Oznanillo tedna

18. NEDELJA MED LETOM

31. julij

Med delovnikom ni svete maše.
Vabljeni k sveti maši na Ponikvo!
19. NEDELJA MED LETOM

7. avgust

Ob 8. uri sv. maša za + Nežo Slemenšek
Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Kaja Sovinc

Dežurna ministranta: Luka in Matija  Lavbič

Oznanilo tedna

 

CVETNA NEDELJA:

10. apr.;

Mihael Svetniški, red.

 

 

Ob 7. uri sv. maša za + starše Mirnik in Marijo ter za vse farane

Pri maši je blagoslov zelenja.

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Maja Bogdanovič

 

Ob 9:45. uri blagoslov zelenja       

Ob 10. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo, 30. dan

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

 

Ponedeljek: 11. apr.;

Stanislav, šk., muč.

Tukaj ni sv. maše.
Torek: 12. apr.;

Zenon, Veronski, šk.

Ob 19. uri sv. maša za +  Marka, Konrada in Apolonijo Lenart.*
Sreda: 13. apr.;

Martin I., pp.

Ob 7. uri  sv. maša za krstne in birmske botre*

 

 

Veliki četrtek; Spomin Jezusove ustanovitve sv. evharistije in posvetitev apostolov v mašnike: 14. apr.;

Valerijan, muč.

Ob 9. uri je v Celju, stolnici krizmena maša.

 

Ob 18:25. uri ministrantske vaje. Bodite točni!

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Jožeta in Pavlo

Pri slavi se zvonovi zavežejo, Najsvetejše se prenese na stranski oltar. Oltarji se razkrijejo, sledi Križev pot.

Pri tej sv. maši je nabirka za Ukrajino.

Veliki petek; Spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu (strogi post):

15. apr.;

Helena, kneginja

Priprava božjega groba, čiščenje in krašenje: zaselek Dramlje. Vaši darovi pri božjem grobu bodo poslani za Sveto deželo, kot v preteklih letih.

Ob 18:25. ministrantske vaje.

Ob 19. uri češčenje križa, sv. obhajilo, sledi češčenje pri božjem grobu.

V velikem tridnevju ne opravljamo poljskih del!

Velika Sobota; Spomin Jezusovega počitka v grobu:

16. apr.;

Bernardka, red.

Ob 8.00 uri blagoslov ognja.  Ogenj pripravi g. Darko Šuštar.

Preko celega dne češčenje pri božjem grobu!

 

Blagoslov velikonočnih jedil:

Ob 12. uri v Marija Dobju, ob 13. uri v Šentilju; ob 14. uri na Sv. Uršuli,

ob 15. in 16. uri v žup. cerkvi (pripravite ikebane za oltar)

 

Ob 20. uri  začetek vigilije, slavje luči, (prinesite s seboj svečo!), velikonočna hvalnica, poslušanje Božje besede, pri slavi se zvonovi razvežejo, sv. maša za + Pavlo, Ivana in Marjana Čater ter za Ljudmilo in Jožeta Banovšek

VELIKA NOČ; Slovesni praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih:

17. apr.;

Inocenc, šk.

 

Ob 7. uri vstajenjska procesija. Fante naprošam za sodelovanje v procesiji, (nošenje baldahina, križa, vstalega Gospoda, vel. sveče in drugo) sv. maša za + Horvat Stanislava, obl.* in za vse farane

Božjo besedo bere:Slavica Gorenak

 

Ta dan naprošeni za darove za vzdrževanja cerkva!

 

Ob 10. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Petra in Ana Korenjak

Ta teden sta dežurni ministrantki: Metka in Urška Korenjak

Oznanilo tedna

5. POSTNA, TIHA NEDELJA: 3. apr.; Rihard, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Martina* in vse žive in + farane Božjo besedo bereta: Slavica Gorenak in Kaja Sovinc          

Ta dan je vaše darovanje za potrebe cerkve, lepo naprošeni!  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Petra Dobnik)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjana Ložar, 30. dan Božjo besedo bereta: Branko Marot in Urška Korenjak

Ponedeljek: 4. apr.; Izidor Saviljski Ob 19. uri sv. maša za + Marijo Golež, obl., Jakoba , Alojzijo, Ludvika Lenič, Antona in Iva Ribič
Torek: 5. apr.; Vincenc, duh. Ob 19. uri sv. maša za + Alojzijo in Antona Hriberšek
Sreda: 6. apr.; Irenej Sirmijski, šk., muč. Ob 7. uri  sv. maša v zahvalo in priprošnjo za vnaprej, za blagoslov
Četrtek: 7. apr.; Janez de la Sale, duh.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Kristino in Alojza Kačičnik in za starše Slemenšek

Petek: 8. apr.; Valter, šk.

