Oznanilo tedna

5. POSTNA, TIHA NEDELJA: 3. apr.; Rihard, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Martina* in vse žive in + farane Božjo besedo bereta: Slavica Gorenak in Kaja Sovinc          

Ta dan je vaše darovanje za potrebe cerkve, lepo naprošeni!  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Petra Dobnik)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjana Ložar, 30. dan Božjo besedo bereta: Branko Marot in Urška Korenjak

Ponedeljek: 4. apr.; Izidor Saviljski Ob 19. uri sv. maša za + Marijo Golež, obl., Jakoba , Alojzijo, Ludvika Lenič, Antona in Iva Ribič
Torek: 5. apr.; Vincenc, duh. Ob 19. uri sv. maša za + Alojzijo in Antona Hriberšek
Sreda: 6. apr.; Irenej Sirmijski, šk., muč. Ob 7. uri  sv. maša v zahvalo in priprošnjo za vnaprej, za blagoslov
Četrtek: 7. apr.; Janez de la Sale, duh.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Kristino in Alojza Kačičnik in za starše Slemenšek

Petek: 8. apr.; Valter, šk.

Ob 12:30. uri Križev pot

Ob 13. uri sv. maša v čast Materi Božji v zahvalo in za zdravje v družini

Sobota: 9. apr.; Tomaž Toletinski

Cerkev čistijo in krasijo iz Straže na Gori. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 11. uri sv. maša v zahvalo za 70 let Materi Božji in za Lavbič Jožefo

CVETNA NEDELJA: 10. apr.; Mihael Svetniški, red.

Ob 7. uri sv. maša za + starše Mirnik in Marijo ter za vse farane Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Maja Bogdanovič  

Ob 9:45 uri v cerkvi, blagoslov butar in zelenja.

Ob 10. uri sv. maša za + Slemenšek Nežo, 30. dan Božjo besedo bereta: Teja Gorjup in Ana Korenjak

Ta teden je dežurni ministrirant: Gašper Hribernik

Salezijanci so pripeljali oljčno zelenje za cvetno nedeljo, namesto tistih, ki butare doma ne bodo naredili, bi pa s tem imeli zelenje pri sebi. Za zelenje daste prostovoljni prispevek namenjen za vzdrževanje Don Boskovega centra.