Oznanilo tedna

  NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA: 9. jan.; Hadrijan, opat       

Ob udeležbi pri sv. maši morate imeti pri sebi PCT potrdilo. Obvezna je uporaba maske in bodite v primerni medsebojni razdalji.

Ob 7. uri sv. maša za + Vengušt Jurija in za vse farane

Božjo besedo bereta: Kaja Sovinc in Maja Bogdanovič  

Ob 10. uri sv. maša za + Filej Alojzijo in Franca ter sorodnike

Božjo besedo bereta: Ana Korenjak in Branko Marot

  Ponedeljek: 10. jan.; Gregor Niški, šk., cerk. uč.   Ob 18. uri sv. maša za + Mernik Vinka in sorodnike  
  Torek: 11. jan.; Pavlin Oglejski, šk.   Ob 18. uri sv. maša za + Pavlo Debeljak
  Sreda: 12. jan.; Tatjana, muč.   Ob 7. uri  sv. maša za + Voga Zvonka in Karolino
  Četrtek: 13.jan.; Radovan (Hilarij), šk., cer. uč.

Ob 17. uri izpostava SRT, molitve, češčenje, vmes prilika za sv. spoved.

Ob 18. uri sv. maša za + Ano Golčman

Petek: 14. jan.; Feliks, Nolanski, duh. Ob 7. uri sv. maša za +  Gaber Franca, Ivano, Dragico in Romano
  Sobota: 15. jan.; Maver, opat

Cerkev čistijo ta teden iz Dramelj.  

Ob 18. uri sv. maša za +Motoh Alojza, obl.  

2. NEDELJA MED LETOM Nedelja verskega tiska 16. jan.; Marcel, papež

Ob 7. uri sv. maša za + starše Gaber, dva sinova in družino Kovač ter za vse farane

Božjo besedo bereta: Petra Dobnik in Slavica Gorenak  

Ob 10. uri sv. maša za + Viktorja Leber in starše

Božjo besedo bereta:  Petra in Urška Korenjak

Ta teden sta dežurna ministranta: Patricija Marčič in Gašper Hribernik