Oznanilo tedna 30 – MT – 16. nedelja med letom

 

Božja Beseda: 1. ber.: Mdr 12,13.16-19;
2. ber.: Rim 8,26-27; ev.: Mt 13,24-43.

Beseda živega boga

Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo. (Mt 13,33).

 

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH 30/23

Nedelja

 23.07.2023

16. NEDELJA
MED LETOM
Krištofova nedelja
  8.30 Dramlje Magdalenina nedelja;

          procesija in sv. maša za Adama Gračner in starše

       – za Franca Marčiča obl. [JL]

11.00  Ponikva za Jakoba in Jurija Zdolška

Ponedeljek

 24.07.2023

Krištof, mučenec 19.00  Ponikva za Aniko Ambrož
Torek

 25.07.2023

Jakob Starejši, apostol 19.00  Dramlje za Slavkota Aužnarja
Sreda

26.07.2023

Joahim in Ana, starši Device Marije 19.00  Ponikva za Francija Košaka
Četrtek

 27.07.2023

Gorazd, Kliment in dr. uč. Cirila in Metoda 19.00  Dramlje za Ivana Krušiča, za 8. dan

Franca Fileja obl. sorodnike Filej in Jager[JL]

Petek

 28.07.2023

Viktor (Zmago) I., papež 19.00  Ponikva za žive in pokojne farane

 

Sobota

 29.07.2023

Marta,
Lazarjeva sestra
14.00  Ponikva za božji blagoslov v zakonu

16.00 za božji blagoslov v zakonu

Sobotne večerne maše ni.

Nedelja

 30.07.2023

17. NEDELJA
MED LETOM
radijski prenos
  8.30 Dramlje za Ivana Lavbiča in starše Rančan

10.00  Ponikva za Mihaela Štora in Zaliko Hamer

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 

Naj bo tat še tako skrit, / mora le na svetlo prit’            Anton Martin Slomšek

 

Misel tedna – Krištof, mučenec

Grško ime Hristoforos pomeni Kristonosec. Častimo ga kot mučenca. Zgodovinsko pa sta izpričana samo njegovo ime in mučeništvo (verjetno za cesarja Dioklecijana). Krištof je eden izmed štirinajstih priprošnjikov v sili. Častijo ga na Vzhodu in na Zahodu.

Ob njegovem imenu se je spletlo veliko legend, tudi njegova izredna postava je zrasla iz legende. Ljudje so imeli v moč svetnikove priprošnje veliko zaupanje. Bil je priprošnjik zoper naglo smrt. Prepričani so bili, da zadostuje samo, če pogledaš zjutraj na svetnikovo podobo, pa tisti dan ne boš umrl nagle smrti. Iz te vere so tudi pri nas marsikje vaščani naročali njegovo sliko v nadnaravni velikosti na zunanji strani farne ali podružnične cerkve, kjer so ga lahko videli tako rekoč iz vsake hiše kar skozi okno. Nekdanja pokopališka cerkev v Ljubljani je bila posvečena sv. Krištofu. V srednjem veku so bile zelo razširjene bratovščine sv. Krištofa zoper preklinjanje in pijančevanje. Taka bratovščina je bila ustanovljena tudi pri nas leta 1517 in je imela še v Valvazorjevih časih dosti članov.

Svetnika upodabljajo z velikim drevesom v roki. Po legendi je namreč ozelenela njegova palica in zrasla v drevo, ko jo je zasadil v tla. Simbolično to pomeni rast evangelija, ki ga je oznanjal na otoku Samosu, kjer je tudi umrl mučeniške smrti. Pri nas so ga največkrat upodabljali kot velikana, ki na rami nosi božje Dete čez reko. Ko ga je nekoč nesel čez deročo vodo, je čutil, da postaja čedalje težje in ga je komaj prinesel na drugi breg. Krištof je nejevoljen dejal: »Težak si mi, kot bi nosil cel svet.« Bil je Kristus, ki mu je odgovoril: »Ne nosiš samo sveta, marveč tudi tistega, ki je svet ustvaril.« Nato je velikana potlačil pod vodo, ga tako krstil in mu dal ime Krištof.

Svetnika časte kot zavetnika proti nagli in neprevideni smrti. Izbrali so ga za zavetnika čolnarjev in splavarjev, nosačev in voznikov, romarjev in popotnikov; v današnjem času pa avtomobilistov in pilotov.

Goduje: 24. julija.     spletna stran tednika Družina

 

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

  1. Neurje. Neurje, ki je v četrtek divjalo v Dramljah, je podrlo okrasni smreki na južni strani župnijske cerkve in poškodovalo streho na župnijski cerkvi. Hvala ekipi, ki počistila posledice neurja. Na ostalih objektih je nastala manjša škoda.