Ob 12:30. uri Križev pot

Ob 13. uri sv. maša v čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje v družini

Sobota: 9. apr.; Tomaž Toletinski

Cerkev čistijo in krasijo iz Straže na Gori. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 11. uri sv. maša v zahvalo za 70 let Materi Božji in za Lavbič Jožefo

CVETNA NEDELJA: 10. apr.; Mihael Svetniški, red.

Ob 7. uri sv. maša za + starše Mirnik in Marijo ter za vse farane Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Maja Bogdanovič  

Ob 9:45 uri v cerkvi, blagoslov butar in zelenja.

Ob 10. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo, 30. dan Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

Ta teden je dežurni ministrirant: Gašper Hribernik

Salezijanci so pripeljali oljčno zelenje za cvetno nedeljo, namesto tistih, ki butare doma ne bodo naredili, bi pa s tem imeli zelenje pri sebi. Za zelenje daste prostovoljni prispevek namenjen za vzdrževanje Don Boskovega centra.

Oznanilo tedna

4. POSTNA NEDELJA: 27. mar.; Rupert Salzburški, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Gošnjak Franca, Ivana, Pavleta Klečina, druž. Vrečar in Oprešnik ter za vse farane Božjo besedo bereta:  Maja Bogdanovič in Kaja Sovinc  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Nataša Seničar)

Ob 10. uri sv. maša za + Radota-Jakoba Čede Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup

Ponedeljek: 28. mar.; Bojan (Vojan), knez

Ob 13. uri je spoved 9.B, 8.A in 8.B razreda.  

Ob 19. uri sv. maša za + Angelo in Stanka Arzenšek  

Torek: 29. mar.; Bertold, redovni ustanov. Ob 19. uri sv. maša za + Voga Zvonka
Sreda: 30. mar.; Janez Klimak, opat Ob 7. uri  sv. maša za + Slemenšek Nežo
Četrtek: 31. mar.; Modest Gosposvetski, šk.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza, osmina

Petek: 1. apr.; Hugo,šk.

Ob 6. uri izpostava SRT češčenje, litanije SJ

Ob 6:30. uri  Križev pot

Ob 7. uri sv. maša za +  Milana Lamut Blagoslov z NS in obisk bolnikov po domovih!

Velika noč je blizu, nove bolnike za ta praznik prijavite! Prvi petek!

Sobota: 2. apr.; Frančišek Paolski, red. ust.

Cerkev čistijo in krasijo iz Svetelke. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 19. uri sv. maša za + Trebovc Marijo, obl in Jožeta* Prva sobota!

Premik ure na poletni čas! 5. POSTNA, TIHA NEDELJA:  3. apr.; Rihard, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Martina* in vse žive in + farane

Božjo besedo bereta: Slavica Gorenak in Kaja Sovinc

Ta dan je vaše darovanje za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Petra Dobnik)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjana Ložar, 30. dan Božjo besedo bereta: Branko Marot in Urška Korenjak                  

Ta teden sta dežurna ministranta: Tjan in Teja Tuhtar

Na belo nedeljo, 24. aprila, romamo na Brezje. Prijave sprejema Danica Čater. Cena avtobusa je 10 € na osebo.

Oznanilo tedna

3. POSTNA NEDELJA: 20. mar.;   Klavdija, muč.

Ob 7. uri sv. maša za  + Pavlo Debeljak in farane

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Slavica Gorenak

Ob 9:30. uri Križev pot  (vodi Ana Lenart)

Ob 10. uri  sv. maša za + starše, Jožeta Jesenek

Božjo besedo bereta: Petra in Urška Korenjak                     

Ponedeljek: 21. mar.; Justinijan

Ob 7. uri sv. maša za  + Jelovšek Ivana in vse Jelovškove

Ob 20. uri je srečanje koordinatorjev Sinode preko zooma.

