Oznanilo tedna 45 – MT – 31. nedelja med letom – 5. november 2023

Božja Beseda: 1. ber.: Mal 1,14b-2,2b.8-10;
2. ber.: 1 Tes 2,7b-9.13; ev.: Mt 23,1-12

 


BESEDA ŽIVEGA BOGA

Največji med vami bodi vaš strežnik«  (Mt 23,11).

 


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

 5.11.2023

31. NEDELJA
MED LETOM
zahvalna nedelja
  9.00 Dramlje Marija Dobje: za Urško Gorenak, 30. dan

       –  za Stanislava Zdolška, za dobrotnike Marija dobske cerkve in v zahvalo

       –  za Matildo obl. Jožeta in Danijela Kožuh (KJ)

       –  za Kristino Vok [JL]

10.30 Ponikva za Janeza Adrineka obl.

Ponedeljek

6.11.2023

Lenart, opat 18.00 Ponikva za Jakoba, Anico, Francko in Jelkota Pevca
Torek

7.11.2023

Engelbert, škof 18.00 Dramlje za Družino Novak

       –  za brate Slemenšek [S]

       –  za Aleša Slomška in sorodnike [JL]

Sreda

8.11.2023

Gotfrid (Bogomir), škof 18.00 Ponikva za Franca Svetelška

       –  za Franca Jesiha [S]

Četrtek

9.11.2023

Posvetitev lateranske bazilike 18.00 Dramlje za Franca in Alojzijo in sorodnike

       –  za Franca Bobnarja [S]

       –  za Jožeta Korošca [JL]

Petek

10.11.2023

Leon Veliki, papež in c. učitelj 18.00 Ponikva za Jožeta in Friderika Gajška in Marijo Drobnak

       –  za Pavlo Potočnik [S]

       –  za Franca Erliha JL]

Sobota

 11.11.2023

MARTIN (Davorin) iz Toursa, škof

 farni zavetnik

18.00 Ponikva za Stanislavo Kovač

       –  za Franca Čretnika, dvojne starše in sorodnike [S]

       –  za Lidijo Olgo Cizerl [JL]

Nedelja

 12.11.2023

32. NEDELJA
MED LETOM
Martinova nedelja
  9.00 Dramlje za Antona Galufa

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

       –  za Bogomilo Zagajšek [EK]

       –  za Darinko Mastnak [JL]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

Hvale vreden mož je ta, / ki, kar ima, tud’ drugim dà.

Anton Martin Slomšek


Misel tedna, Lenart, opat

Lenart se je rodil v 5. stol. na dvoru frankovskega kralja Klodvika I. in se že kot deček uril in vzgajal za viteza ter kasneje postal kraljev svetovalec. Na dvor je pogosto zahajal reimski nadškof sveti Remigij, ki je Lenarta seznanjal s krščanstvom, in to ga je tako prevzelo, da se je kmalu dal krstiti, se odrekel svojemu plemiškemu poreklu in bil kasneje posvečen v duhovnika. S svojim zgledom in besedo, zlasti pa s čudežnimi ozdravljenji, ki so jih bili ljudje deležni po njegovi priprošnji, je za krščansko vero pridobil tudi mnoge svoje vrstnike. Nadškof Remigij ga je posvetil v škofa in kralj ga je hotel imeti na škofiji blizu dvora. Lenart pa si tega ni želel, zato se je izselil iz Reimsa in najprej vstopil v samostan pri Orleansu, kasneje pa zaživel kot puščavnik. Naselil se je v gozdu pri Limogesu in tu preživljal čas v spokornosti in premišljevanju. Sčasoma se je glas o njem razširil in ljudje so začeli prihajati k njemu po nasvet in pomoč. Zlasti kmetom je pomagal z nasveti pri živini in boleznih. Vedno več je bilo tudi takih, ki so ga želeli posnemati, zato je ob njegovi puščavniški celici zraslo pravo samostansko naselje. Lenart je na zemljišču, ki mu ga je podaril kralj, pozidal cerkev in samostan, ki ga je poimenoval Nobiliacum. Kraj je kmalu postal romarski, ljudje pa so pri Lenartu iskali svèta in tolažbe. Najbolj srečen je bil, če je mogel spreobrniti kakšnega zakrknjenega kaznjenca. Legenda pravi, da mu je kralj Klodvik obljubil, da bo pomilostil vsakega jetnika, ki ga bo Lenart lahko obiskal. Takih jetnikov, za katere je Lenart posredoval, je bilo ogromno, vsem pa je po izpustitvi priskrbel delo pri krčenju zemlje ali obdelovanju polja. Tako so nastala prava kmečka naselja s skrbno obdelanimi njivami. Lenartu so se zato kasneje priporočali tudi mnogi, ki so bili v turškem ujetništvu. Umrl je l.559 v Limogesu v Franciji.

