Oznanilo tedna 51 – 3. ADVENTNA NEDELJA – 17. december 2023

Božja Beseda: 1. ber.: Iz 61,1-2a.10-11;
2. ber.: 1 Tes 5,16-24; ev.: Jn 1,6-8.19-28.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate« (Jn 1, 26)

 


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

17.12.2023

3. ADVENTNA NEDELJA

 

božična devetdnevnica

  9.00  Dramlje v zahvalo za preživelih 90 let življenja

       –  za Antona in Ljudmilo Jug in Ano obl. [JL]

10.30  Ponikva za Ivana obl. in Angelo Pevec in  Rozalijo Marguč, obl.

14.00  Ponikva spovedovanje

15.00  Ponikva za žive in + farane

Ponedeljek

18.12.2023

Vunibald, opat

božična devetdnevnica

18.00  Ponikva za Viljema Zabukovška, 30. dan

       –  za Nado Pepelnak [S]

Torek

19.12.2023

Anastazij, papež

božična devetdnevnica

18.00  Dramlje za Franca Lavbiča , 30. dan

       –  za Ivanko in Franca Gaber [S]

       –  za Urško Gorenak [JL]

Sreda

20.12.2023

Vincencij Romano, duhovnik

božična devetdnevnica

18.00  Ponikva za Štefko, Jožeta, Jurija in Marijo Pevec

       –  za Danico Drobnak [S]

Četrtek

 21.12.2023

Peter Kanizij, duhovnik in c. uč.

božična devetdnevnica

18.00  Dramlje za Jožefa Zvonarja, 8. dan

       –  za starše Stropnik in sestre [S]

       –  za Jakoba Goleža, 50. obl. Marijo, Alojzijo in sorodnike [JL]

Petek

 22.12.2023

Frančiška Ksaverija  red. ust.; božična devetdnevnica 18.00  Ponikva za Milana Plevčak, starše Plevčak, Šuc, Lenovšek in sestro Jelko

       –  za Faniko Vrečko [S]

Sobota

23.12.2023

Janez Kancij

božična devetdnevnica

kvatrna sobota

18.00  Ponikva za Matildo in Antona Podkrajšek in Amalijo Škrabel

       –  za Jožeta Lampreta [S]

Nedelja

 24.12.2023

4. ADVENTNA NEDELJA

 sklep bož. devetdnevnice

sveti večer

  9.00  Dramlje za Jožeta, Matildo, Danijela Kožuh in starše Majger

10.30  Ponikva za žive in pokojne farane

18.00  Ponikva za Antona Medveda

20.00  Dramlje za Janeza Preložnika

24.00  Dramlje za žive in pokojne farane

24.00  Ponikva za Stanislavo Romih

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.


Ako en drugi lih v vodo skoči, / si ti nikar za njim suknje ne zmoči.

Anton Martin Slomšek, škof


VUNIBALD, opat

Vunibald se je rodil leta 701 v Wessexu v ugledni družini v južni Angliji. Njegov oče Rihard in mati Vuna sta bila v sorodstvu s tedanjimi kralji. Imel je še tri brate in sestro. Poleg njega so čast oltarja dosegli še oče Rihard, brat Vilibald in sestra Valburga. Njegov stric pa je bil sveti Bonifacij, apostol Nemcev. Vunibald je skupaj s svojim očetom in bratom Vilibaldom leta 720 poromal v Francijo in Italijo, kjer so obiskovali božje poti in redovniške hiše. Na poti v Rim je oče Rihard zbolel in v mestu Lucca umrl, brata pa sta nekaj časa živela v Rimu ter tam proučevala obrede, pobožnosti in benediktinska redovna izročila. Vilibald je po dveh letih in pol nadaljeval svoje romanje v Sveto deželo, Vunibald pa je zaradi krhkega zdravja ostal v Rimu, kjer je dokončal študije. Kasneje se je za kratek čas vrnil v Anglijo, leta 738 pa ga je sv. Bonifacij poklical v Germanijo in ga posvetil v duhovnika. Kot misijonar je deloval v Turingiji in na Bavarskem (739-747), nato pa še v Mainzu. Samostan v Heidenheimu, ki ga je vodil s sestro Valburgo, je ustanovil v letih 751/752. Sam je bil opat v moškem samostanu, Valburga pa je vodila ženski samostan. Samostan se je kasneje razvil v veliko kulturno in misijonsko središče. Vunibald je umrl 18. decembra 761 v Heidenheimu.

