Oznanilo tedna 31 – MT – 17. nedelja med letom

 

Božja Beseda: 1. ber.: 1 Kr 3,5.7-12;
2. ber.: Rim 8,28-30; ev.: Mt 13,44-52.

Beseda živega boga

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.« (Mt 13,45)

 

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH 31/24

Nedelja

 30.07.2023

17. NEDELJA
MED LETOM
  8.30 Dramlje za Ivana Lavbiča in starše Rančan

10.00 Ponikva za Mihaela Štora in Zaliko Hamer

Ponedeljek

 31.07.2023

Ignacij Lojolski, duh., ust. jezuitov 8.00   Ponikva za Marijo Kumberger
Torek

 01.08.2023

Alfonz M. Ligvorij, škof, cerkv. uč. 19.00 Dramlje za Krstino Vok, 8. dan

       –  za Jožeta Korošca [S]

Sreda

 02.08.2023

Evzebij iz Vercellija, škof

 porcijunkula

19.00 Ponikva za Martina Laubiča

       –  za Silvota Bergleza [S]        

Četrtek

 03.08.2023

Lidija, svetopisemska žena

čet. pred 1. petkom

19.00 Dramlje za Jakoba, Marijo Alojzijo Golež in sorodnike

       –  za Franca Kramarška, za 30. dan [S]

Petek

 04.08.2023

Janez M. Vianney, arški župnik

prvi petek

19.00 Ponikva za Lidijo Olgo Cizerl

       –  za Bogomilo Zagajšek [S]

Sobota

 05.08.2023

Marija Snežna (Nives)

Osvald (Ožbalt), kralj in mučenec

prva sobota

19.00 Ponikva za Ivana in Elico Zdolšek ter    Šuster

       –  za Julijano Zdolšek in brata Franca [S]

Nedelja

 06.08.2023

Jezusova spreme­nitev na gori   9.00 Dramlje za Marijo Kopinšek

10.30 Ponikva sv. maša pri  sv.Ožbaltu za Oračeve

       –  za Pavlo Zabukovšek [S]

 Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

Dobro je ’z malega čisto ravnati, / boljši še v velikem se škode var’vati.            Anton Martin Slomšek

 

Misel tedna – Ignacij Lojolski, ustanovitelj jezuitov

Ignacij je bil rojen leta 1491 v Loyoli v Španiji, na gradu sredi baskovske province Guipuzcoa kot najmlajši izmed 12 ali 13 otrok. Velja za eno največjih imen, ne samo 16. stoletja, v katerem je živel in deloval, pač pa tudi v Cerkvi sploh. K temu je nedvomno veliko pripomogla tudi izkušnja spreobrnjenja. Ignacij je bil v mladosti predvsem vitez in vojak. Kljub dobri verski vzgoji, ki je je bil deležen, je razmišljal posvetno in bil častihlepen. Duhovniški stan ga ni mikal; veliko raje se je vojskoval in užival življenje na dvoru kastiljskega kralja Ferdinanda V. Vse do tistega usodnega trenutka, ko je bil v bitki za mesto Pamplona težko ranjen v desno nogo. Zdravljenje in okrevanje je bilo dolgotrajno, pa tudi »zdravilno«. Ker ni bilo drugega na razpolago, je Ignacij v tem času prebral Kristusovo življenje in Legendo aureo, življenjepise svetnikov. Počasi se je v njegovem srcu začela prebujati želja po posnemanju mož in žena, o katerih je prebiral, odločilno pa je k temu pripomoglo tudi videnje Device Marije z Detetom. Začela se je njegova »pot popolnosti«. Vodila ga je preko Montserrata, kjer je imel prva videnja in napisal svoje Duhovne vaje. V Parizu je doštudiral in 15. avgusta 1534 v Marijini kapeli s šestimi somišljeniki naredil večne zaobljube uboštva in čistosti ter s tem postavil temelje jezuitskega reda. Pot ga je nato vodila v Rim. Papež Pavel III. je 27. septembra 1540 potrdil skupnost Ignacija Lojolskega, Družbo Jezusovo, Ignacij pa je bil izbran za prvega generala novoustanovljenega reda. Umrl je 31. julija 1556 v Rimu. Posebnost članov družbe je med drugim tudi, da poleg treh redovnih zaobljub (uboštva, čistosti in pokorščine) izrekajo še četrto zaobljubo: popolno pokorščino papežu. Družba se je kmalu razširila po vsej Evropi, člani pa so bili dejavni na številnih področjih. To in pa njihov vpliv jim je med drugim velikokrat prineslo tudi nezaupanje, celo sovraštvo, ki je leta 1773 vodilo celo do ukinitve Družbe Jezusove za dobrih trideset let – leta 1814 jo je obnovil papež Pij VII.

