Oznanilo tedna

 

CVETNA NEDELJA:

10. apr.;

Mihael Svetniški, red.

 

 

Ob 7. uri sv. maša za + starše Mirnik in Marijo ter za vse farane

Pri maši je blagoslov zelenja.

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Maja Bogdanovič

 

Ob 9:45. uri blagoslov zelenja       

Ob 10. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo, 30. dan

Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

 

Ponedeljek: 11. apr.;

Stanislav, šk., muč.

Tukaj ni sv. maše.
Torek: 12. apr.;

Zenon, Veronski, šk.

Ob 19. uri sv. maša za +  Marka, Konrada in Apolonijo Lenart.*
Sreda: 13. apr.;

Martin I., pp.

Ob 7. uri  sv. maša za krstne in birmske botre*

 

 

Veliki četrtek; Spomin Jezusove ustanovitve sv. evharistije in posvetitev apostolov v mašnike: 14. apr.;

Valerijan, muč.

Ob 9. uri je v Celju, stolnici krizmena maša.

 

Ob 18:25. uri ministrantske vaje. Bodite točni!

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Jožeta in Pavlo

Pri slavi se zvonovi zavežejo, Najsvetejše se prenese na stranski oltar. Oltarji se razkrijejo, sledi Križev pot.

Pri tej sv. maši je nabirka za Ukrajino.

Veliki petek; Spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu (strogi post):

15. apr.;

Helena, kneginja

Priprava božjega groba, čiščenje in krašenje: zaselek Dramlje. Vaši darovi pri božjem grobu bodo poslani za Sveto deželo, kot v preteklih letih.

Ob 18:25. ministrantske vaje.

Ob 19. uri češčenje križa, sv. obhajilo, sledi češčenje pri božjem grobu.

V velikem tridnevju ne opravljamo poljskih del!

Velika Sobota; Spomin Jezusovega počitka v grobu:

16. apr.;

Bernardka, red.

Ob 8.00 uri blagoslov ognja.  Ogenj pripravi g. Darko Šuštar.

Preko celega dne češčenje pri božjem grobu!

 

Blagoslov velikonočnih jedil:

Ob 12. uri v Marija Dobju, ob 13. uri v Šentilju; ob 14. uri na Sv. Uršuli,

ob 15. in 16. uri v žup. cerkvi (pripravite ikebane za oltar)

 

Ob 20. uri  začetek vigilije, slavje luči, (prinesite s seboj svečo!), velikonočna hvalnica, poslušanje Božje besede, pri slavi se zvonovi razvežejo, sv. maša za + Pavlo, Ivana in Marjana Čater ter za Ljudmilo in Jožeta Banovšek

VELIKA NOČ; Slovesni praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih:

17. apr.;

Inocenc, šk.

 

Ob 7. uri vstajenjska procesija. Fante naprošam za sodelovanje v procesiji, (nošenje baldahina, križa, vstalega Gospoda, vel. sveče in drugo) sv. maša za + Horvat Stanislava, obl.* in za vse farane

Božjo besedo bere:Slavica Gorenak

 

Ta dan naprošeni za darove za vzdrževanja cerkva!

 

Ob 10. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Petra in Ana Korenjak

Ta teden sta dežurni ministrantki: Metka in Urška Korenjak