Zavetnik: Za zavetnika ga imajo gradbeni delavci, ženini in neveste oz. zaročenci. Upodabljajo ga v meniškem oblačilu z opatovsko palico, pogosto tudi s knjigo in zidarska žlico. Večkrat je prikazan skupaj s svojo znamenito družino (očetom, bratom in sestro).

Goduje: 18. decembra. vir: spletna stran tednika Družina


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva, 3. adventna nedelja – 17 12. 2023 št. 51

 1. Božična devetdnevnica: V soboto, 16.12. smo stopili v dneve neposredne priprave na Jezusovo rojstvo. Cerkev nas vabi, da devet dni pred božičem še intenzivneje molimo in se vživimo v Marijino pričakovanje Jezusovega rojstva in hkrati kličemo, naj pride in nas odreši. Zato vas vabimo, da se udeležujete tudi božične devetdnevnice, ki bo povezana s sveto mašo. Ob dnevih, ko ni svete maše, jo opravite v domači družini. Družine veroučencev posebej vabljene

 

 1. Bogoslužje na 4. adventno nedeljo, 24. 12. , sveti večer in na Božič, 25. 12.:

Dramlje: 4. adventna nedelja: ob 9.00; na sveti večer ob 20.00; polnočna sv. maša ob 24.00; božični dan ob 9.00.; praznik sv. Štefana ob 9.00. Vse sv. maše so v župnijski cerkvi. Na praznik sv. Štefana bo blagoslov vode, soli in vina.

Ponikva: 4. adventna nedelja: ob 10.30; na  sveti večer ob 18.00; polnočna sv. maša ob 24.00, na božični dan ob 10.30; praznik sv. Štefan 10.30. Vse sv. maše so v župnijski cerkvi. Na praznik sv. Štefana bo blagoslov vode in soli.

 

 1. Luč miru. V nedeljo, 17.12. bodo skavti na Ponikvo ob 10.30 uri prinesli Luč miru iz Betlehema. V Dramljah ob 9.00. Lahko jo boste ponesli domov.

 

 1. Dramlje: Na praznik sv. Štefana, 26. 12. bo v župnijski cerkvi v Dramljah ob 17.00 uri božični koncert.

 

 1. Božični blagoslov 2023/24

Blagoslov bo potekal po spodnjem razporedu. Pripravite križ in svečko na mizi, zraven še blagoslovljeno vodo. V času blagoslova bo delavniška sv. maša ob 8.00 uri zjutraj. Blagoslov se prične ob 9.00 uri. V primeru pogreba se prekine in po pogrebu nadaljuje. V soboto se prične ob 8.30 uri in se konča pred večerno sveto mašo.

 1. Razpored božičnega blagoslova družin in domov v župniji Ponikva:

 

Božični blagoslov družin in domov v župniji Ponikva 2023/24

Datum, dan                   Vas spremljevalec
26.12.2023 – torek Dobovec Andreja Pevec
27.12.2023 – sreda Slatina Milena Pevec, Primož Pevec
28.12.2023 – četrtek Ponikva-spodnji del
29.12.2023 – petek Ponikva -osrednji del Močnik
30.12.2023 – sobota Ponikva-zgornji del
31.12.2023 – nedelja Zagaj Jože Smodej
01.01.2024 – ponedeljek Počitek
02.01.2024 – torek Boletina in Okrog Davorin Drobnak
03.01.2024 – sreda Podgaj in Pokvica Romih Franci
04.01.2024 – četrtek Lujtrje Alenka Ferlež
05.01.2024 – petek Uniše in zg. Selce Janko Šibal
06.01.2024 – sobota: Hotunje-zg del Slavica Novak Golež
07.01.2024 – nedelja Hotunje-spodnji del Irena Vrečko
08.01.2024 – ponedeljek Okrog Franci Podkrajšek
09.01.2024 – torek Bobovo in Srževica Marko Smole, Martin Ceplak
10.01.2024 – sreda Ostrožno Marija Zorko

 

