Oznanilo tedna

5. NEDELJA MED LETOM: 6. febr.; Pavel Miki in jap. mučenci       

Ob udeležbi pri sv. maši morate imeti pri sebi PCT potrdilo. Obvezna je uporaba maske in bodite v primerni medsebojni razdalji.

Ob 7. uri sv. maša za + Jug Marjana in Roziko ter za vse farane

Božjo besedo bere: Patricija Marčič

Ta dan je vaše darovanje za potrebe cerkve. Lepo naprošeni!

Ob 10. uri sv. maša za + Bogdana Zgonec

Božjo besedo bereta: Urška Korenjak in Teja Gorjup

Ponedeljek: 7. febr.; Rihard, kralj Ob 18. uri sv. maša za + Jelovšek Ivana in vse Jelovškove  
Torek: 8. febr.; Hieronim Emilijani, red.; Prešernov dan; d.p.d. Ob 18. uri sv. maša za +Lavbič Jožefo, osmina
Sreda: 9. febr.; Apolonija, mučenka Ob 7. uri  sv. maša za + Radota-Jakoba Čede
Četrtek: 10. febr.; Sholastika, red.

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za + Remenih Vido-Marijo, osmina

Petek: 11. febr.; Lurška Mati božja; svet. dan bolnikov Ob 7. uri sv. maša za + Cimerman Ignacija in starše Erjavec
Sobota: 12. febr.; Humbelina, red.

Cerkev čistijo in krasijo iz Pletovarij.

Ob 18. uri sv. maša za + Bobnar Franca  

6. NEDELJA MED LETOM:   13. febr.; Jordan Saški, red.

Ob 7. uri sv. maša za + Preložnik Miha, Fidler Franca in Julijano ter za vse farane

Božjo besedo bereta: Kaja Sovinc in Maja Bogdanović

Ob 10. uri sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Ana Korenjak in Branko Marot

Ta teden sta dežurna ministranta: Luka in Matija Lavbič

Sv. birma bo v soboto, 28. maja 2022, ob 10. uri