Oznanilo tedna

15. NEDELJA MED LETOM: 10. jul.;

Amalija (Ljubica), red.

 

Ob 7. uri sv. maša za + Štefko Lavbič in za vse farane

Božjo besedo bere: Kaja Sovinc

 

Ob 10. uri na Sv. Uršuli, sv. maša za + Radota – Jakoba Čede    Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup

 

Ponedeljek: 11. jul.;

Benedikt, opat, zav. Evrope

Ob 19. uri sv. maša za + Golčman Cvetka

 

Torek: 12. jul.;

Mohor in Fortunat, muč.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Ivanko Vodušek, obl.
Sreda: 13. jul.;

Henrik (Hinko), kralj

 

Ob 7. uri sv. maša za + Terezijo Kolar

 

Četrtek: 14. jul.;

Kamil de Lellis, duh.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Franca, obl., in Jožefo

Petek: 15. jul.;

Bonaventura, šk., cerk. uč.

Ob 7. uri sv. maša za + Sivko Pavlo in Leopolda in hči Mileno
Sobota: 16. jul.;

Karmelska Mati božja

Cerkev čistijo, krasijo in kosijo okoli cerkve iz Trnovca. Preteklim se lepo zahvalim!

 

Ob 19. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo

 

 

16. NEDELJA MED LETOM:

17. jul.;

Aleš, (Aleksij), spok.

Ob 7. uri sv. maša za + Štefko Lavbič in za vse farane

Božjo besedo bere: Slavica Gorenak

 

Ob 10. uri sv. maša za tri + Francije Zidanšek, Julijano in Antonijo

Božjo besedo bereta: Branko Marot in Petra Korenjak

 

Ta teden sta dežurna ministranta:  Ana in Martin Korenjak