 1. Božični blagoslov družin in domov v župniji Dramlje 2023/24
Datum in dan Vasi, naselja Spremljevalec
12.1. 2024, petek Pletovarje, Grušce in Vodule  štev.: 1 – 8 Anton Kolar
13.1. 2024, sobota Jarmovec in Laze štev. 27 – 30 Vinko Vodušek
15.1. 2024, ponedeljek Šedina In Vodule od št. 9 – dalje Karel Jager
16.1. 2024, torek Zalog, Jazbine in Straža na Gori štev. 1 – 10 Jure Lavbič
17.1. 2024, sreda Straža Na Gori od   štev. 11 dalje  in  Sp. in Stare Slemene Martin Slemenšek
18.1. 2024, četrtek Marija Dobje Toni Kolar
19.1. 2024, petek Razbor Dani Zgonc
20.1. 2024, sobota Zg. Laze štev. od štev.: 12 – 26 Trezika Lavbič
22.1. 2024, ponedeljek Trnovec in Sp. Laze od štev.: 1 – 9 Branko Marot
23.1. 2024, torek Svetelka Ivan Povalej
24.1. 2024, sreda Dramlje 1, Novo naselje in ob glavni cesti Janez Kačičnik
25.1. 2023, četrtek Dramlje 2, od Šentilja dalje Martin Korenjak
26.1. 2023, petek Rezerva

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 17. 12. 2023: božična devetdnevnica: vsi ministranti Dramlje: 17. 12. božična devetdnevnica: vsi ministranti

 

 1. Bralci božje besede: Dramlje: V nedeljo, 24.12. ob 9.00: Teja Gorjup, Petra Korenjak; ob 20.00 Nataša Seničar in Petra Dobnik; polnočna maša: Ana Korenjak in Slavica Gorenak; Božič: Maja Bogdanovič in Urška Korenjak; sv. Štefan:.

Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje in krašenje cerkve: Dramlje iz Pletovarja. Hvala vsem za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi v januarju: čisti cerkev in sanitarne prostore vas Uniše in Zg. Selce. Hvala vaščanom Okroga in Ponkvice za čiščenje in krašenje v decembru.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: V četrtek, 7. decembra je bila na podstrešju zalita armirana plošča in streha znova pokrita. Oder pred vhodom župnišča je bil ostranjen in streha pokrita. V sobi v severozahodnem delu župnišča je že zalita plošča. Zidarji so pričeli z obnovo stopnišča.

Pregled opravljena dela, finančno pokrivanje obnove, zbrani darovi za obnovo in  pokrivanje stroškov delovanja župnije na dan, 15. 12. 2023:

 

Opravljena dela pri obnovi župnišča januar-november  2023

vrednost računov
stanje 15. 12. 2023
1. izdelava vrat 10.507,00
2. prenova kuhinjskih elementov 2.075,00
3. 0prema učilnic 4.396,33
4. izdelava podložni betonov-estrih 1.200,00
5. vezava in zalivanje razpok 9.188,95
6. OSB plošče in toplotna izolacija 1.143,61
7. izdelava in montaža polic 2.170,00
8. parket in kotne letve 1.860,00
9. drobni material 2.185,00
10. Elektro dela  povezave  internet Etra 3.963,22
11. zidarska dela I. 18.161,35
12. pleskarska dela 3.000,00
13. skupno: 59.850,46
14. ostali stroški januar-november
15. komunalni in ogrevalni stroški 19.159,42
16. verski tisk, oznanila 8.681,30
17. pisarna 2.539,31
18. prevozi, nagrade 2.090,00
19. drugi stroški 4.843,47
20. oprema sak. prostorov 1.406,88
21. skupno 38.720,38
22. skupno odhodki 13+21 98.570,84
ODPRTA DELA ocena
23. zidarska dela 30.000,00
24 pleskarska dela in podni 9.000,00
15. polaganje parketa 5.000,00
 25. opremljanje 6.000,00
 26. elektro dela 4.000,00
 27. keramičarska dela 5.000,00
 28. talno in klasično ogrevanje 18.000,00
29. skupno: 77.000,00
30.

zbrana sredstva januar-november

2023

 31. prenos iz leta 2022 12.933,99
 32. darovi dobrotnikov in botrov 5.804,53
 33. nedeljske nabirke 17.269,60
 34. darovano ob božičnem blagoslovu 8.000,00
 35. pogrebne nabirke 4.252,80
 37. namesto cvetja na grob 3.538,40
 38. prazniki 5.703,10
 39. verski tisk 7.379,00
 40. les 13.348,66
 41. Odškodnina po poletni ujmi 950,00
 42. ostali prihodki 6.318,23
 43.  Skupaj  prihodki 85.498,31
 44. razlika prihodki-odhodki 43-22 -13.072,53