Torek: 22. mar.; Lea, spokor.

Ta dan ob 13. uri je spoved 9.A razreda

Ob 18. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek, 30. dan

Sreda: 23. mar.; Turibij iz Mongroveja, šk.

Ob 18:30. uri  sv. maša za + Matjaža Mastnak

Ta dan je spoved 6.B in 7.A razreda (ob 13. uri)  

Četrtek: 24. mar.; Rebeka, svetopisem. žena

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za  + Elizabeto Mastnak, 30. dan

Petek: 25. mar.; Gospodovo oznanjenje Mariji (1)

Ob 6:30. uri  Križev pot.

Ob 7. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek

Ta dan je spoved 4.A (ob13 uri), 5.A, 5.B. in 6.A razreda

Sobota: 26. mar.; Kastul, muč.

Cerkev čistijo in krasijo iz Marija Dobja. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 18. uri sv. maša za + Kožuh Jožeta, obl., Matildo in Danijela

Ob 19. uri v Slomškovi dvorani sinoda župnije. Vabljeni vsi, ki hočete sodelovati in širiti vero, prosim, vabljeni!

4. POSTNA NEDELJA: 27. mar.; Rupert Salzburški, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Gošnjak Franca, Ivana, Pavleta Klečina, druž. Vrečar in Oprešnik ter farane

Božjo besedo bereta:  Maja Bogdanovič in Kaja Sovinc  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Nataša Seničar)

Ob 10. uri sv. maša za + Radota-Jakoba Čede

Božjo besedo bereta: Nataša Seničar in Teja Gorjup

Ta teden sta dežurna ministranta: Luka in Matija Lavbič

Na belo nedeljo, 24. aprila, romamo na Brezje. Prijave sprejema Danica Čater. Cena avtobusa je 10 € na osebo.

V preteklem tednu smo nabavili kurilno olje za cerkev, 3690 litrov.

Oznanilo tedna

2. POSTNA NEDELJA, PAPEŽKA: 13. mar.; Kristina, muč.      

Ob udeležbi pri sv. maši je obvezna uporaba maske in bodite v primerni medsebojni razdalji.  

Ob 7. uri sv. maša za + Franca Bobnar in za vse farane

Božjo besedo bereta: Kaja Sovinc in Maja Bogdanovič  

Ob 9:30. uri križev pot (vodi Branko Marot)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjano Ribič, obl., Gregorja in Martina Leber

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Branko Marot

Ponedeljek: 14. mar.; Matilda, kraljica Tukaj ni sv. maše.  
Torek: 15. mar.; Klemen Dvoržak, red. Ob 18. uri sv. maša za +Sitar Pavlo in Jožeta ter Vizjak Janeza, obl. in Ljudmilo
Sreda: 16. mar.; Hilarij Oglejski, šk. Ob 7. uri  sv. maša v čast Bl. A. Martinu Slomšku za zdravje
Četrtek: 17. mar.; Jerica (Jedrt), dev.

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo in Mulej Štefana, osmina, in Antona Vengušt, obl., Urško in sorodnike

Petek: 18. mar.; Ciril Jeruzalemski, šk., cerk. uč.

Ob 6:30. uri  Križev pot

Ob 7. uri sv. maša za + Šelih Nežo, Martina in stare starše

Sobota: 19. mar.; Jožef, Jezusov rednik

Cerkev čistijo in krasijo ta teden iz Trnovca. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 18. uri sv. maša za +  Jožeta Čede, Rozalijo in Radota

3. POSTNA NEDELJA: 20. mar.; Klavdija, muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Pavlo Debeljak in za vse farane

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Slavica Gorenak

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Maja Bogdanović)

Ob 10. uri sv. maša za + starše, Jožeta Jesenek

Božjo besedo bereta: Petra in Urška Korenjak

Ta teden ministrirata: Pia in Eva Seničar

V nedeljo je bilo skupne nabirke 745 €. Darovalcem Bog povrni!

Oznanilo tedna

1. POSTNA NEDELJA: 6. mar.; Fridolin, opat      

Ob 7. uri sv. maša za + Svetelšek Majdo in Katarino in Zagrušovcem Štefana ter za vse farane

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Patricija Marčič  

Je dan Vašega darovanja za potrebe cerkve. Lepo naprošeni!  

