PRVO SV. OBHAJILO

V nedeljo, 13.5.2018, je 26 tretješolcev prvič prejelo sv. obhajilo. Pripravili so lepo slovesnost, ki so jo s sodelovanjem obogatili tudi starši in glasovi otroškega pevskega zbora. Otroci se zahvaljujejo katehistinji Betki, ki jih je spremljala skozi vse leto in jih pripravljala na ta slovesni trenutek.