 

Nekatera dela iz ponudbe za obnovo smo opravili sami prostovoljnim delom. Z lastni delom smo doslej prihranili dobrih 18.000,00 €. Opravili smo nekaj nad 150 delovnih ur. Skupno je delalo okoli 60 faranov in farank. Hvala vsem, ki ste prihiteli na pomoč. S prenovo župnišča bomo ob ugodnih zimskih razmerah nadaljevali v mesecu januarju. Potrebno bo ometati stene v predsobi, dokončati dela na elektro napeljavi in znova urediti drugi del ogrevanja.

 

Za polno pokrivanje  izdanih računov za obnovo župnišča v letu 2023 je še potrebna zbrati 13.072,53. Za vaše darove se priporočam ob božičnih nabirkah in ob blagoslovu domov. Hvala za vašo darežljivost in darove.

11.Obračun opravljenih del za obnovo cerkve Marije Vnebovzete v Marija Dobju, župnija Dramlje, na dan, 15. 12. 2023

 

Opravljena dela pri obnovi cerkve v Marija Dobje: februar – november 2023

vrednost računov
1. vezava sten in injektiranje razpok na stropu in stenah 22.657,37
2. nabava strešne opeke bobrovec 8.110,93
3. prekrivanje strehe cerkve in kleparska dela 15.542,80
4. izdelava novih polkrožnih oken 4 kom 1.080,00
5. razširitev in utrditev ceste 290,00
6. potrošni in drobni material 94,49
7. nadzor nad izvajanjem del 488,00
8. nadzor nad delovnimi odri 97,00
9. zasteklitev novih oken 2.039,08
10. notranja poslikava 38.427,00
11.  obnova fasade po sanaciji vezave 13.561,90
12. odmera funkcionalnega zemljišča okoli cerkve 2.500,00
13. zidarska dela 5.933,28
14. stroški praznovanja blagoslovitve 2.975,00
skupno: 113.796,85
 

Prostovoljno delo

 
1. Vrednost materiala in dela v lastni režiji  količina  Izračun
2. plohi za delovne odre in deske za zaščito tlaka in opreme cerkve  – les darovan 28,00

m3

180,00 5.040,00
3. delovni odri v cerkvi in  za fasado 11.200,00
4. strešne late – les darovana  530 kom. 3,50 1.855,00
5. udarniško delo postavljanje in preurejanje odrov za posamezne faze dela 1947

ur

8,00 € 5.576,00
6. prevozi materiala- strojne ure 90 ur  40,00  3.600,00
7. darovane malice in hrana 1.700,00 € 1.700,00 €
8. skupna vrednost udarniškega dela in materiala 38.971,00

Zbiranje sredstev za obnovo

zbrana sredstva januar-november 2023
prenos iz leta 2022 12.887,71
darovi dobrotnikov in botrov 5.971,10
botri 27.868,00
nedeljske nabirke 19.537,78
darovano ob božičnem blagoslovu 11.400,00
pogrebne nabirke 5.539,16
namesto cvetja na grob 10.646,00
Občina Šentjur 10.000,00
Skupno zbrana sredstva januar-november 2023 103.849,75
Še zbrati za polno kritje stroškov obnove: -9.947,10

 

 1. Bolniki in ostareli: Stopili smo adventni čas, ki nas pripravlja na božične praznike. Sporočite imena domačih, ki ne morejo več v cerkev, da v adventu prejmejo zakramente na domu.

 

 1. Adventna spoved na Ponikvi: V nedeljo, 17. 12. 2023 bo od 14.00 ure dalje priložnost za prejem zakramenta sv. spovedi. Ob 15.00 sveta maša. Na razpolago bo tudi g. Janez Nerad, župnik iz Šentvida. In g. Janez Lesnika. Priložnost za sveto spoved bo tudi med delavnikom pol ure pred sv. mašo na Ponikvi in v Dramljah.

 

 1. Adventni dar: otroci svoje adventne darove prinesejo v jaslice v cerkvi. Na zadnjo nedeljo v tem letu bo pri sveti maši blagoslov otrok.