 

  1. Krištofova nedelja: V Nedeljo, 23. julija v Sloveniji praznujemo Krištofovo nedeljo in v misijonski akciji MIVA podpiramo misijonarje z nakupom potrebnih prometnih sredstev. V ta namen smo povabljeni, da pri maši darujemo en stotin za vsak srečno prevožen kilometer. Po maši bo tudi blagoslov prometnih sredstev.

 

  1. Magdalenina nedelja: V nedeljo, 23. 7. župnija Dramlje praznuje Magdalenino nedeljo. Ob 8.30 bo procesija s štirimi blagoslovi sv. SRT.  Kot je tradicija, pripravimo štiri postaje. Po procesiji sledi slovesna sv. maša.  Po sv. maši bo blagoslov vozil in priložnostna pogostitev z dobrotami iz domače kuhinje in vinskih kleti. Počastimo župnijsko zavetnico sv. Marijo Magdaleno s sodelovanjem v procesiji in s sv. mašo.

 

  1. Počitnikovanje v Ankaranu 2023: Po uspešno izpeljanem oratoriju na Ponikvi, med 26. in 30. junijem, je sledilo še počitnikovanje na morju v Ankaranu. V ponedeljek, 3. julija je odšla v Ankaran prva skupina 46. otrok od 1. do 9. razreda, 16 animatorjev in kuhinjskega osebja. Skupina se je vrnila v soboto večer, 8. julija. V nedeljo, 9. julija je odšla na pot  nova skupina 46 otrok od 1.- 9. razreda, 21 animatorjev in kuhinjskega osebja. Počitnikovaje smo zaključili v petek, 14. julija in se v večernih urah vrnili domov.  Program  je potekal v obeh skupinah ob zelo lepem vremenu in v veliko veselje otrok.

Za počitnikovanje ´Ankaran 2023´, 1. skupina so bili udeleženci iz naslednjih krajev /občin/:

Žalec /Griže/ 11 /8/ Celje 2 Komenda 1
Šentjur /Ponikva/ 11 Lukovica 2 Pesnica 1
Tabor 10 Radovljica 2 Slov. Konjice 1
Vransko 08 Hoče 1 Vojnik 1
Murska sobota 1 Laško 2 Skupno nas 62

Za počitnikovanje ´Ankaran 2023´, 2. skupina so bili udeleženci iz naslednjih krajev /občin/:

Žalec /Griže/ 8/18/ Zagorje 4 Komenda 1
Šentjur /Ponikva/ 9 Celje 1 Polzela 5
Tabor 4 Slov. Gradec 1 Slov. Konjice 1
Vransko 5 Hoče 1 Vojnik 2
Braslovče 1 Murska Sobota 1 Prebold 2
Šoštanj 2 Vrhnika 1 Vseh udeležencev 67

V drugi skupini so bili za občino Šentjur iz župnije Ponikva prijavljeni še štirje otroci, ki so tik pred izvedbo počitnikovanja odpovedali počitnikovanje.

Za celotno skupino je bil organiziran avtobusne prevoz iz Ponikve, Griž, Vranskega in Trzina  v Ankaran in nazaj. Počitnikovanje so finančno podprle občine: Vransko, Tabor, Polzela, Žalec, KS Griže in KS  Liboje.  Občina Šentjur je podprla samo oratorij na Ponikvi in Dramljah. Finančna sredstva je namenilo tudi 14 podjetnikov. Hvala vsem, ki so finančno, z različnimi prehrambnimi artikli, materialom za delavnice in s svojim delom omogočili nekaj lepih in bogato doživetih počitniških dni za skupno 129 udeležencev in oblikovalcev počitniškega programa: Počitnice malo drugače-Pojdi na pot 2023. Hvala Janku Šibalu in ekipi za prevoz tehnične in prehrambne  opreme v Ankaran in nazaj ter  Škofijski Karitas Celje, ki je dala na razpolago prevozno sredstvo.

 

  1. Ministranti med tednom in v nedeljo, 23.7.2023: župnija Ponikva: Tjaš Salobir in Ema Koražija; župnija Dramlje: med tednom in v nedeljo, 30. 7. Ana Korenjak in Gašper Hriberšek
  2. Bralci božje besede: Dramlje: v nedeljo 30. 7. /8.30/ Maja Bogdanovič in Urška Korenjak. V nedeljo: 23. 7. Branko Marot in Nataša Seničar, prošnje pri procesiji: Petra Dobnik. Ponikva: po dogovoru.

 

  1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: Damlje: iz vasi Jarmovec. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu. Na Ponikvi: v avgustu čisti cerkev in sanitarne prostore vas Lutrje. Hvala Ponikvi sp. del za čiščenje v mesecu juliju.

