Oznanilo tedna

3. POSTNA NEDELJA: 20. mar.;   Klavdija, muč.

Ob 7. uri sv. maša za  + Pavlo Debeljak in farane

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Slavica Gorenak

Ob 9:30. uri Križev pot  (vodi Ana Lenart)

Ob 10. uri  sv. maša za + starše, Jožeta Jesenek

Božjo besedo bereta: Petra in Urška Korenjak                     

Ponedeljek: 21. mar.; Justinijan

Ob 7. uri sv. maša za  + Jelovšek Ivana in vse Jelovškove

Ob 20. uri je srečanje koordinatorjev Sinode preko zooma.

Torek: 22. mar.; Lea, spokor.

Ta dan ob 13. uri je spoved 9.A razreda

Ob 18. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek, 30. dan

Sreda: 23. mar.; Turibij iz Mongroveja, šk.

Ob 18:30. uri  sv. maša za + Matjaža Mastnak

Ta dan je spoved 6.B in 7.A razreda (ob 13. uri)  

Četrtek: 24. mar.; Rebeka, svetopisem. žena

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za  + Elizabeto Mastnak, 30. dan

Petek: 25. mar.; Gospodovo oznanjenje Mariji (1)

Ob 6:30. uri  Križev pot.

Ob 7. uri sv. maša za + Frančiško Turnšek

Ta dan je spoved 4.A (ob13 uri), 5.A, 5.B. in 6.A razreda

Sobota: 26. mar.; Kastul, muč.

Cerkev čistijo in krasijo iz Marija Dobja. Preteklim se lepo zahvalim!

Ob 18. uri sv. maša za + Kožuh Jožeta, obl., Matildo in Danijela

Ob 19. uri v Slomškovi dvorani sinoda župnije. Vabljeni vsi, ki hočete sodelovati in širiti vero, prosim, vabljeni!

4. POSTNA NEDELJA: 27. mar.; Rupert Salzburški, šk.

Ob 7. uri sv. maša za + Gošnjak Franca, Ivana, Pavleta Klečina, druž. Vrečar in Oprešnik ter farane

Božjo besedo bereta:  Maja Bogdanovič in Kaja Sovinc  

Ob 9:30. uri Križev pot (vodi Nataša Seničar)

Ob 10. uri sv. maša za + Radota-Jakoba Čede

Božjo besedo bereta: Nataša Seničar in Teja Gorjup

Ta teden sta dežurna ministranta: Luka in Matija Lavbič

Na belo nedeljo, 24. aprila, romamo na Brezje. Prijave sprejema Danica Čater. Cena avtobusa je 10 € na osebo.

V preteklem tednu smo nabavili kurilno olje za cerkev, 3690 litrov.