Oznanilo tedna

4. POSTNA NEDELJA: 27. mar.; Rupert Salzburški, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Gošnjak Franca, Ivana, Pavleta Klečina, druž. Vrečar in Oprešnik ter za vse farane Božjo besedo bereta:  Maja Bogdanovič in Kaja Sovinc  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Nataša Seničar)

Ob 10. uri sv. maša za + Radota-Jakoba Čede Božjo besedo bereta:  Nataša Seničar in Teja Gorjup

Ponedeljek: 28. mar.; Bojan (Vojan), knez

Ob 13. uri je spoved 9.B, 8.A in 8.B razreda.  

Ob 19. uri sv. maša za + Angelo in Stanka Arzenšek  

Torek: 29. mar.; Bertold, redovni ustanov. Ob 19. uri sv. maša za + Voga Zvonka
Sreda: 30. mar.; Janez Klimak, opat Ob 7. uri  sv. maša za + Slemenšek Nežo
Četrtek: 31. mar.; Modest Gosposvetski, šk.

Ob 18. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 19. uri sv. maša za + Gračner Alojza, osmina

Petek: 1. apr.; Hugo,šk.

Ob 6. uri izpostava SRT češčenje, litanije SJ

Ob 6:30. uri  Križev pot

Ob 7. uri sv. maša za +  Milana Lamut Blagoslov z NS in obisk bolnikov po domovih!

Velika noč je blizu, nove bolnike za ta praznik prijavite! Prvi petek!

Sobota: 2. apr.; Frančišek Paolski, red. ust.

Cerkev čistijo in krasijo iz Svetelke. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 19. uri sv. maša za + Trebovc Marijo, obl in Jožeta* Prva sobota!

Premik ure na poletni čas! 5. POSTNA, TIHA NEDELJA:  3. apr.; Rihard, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Martina* in vse žive in + farane

Božjo besedo bereta: Slavica Gorenak in Kaja Sovinc

Ta dan je vaše darovanje za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Petra Dobnik)

Ob 10. uri sv. maša za + Marjana Ložar, 30. dan Božjo besedo bereta: Branko Marot in Urška Korenjak                  

Ta teden sta dežurna ministranta: Tjan in Teja Tuhtar

Na belo nedeljo, 24. aprila, romamo na Brezje. Prijave sprejema Danica Čater. Cena avtobusa je 10 € na osebo.