 

  1. Marija Dobje: Dela na strehi cerkve v Marija Dobju bi se morala v minulem tednu zaključiti, pa je nevihtno vreme obrnilo drugače. Tako se je zaključek obnove kritine premaknil v novi teden. Zaradi orkanskega vetra ni bilo škode na sami strehi cerkve. Odneslo pa je zaščitno cerado v velikosti 30 m2. Če jo kdo najde, naj to sporoči. Dela na obnovi notranje poslikave lepo tečejo, delajo trije mojstri. Če ne bo nepredvidenih težav, bo poslikava stropa glavne ladje zaključena do začetka avgusta. Potem sledi obnova stropa v prezbiteriju.

Ko bodo končana dela na strehi, se prično pleskarska dela na fasadi. Hvala vsem, ki pomagate s prostovoljnim delom in vsem, ki finančno pokrivate nastale stroške obnove. Sklad za obnovo se počasi prazni. Občina Šentjur je odobrila za obnovo cerkve v Marija Dobju pomoč v višini 10.000,00 €, ki pa jo prejmemo po poročilu o opravljenih delih, ki morajo biti tudi poravnana.

 

  1. Prenova župnišča na Ponikvi: Zidarska dela so zaključena. Sledijo pleskarska dela, priprava za napeljavo ogrevanja, montaža vrat, podložni betoni in še ostala zaključna dela. Sredstva namenjena obnovi župnijskih prostorov se bližajo koncu. Hvala vsem, ki ste doslej skrbeli za dotok potrebnih sredstev in nova prošnja župnijski skupnosti za finančna sredstva, ki so potrebna za pokrivanje opravljenih in še predvidenih del. V prvem delu prenove bodo posodobljeni naslednji prostori: veža ali avla, župnijska pisarna, mala učilnica, pralnica in shramba za čistila ter kuhinjska shramba, skupno 103 m2 površine. Od prostorov v pritličju ostane še samo večja učilnica, ki služi tudi kot pevska soba..

 

  1. Radijski prenos. V nedeljo, 30. julija bo iz cerkve sv. Martina na Ponikvi ob 10.00 uri radijski prenos svete maše. Zato bo v Dramljah sveta maša že ob 8.30 uri. V soboto 29.7. ne bo na Ponikvi večerne svete maše.

 

  1. Uskladitev bogoslužja v juliju in avgustu
Dogodek Dramlje Ponikva
Magdalenina nedelja

in Krištofova nedelja:

nedelja, 23.7. 2023 ob 8.30 procesija sledi sv. maša. na Ponikvi  izjemoma ob 11.00 uri.
Radijski prenos sv. maše v nedeljo, 30. julija sv. maša ob 8.30 uri. nedelja, 30 julija ob 10.00 uri večerne sobotne maše ni.
Sv. Ožbalt Sv. maša v nedeljo,6 avgusta ob 10.30 uri s procesijo SRT in blagoslov starodobnikov..
Marija Dobje: do nadaljnjega ni bogoslužja
Velika maša 15. 8. 23: Marija Dobje ne bo mogoče. sv. maša pri sv. Uršuli, s procesijo pred mašo, ura še ni dorečena.
Farno romanje  v soboto, 19.8. 2023. vabljeni tudi župljani župnije Dramlje Predvidoma  v Sodražico na grob  mistikinje Magdalene Gornik. Ta dan v župnijski cerkvi ne bo večerne sobotne maše. Maša bo na romanju,
Srečanje zakonskih jubilantov: nedelja, 27. avgusta
  1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj. Pri reviji Ognjišče je še 17 neporavnanih naročnin.

 

Obnova fresk v cerkvi v Marija Dobju

Freska Jezusovega darovanja v templju  na loku vhoda v prezbiterij z letnico poslikave 1909 in strop ladje med injektiranjem v mesecu marcu. Nastale razpoke so bili zalite z vezivno maso, ki jo je potrebno v obnovi ustrezno barvno obdelati, da ni več vidna poškodovanost.

 

Freska Jezusovega darovanja v templju   pred obnovo in med obnovo, julij 2023. Delo je počasno in zahteva veliko potrpežljivosti in občutka za prave barve.

Freska Jezusovega darovanja v templju   pred končano obnovo. Nastale razpoke ob potresu so bile zalite in barvno usklajene s celoto slike. Delo zahteva natančnost in poznavanje mešanja barv, ki so drugačnega barvnega odtenka v mokrem stanju in drugačne v suhem stanju.  Mojster slikar  mora poznati  zakonitost mešanja in postopnega sušenja barv, da dobi ustrezni barvni odtenek, kot je na nepoškodovanem delu freske. Po končani obnovi se ne sme poznati, kaj je bilo obnovljeno in kaj je originalno.

 

 

Dosegljivost:

Jožef Planinc, župniki:

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039