki: Metka in Urška Korenjak