Ob 9:30. uri križev pot (vodi Mira Repnik Šuštar)

Ob 10. uri sv. maša za + Ivanko Repnik, obl., in za vse sorodnike

Božjo besedo bereta: Ana Korenjak in Mira Repnik Šuštar

Ponedeljek: 7. mar.; Perpetua, muč. Ob 18. uri sv. maša za + Golčman Ljudmilo, 30. dan  
Torek: 8. mar.; Janez od Boga, red. ustanovit. Ob 18. uri sv. maša za + dva Antona Šolinc in Jožefo, obl. in sorodnike
Sreda: 9. mar.; Frančiška Rimska, red. Ob 7. uri  sv. maša za + Golčman Ljudmilo
Četrtek: 10. mar.; 40 mučencev iz Armenije

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za + Marjana Ložar, osmina, in Milana Lamut, 30.dan

Petek: 11. mar.; Konštantin, spok.

Ob 6:30. uri  križev pot

Ob 7. uri sv. maša za + Cimerman Ignacija in starše Erjavec

Sobota: 12. mar.; Doroteja (Dora), muč.

Cerkev čistijo in krasijo ta teden iz Trnovca. Preteklim se zahvalim!

Ob 11. uri krst: Klare Zupanc, maša za Lavbič in vse Zupanc in krst Matevža Gaber Jančar

Ob 18. uri sv. maša za +  Kopinšek Vinka, obl., Kalšek Terezijo, Ivana in sorodnike

2. POSTNA NEDELJA, PAPEŽKA: 13. mar.; Kristina, muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Franca Bobnar in za vse farane

Božjo besedo bereta: Kaja Sovinc in Maja Bogdanovič

Ob 9:30. uri križev pot (vodi Branko Marot)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjano Ribič, obl., Gregorja in Martina Leber

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Branko Marot

Ta teden sta dežurna ministranta: Martin in Ana Korenjak

Oznanilo tedna

8. NEDELJA MED LETOM: 27. febr.; Gabriel Žal. matere b., red. Odslej dalje bodo pogrebni obredi kakor pred epidemijo in ukrepi, a le v maskah in primerni razdalji.   

Ob udeležbi pri sv. maši je obvezna uporaba  maske in bodite v primerni medsebojni razdalji.

Ob 7. uri sv. maša za + Bobnar Franca in za vse farane

Božjo besedo bereta: Kaja Sovinc in Maja Bogdanović  

Ob 10. uri sv. maša za + tri France Zidanšek ter sorodnike in dobrotnike

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Nataša Seničar

Ponedeljek: 28.febr.; Ožbolt (Osvald), šk. Ob 18. uri sv. maša v zahvalo za 30 let skupnega življenja in priprošnja za nadaljnji blagoslov
Torek: 1. mar.; Albin (Zorko), šk. Ob 18. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek, osmina in za + Vido Marijo Remenih, 30. dan
Sreda: 2. mar.; PEPELNICA Neža Praška, dev. Ob 7. uri  sv. maša za + Jakoba-Radota Čede Vabljeni k pepeljenju. Strogi post!
Četrtek: 3. mar.; Kunigunda, cesarica

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za + Elizabeto Mastnak, osmina Prvi četrtek.

Ob 18:30. uri je v veroučni učilnici nauk in priprava na krst vseh tistih staršev in botrov, ki boste dali krstiti otroka v naslednjem trimesečnem obdobju. S seboj prinesite rojstni list otroka!

Petek: 4. mar.; Kazimir, poljski kraljevič

Ob 6. uri izpostava SRT, križev pot, litanije SJ, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 7. uri sv. maša za + Lavbič Jožefo nato blagoslov z NS in obisk bolnikov po domovih. Prvi petek, vabljeni!

Sobota: 5. mar.; Janez Jožef od Križa, red.

Cerkev čistijo in krasijo ta teden iz Spodnjih Laz. Preteklim se zahvalim!

Ob 18. uri sv. maša za +  Bobnar Franca Prva sobota!

1. POSTNA NEDELJA:    6. mar.; Fridolin, opat

Ob 7. uri sv. maša za + Svetelšek Majdo in Katarino in Zagrušovcem Štefana ter za vse farane

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Patricija Marčič  

Je dan Vašega darovanja za potrebe cerkve. Lepo naprošeni!