Goduje: 6. novembra. vir: spletna stran tednika Družina


Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 

  1. Pater Viktor Arh: V 83. letu življenja je v ponedeljek, 23. 10. v Domu upokojencev Polzela odšel k nebeškemu Očetu po večno plačilo dominikanec in duhovnik p. Viktor Arh, dolgoletni žalski župnik in drameljski rojak. Od njega so se poslovili v soboto, 28. 10 s pogrebno sv. mašo v žalski cerkvi. Vodil jo je upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. V zadnji dom je bil položen na pokopališču v Žalcu. Spomnite se ga v molitvi.

 

  1. Zahvalna nedelja: V Dramljah bomo zahvalno nedeljo praznovali 5. novembra v Marija Dobju, v nedeljo, 12. 11. pa še v župnijski cerkvi, ki bo hkrati tudi Martinova nedelja in darovanje okoli oltarja.

Na Ponikvi praznujemo zahvalno nedeljo v soboto, 4. novembra pri večerna sv. maši in v nedeljo, 5. 11. ob 10.30 uri.

 

  1. Marija Dobje: Popotresna sanacijska in obnovitvena dela na cerkvi v Marija Dobju smo zaključili. Delo je trajalo devet mesecev. Cerkev je pripravljena na blagoslov opravljenega dela.

Zahvalno bogoslužje z blagoslovom bo na zahvalno nedeljo, 5. novembra ob 9.00 uri. Po maši nadaljujemo praznovanje s pogostitvijo.

Šotora se bosta podirala v ponedeljek, 13. novembra ob 12.00 uri. Hvala vsem za pomoč.

 

  1. Martinova nedelja na Ponikvi:

Generalno čiščenje bo v torek, 7. 11. Ob 8. uri naj pridejo moški za ometanje pajčevine, ob 9. uri pa še žene za finalno čiščenje.

Za martinovo se bo cerkev praznično okrasila s kitami zimzelena. Kite pripravijo vasi: Hotunje (16m in 12m), Lutrje (16m in 12m), Ostrožno (16m), Okrog (12m, 12m),Slatina (16m). Kite se naj dostavijo v cerkev v petek zvečer ali soboto zjutraj.

Gospodinje ste naprošene za peko dobrot. Prinesite jih v soboto v župnišče.

Vinogradniki ste naprošeni za mošt. prinesite ga v petek ali soboto v župnišče.

V sredo, 8. novembra po večerni sv. maši predvajamo film o bla. A. M. Slomšku ˝Srečen bo čas˝.

V soboto, 11. 11. bo po večerni maši koncert vokalne skupine Fantje z Jožefovega hriba. Peli bodo tudi pri sv. maši.

V nedeljo, 12. 11. bo slovesno bogoslužje ob 10.30 uri vodil p. Edi Kovač, ob sodelovanju obeh župnijskih zborov. Po maši bo pred cerkvijo blagoslov novega vina in praznično druženje.

 

  1. Ministranti med tednom in v nedeljo:

Ponikva: 12. 11. 2023: Nik in Nina Pevec. Na martinovo nedeljo vsi ministranti

Dramlje: 12. novembra zahvalna sodelujejo vsi ministranti.

 

  1. Bralci božje besede: Dramlje: v nedeljo, 12.11. Ana Korenjak in Slavica Gorenak. Ponikva: po dogovoru.

 

  1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: Dramlje iz vasi Svetelka. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi v novembru čisti cerkev in sanitarne prostore vas Srževica in Bobovo. Hvala vaščanom Ostrožnega za čiščenje in krašenje v oktobru.

 

  1. Prenova župnišča na Ponikvi: Zidarji nadaljujejo s pripravo osnove za betonsko ploščo. Postavljena sta nova dimnika po sedanjih standardih za štedilnik in peč v nadstropju za rezervno ogrevanje, ki se znova uporablja. V pogonu je tudi znova ogrevanje v pritličju. Nadstropje bo še nekaj časa moralo počakati, da dela toliko napredujejo, da bo mogoče znova napraviti priklop.

 

  1. V soboto, 11. 11. bo v župnišču ob 9.00 srečanje bralcev Slomškovega bralnega priznanja.

 

  1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj Misijonska obzorja.

Družinska pratika 2024 – 7,5 €; Marijanski  koledar 2024 – 3,5€.

Pri reviji Ognjišče je še 16 neporavnanih naročnin.

 


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039