Oznanilo tedna

3. NEDELJA MED LETOM; NEDELJA Božje besede:  23. jan.; Pavel Korejski, muč.   

Ob udeležbi pri sv. maši morate imeti pri sebi PCT potrdilo. Obvezna je uporaba maske in bodite v primerni medsebojni razdalji.

Od 6:30. do 7. ure branje in poslušanje Božje besede

Ob 7. uri sv. maša za + Radota-Jakoba Čede in za vse farane

Božjo besedo bereta: Mira Repnik Šuštar in Kaja Sovinc

Od 9:30. do 10. ure branje in poslušanje Božje besede

Ob 10. uri sv. maša za + Mastnak Antona, sorodnike in Novak Terezijo

Božjo besedo bereta: Nataša Seničar in Teja Gorjup

Ponedeljek: 24. jan.; Frančišek Saleški, šk., cer. uč. Ob 18. uri sv. maša za + Gaber Terezijo,obl. Janeza, hči Zinko in sorodnike
Torek: 25. jan.; Spreobrnitev ap. Pavla; Ananija

Ob 17:30. uri sv. maša za + Filej Lucijo; osmina

Ob 18. uri sv. maša za + Lavbič Franca in starše

Sreda: 26. jan.; Timotej in Tit, šk., o. god Ob 7. uri  sv. maša za + Lavbič Pavlo in Jožeta
Četrtek: 27. jan.; Angela Merici, ustanov. Uršulink, o. god

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 18. uri sv. maša za + Arzenšek Pavlo, Ivana in sorodnike

Petek: 28. jan.; Tomaž Akvinski, red., cer. uč., o. god Ob 7. uri sv. maša za + Podpečan Bogomirja
Sobota: 29. jan.; Valerij, šk.

Cerkev čistijo ta teden iz Grušc in Jazbin.

Ob 18. uri sv. maša za + Lavbič Marijo in Franca, sina Jožeta iz Laz*

4. NEDELJA MED LETOM:  30. jan.; Martina, muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Milo, Boštjana, Nežo in Avguština Zupančič in Pečkove ter za vse farane

Božjo besedo bereta:  Maja Bogdanović in Patricija Marčič

Ob 10. uri sv. maša za + Gregorja Leber, obl., in Viktorja

Božjo besedo bereta:  Petra in Ana Korenjak

Ta teden sta dežurna ministranta: Ana in Martin Korenjak