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj Misijonska obzorja.

Novo: Družinska pratika 2024 – 7,5 €; Marijanski koledar 2024 – 3,5 €. Stenski enolistni koledar- 0,70 €.

 

 1. Naročnina: Mesec december nas znova vabi k obnovitvi naročnine za verski tisk:.

Mesečnik Ognjišče 2024 celoletna naročnina 40,00 €. Posamezna številka 3,60 €.

Verski tednik Družina 2024 celoletna naročnina poravnana do 31.1. 2024 znaša 169€, po. 1. 2. 2024 znaša 187,20€,

Zbirka Mohorjevk za leto 2025: prednaročilo 58,00 €

Misijonska obzorja 9,00 €.

Prijatelj 16,20€

 

 1. Povabilo k namenitvi 1% dohodnine domači župniji ali domači škofiji ali Katoliški cerkvi v Sloveniji:

Preberite natisnjen letak. Če  se odločite, izpolnite prosto preloženi list in ga po možnosti do božičnega praznika oddate v župnišču. Na ta način lahko prispevate del potrebnih sredstev za delo in razvoj domače  župnije, škofije in cerkve na Slovenskem. Zavezancem za dohodnino je dana možnost da z 1% dohodnine sami razpolagate. Izkoristite dano možnost. Hvala vse, ki se boste za ta korak odločili, ali ste se že.

Letak 1: Dramlje donacija dohodnina

Letak 1: Ponikva donacija dohodnina


BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2023

»Dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.« (Iz 9,5)

Dragi prebivalci naše domovine, dragi bratje in sestre v Kristusu, tudi letos naj vas to veselo oznanilo, s katerim je prerok Izaija spodbujal svoje ljudstvo

v času preganjanj, ogreje in okrepi, da boste s hvaležnostjo in veseljem obhajali božične praznike ter z zaupanjem stopili v leto, ki je pred nami. Če kdaj, nam je v tem času treba slišati zagotovilo, da je naš Bog gospodar zgodovine, Večni Oče in Knez miru, ki svojega ljudstva ne zapusti, čeprav je to nezvesto in sprto med seboj.

Leto, ki se počasi izteka, je bilo zaznamovano z mnogimi podrtimi mostovi. Huda vremenska neurja, ki so pustošila po naših krajih, so uničila premnoge domove in podrla veliko mostov. Še naprej se rušijo mostovi med narodi Rusije in Ukrajine,

kjer vojni ni videti konca. Mostovi so se porušili tudi med prebivalci Jezusove zgodovinske dežele, kjer je najprej zasijala luč Kneza miru. Tudi pri nas se težko slišimo in hodimo skupaj v spoštovanju in zaupanju. Zdi se, da tema zmaguje. A ta občutek vara.

Že kdaj v zgodovini se je sredi največje teme, ko so sile zla plesale svoj zmagoslavni ples, v sredi »pogubi izročene dežele« (Mdr 18,15), zaslišala beseda Vsemogočnega: »Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?« (Iz 43,19).

Vabimo vas, da ji prisluhnete v tej sveti božični noči, ko skupaj s svojimi najdražjimi slavite rojstvo Božjega Sina. Nebeškega Očeta prosimo, da bi jo sli-

šali tudi vsi tisti, ki ste danes sami, ki ste žalostni in zaskrbljeni, ki ste razočarani nad družbo in tudi nad Cerkvijo. Bog je ob začetku našega časa stopil v naš

svet kot otrok, ne ker bi ga bil človek vreden, ampak ker ga je potreboval; ne samo da bi mu pomagal graditi mostove, ki bi spet vzpostavili porušene odnose med bratom in sestro, med možem in ženo, med starši in otroki, med duhovniki in verniki, med sosedi, med narodi in državami, ampak da bi sam postal most, ki bo človeka povezal v eno. On je most, ki bo povezal bregove in okope, ki smo jih zgradili drug proti drugemu, most, po katerem z brega miru in večnosti priteka do nas hrana novega življenja: spoštovanje, odpuščanje in ljubezen.

Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji želimo vsem državljanom naše domovine, dragim rojakom po svetu in vsem, ki v različnih stiskah kličete po Božji pomoči, da bi se okrepili s to hrano v teh prazničnih dneh. Kristus se je rodil za nas vse! Veselimo se!

 

Vaši škofje


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039