Ob 9:30. uri križev pot (vodi Mira Repnik Šuštar)

Ob 10. uri sv. maša za + Ivanko Repnik, obl., in za vse sorodnike        

Božjo besedo bereta: Ana Korenjak in Mira Repnik Šuštar

Ta teden sta dežurni ministrantki: Metka in Urška Korenjak

Oznanilo tedna

7. NEDELJA MED LETOM: 20. febr.; Sadot in perzijski mučenci      

Ob udeležbi pri sv. maši morate imeti pri sebi PCT potrdilo. Obvezna je uporaba maske in bodite v primerni medsebojni razdalji.

Ob 7. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano ter za vse farane

Božjo besedo bere: Petra Dobnik  

Ob 10. uri sv. maša za + Lavbič Jožefo

Božjo besedo bereta: Petra in Urška Korenjak

Ponedeljek: 21. febr.; Peter Damiani, šk., cerk. uč.  Ob 15:20 uri pogrebna sv. maša.
Torek: 22. febr.; Sedež ap. Petra (2); Marjeta Kotorska  Tukaj ni sv. maše!
Sreda: 23. febr.; Polikarp, šk., muč. Ob 18. uri  sv. maša za + Kroflič Matija, obl.
Četrtek: 24. febr.; Matija, apostol (2)

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za + Leber Martina iz Marija Dobja, obl.

Petek: 25. febr.; Valburga, opatinja Ob 7. uri sv. maša za + Naglič Silvo, osmina
Sobota: 26. febr.; Aleksander (Branko), šk.

Cerkev čistijo in krasijo ta teden iz Zgornjih Laz.

Ob 18. uri sv. maša za + Kukovič Frančiško, Jesenek Vladota in Verico  

8. NEDELJA MED LETOM 27. febr.; Gabriel Žal. matere b., red.

Ob 7. uri sv. maša za + Bobnar Franca in za vse farane

Božjo besedo bereta: Kaja Sovinc in Maja Bogdanović  

Ob 10. uri sv. maša za + tri France Zidanšek ter sorodnike in dobrotnike

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Nataša Seničar

Ta teden sta dežurna ministranta: Patricija Marčič in Gašper Hribernik

Oznanilo tedna

6. NEDELJA MED LETOM: 13. febr.; Jordan Saški, red.       

Ob udeležbi pri sv. maši morate imeti pri sebi PCT potrdilo. Obvezna je uporaba maske in bodite v primerni medsebojni razdalji.

Ob 7. uri sv. maša za + Preložnik Miha, Fidler Franca in Julijano ter za vse farane

Božjo besedo bereta: Kaja Sovinc in Maja Bogdanović  

Ob 10. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Ana Korenjak in Branko Marot

Ponedeljek: 14. febr.; Valentin, muč. Ob 18. uri sv. maša za + Golčman Ljudmilo, osmina  
Torek: 15. febr.; Klavdij, red. Ob 18. uri sv. maša za +Antona Slemenšek, obl.
Sreda: 16. febr.; Julijana, muč. Ob 7. uri  sv. maša za + Kolar Julijano, obl.
Četrtek: 17. febr.; Silvin, šk.

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za + Milana Lamut, osmina

Petek: 18. febr.; Simeon Jeruzalemski, šk., muč. Ob 7. uri sv. maša za + Filej Lucijo, 30. dan
Sobota: 19. febr.; Konrad iz Piacenze, spok.

Cerkev čistijo in krasijo ta teden iz Razborja.

Ob 18. uri sv. maša za + Marot Jožeta  

7. NEDELJA MED LETOM: 20. febr.; Sadot in perzijski mučenci

Ob 7. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano ter za vse farane

Božjo besedo bereta: Slavica Gorenak in Petra Dobnik

Ob 10. uri sv. maša za + Lavbič Jožefo

Božjo besedo bereta: Petra in Urška Korenjak

Ta teden sta dežurna ministranta: Teja in Tjan Tuhtar

V nedeljo, 6. 2. 2022, je bilo skupne nabirke 625 €. Darovalcem Bog povrni!

Prvo Sv. obhajilo bo v nedeljo, 5. junija, ob 10. uri.