Goduje: 31. julija.                   spletna stran tednika Družina

 

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. Ožbaltova nedelja: V nedeljo, 6. avgusta bo ob 10.30 uri sveta maša pri podružni cerkvi sv. Ožbalta na Ponikvi. Pred mašo bo procesija SRT, po maši  pa blagoslov starodobnikov. Lepo vabljeni k Sv. Ožbaltu.

 

 1. Obiska bolnikov: V četrtek, 2. avgusta bo obisk bolnikov in starejših v Dramljah, v petek 4. avgusta na Ponikvi. Obisk se prične po 9. uri.

 

 1. Magdalenina nedelja: Hvala vsem, ki ste pripravili postaje v procesiji za blagoslov SRT, pevcem, ministrantom in bralcem za sodelovanje pri bogoslužju.

 

 1. 4. Neurje: V minulem tednu je neurje z viharnim vetrom in nalivi napravilo veliko škode v obeh župnijah. Pomagajmo si med seboj.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo, 6. 8. 2023 župnija Ponikva: Laura Vrečko; župnija Dramlje: 6. 8. Metka in Martin Korenjak.

 

 1. Bralci božje besede: Dramlje: v nedeljo, 6. 8. Ana Korenjak in Slavica Gorenak. Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: Damlje; iz vasi Marija Dobje. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi: v avgustu čisti cerkev in sanitarne prostore vas Lutrje. Hvala Ponikvi sp. del za čiščenje v mesecu juliju.

 

 1. Marija Dobje: V ponedeljke, 24. julija so krovci zaključili s pokrivanjem strehe. Predvideno je bilo, da bo delo opravljeno v desetih delovnih dnevih, pa so vremske težave delo raztegnile na dobrih dvajset dni. Svoje pa je opravila tudi zelo strma streha. Zamenjana je celotna kritina bobrovec in vse strešne late. Nad zakristijo je tudi zamenjano strohnelo tramovje. Naslednji dnevih bo napravljen obračun opravljenih krovskih in kleparskih del. Z obnovo fasade bodo lahko pričeli fasaderji.

Dela na obnovi notranje poslikave lepo tečejo, delajo trije mojstri. Če ne bo nepredvidenih težav, bo poslikava stropa glavne ladje zaključena v avgustu, potem sledi še strop prezbiterija. Prenovljeno podobo dobivajo tudi stene cerkve.

Hvala vsem, ki pomagate s prostovoljnim delom in vsem, ki finančno pokrivate nastale stroške obnove. Sklad za obnovo se počasi prazni. Občina Šentjur je odobrila za obnovo cerkve v Marija Dobju pomoč v višini 10.000,00 €, ki pa jo prejmemo po poročilu o opravljenih delih, ki morajo biti tudi poravnana.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: Pristopili smo tudi k prenovi velike veroučne učilnice, potrebno bo obnoviti omete. To delo bo predvidoma opravljeno do 4. avgusta. V ponedeljek 7. avgusta so predvidena dela na napeljavi centralnega ogrevanja. Po 16. avgustu je predvideno polaganje podložnih betonov in izdelava podna v pisarni in mali učilnici. Vmes se opravljajo tudi pleskarska dela.

 

 1. Uskladitev bogoslužja v juliju in avgustu
Dogodek Dramlje Ponikva
Radijski prenos sv. maše v nedeljo, 30. julija sv. maša ob 8.30 uri. nedelja, 30 julija ob 10.00 uri večerne sobotne maše ni.
Sv. Ožbalt Dramlje, sv. maša ob 9.00 uri Sv. maša v nedeljo, 6 avgusta ob 10.30 uri s procesijo SRT in blagoslov starodobnikov.
Sobota, 12. avgusta 2023 Na Ponikvi ob 18.00 uri

Sladka Gora ob 20.00 uri.

Velika maša 15. 8. 2023: Marija Dobje ne bo mogoče. sv. maša pri sv. Uršuli, s procesijo pred mašo ob 8.30 uri. Na Ponikvi, 15. 8. ob 11.00 uri.
Farno romanje  v soboto, 19.8. 2023. vabljeni tudi župljani župnije Dramlje Predvidoma  v Sodražico na grob  mistikinje Magdalene Gornik. Ta dan v župnijski cerkvi ne bo večerne sobotne maše. Maša bo na romanju,
Srečanje zakonskih jubilantov: nedelja, 27. avgusta

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj. Pri reviji Ognjišče je še 17 neporavnanih naročnin.

Dosegljivost:

Jožef Planinc, župniki:

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039