Oznanilo tedna 52 – 4. ADVENTNA NEDELJA – 24. december 2023

Božja Beseda: 1. ber.: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16;
2. ber.: Rim 16,25-27; ev.: Lk 1,26-38.


Voščilo g. župnika

Leto že obrača zadnje strani koledarja in ob svojem slovesu nam še pripravlja božični praznik, praznik rojstva Božjega sina. Praznik veselja in vračanja v otroška leta, polnih prazničnih pričakovanj. Čas otroškega pričakovanja naj znova priplava na plano in v nas prebudi veselje in hvaležnost, da nam Bog še vedno pošilja po Božjem detetu sporočilo, da je z nami na različnih poteh našega življenja.

To vam vošči vaš župnik.


BESEDA ŽIVEGA BOGA

»Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to« (Lk 1, 29)

 


ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

Nedelja

 24.12.2023

 

4. ADVENTNA NEDELJA

 sklep bož. devetdnevnice

sveti večer

  9.00 Dramlje za Jožeta, Matildo, Danijela Kožuh in starše Majger

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

18.00 Ponikva za Antona Medveda

20.00 Dramlje za Janeza Preložnika

24.00 Dramlje za žive in pokojne farane

24.00 Ponikva za Stanislavo Romih

Ponedeljek

 25.12.2023

BOŽIČ GOSPODOVO ROJSTVO  9.00  Dramlje za Ivana Mastnaka in sorodnike

10.30 Ponikva za Janeza Strniša

Torek

26.12.2023

Štefan, diakon in prvi mučenec

dan samostojnosti
in enotnosti

blag. vode in soli

  9.00 Dramlje za sina Bogdana Zgonec, star. Ivana , Leopoldino, rod. Zidar

10.30 Ponikva za Štefana Drameta

Sreda

27.12.2023

Janez, apostol in evangelist

blagoslov vina

  8.00 Ponikva za žive in pok. iz Slatine

       –  za Marijo Šelekar [S]

Četrtek

 28.12.2023

Nedolžni otroci,
mučenci
  8.00 Ponikva za žive in pok. iz Dobovca

       –  za živo in pokojno rod. Šibal iz Slatine [S]

Petek

 29.12.2023

Peti dan
božične osmine
David, kralj
  8.00 Ponikva za žive in pok. iz Ponikve

       –  za Jožeta in Anico Esih, druž. Šumandl in Esih in Veroniko Ornik [S]

Sobota

 30.12.2023

Šesti dan
božične osmine
Feliks I., papež
18.00 Ponikva za žive in pok. iz Zagaja

       –  za Olgo in Vinkota Spolenak [S]

       – za Antona Strniša, 30, dan [JL]

Nedelja

 31.12.2023

SVETA DRUŽINA

staro leto

  9.00 Dramlje za Edvarda Jagra, obl

10.30 Ponikva za Stanislava Straška

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

 


O srečen je ta, ki Boga prav spozna; / najboljš’ga Očeta v nebesih ima.

Anton Martin Slomšek, škof


Vladimir Kos

Bodimo srečni – božič spet je tu!

Oj, harfa, tvoje strune čas srebrijo:
bodimo srečni – Božič spet je tu!
Nas kdo nocoj še vabi na gostijo?
Dá! Eden vabi k Sinu Detetu.

Bodimo srečni – z Detetom na slami!
Naš Bog je Bog Ljubezen’ z vekov v vek.
Bodimo srečni ob Njegovi Mami,
ob Jožefu, ki čaka z ognjem vlek …

Bodimo srečni z angeli nad streho:
nekoč med njimi bomo sredi zvezd!
Še en mi dovolite stih v uteho:
naš Bog ostane tudi daljnim zvest.

Bodimo srečni – vso to noč božično!
A jutri – le zakaj naj bo temnó?
Mar ni na veke Božje Dete mično –
za nas v »Človeka s križem« raslo bo.

spletna stran tednika Družina


 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva, 4. adventna nedelja – 24.12. 2023, št. 52

 

 1. Bogoslužje na 4. adventno nedeljo, 24. 12., sveti večer in na Božič, 25. 12.:

Dramlje: 4. adventna nedelja: ob 9.00; na sveti večer ob 20.00; polnočna sv. maša ob 24.00; božični dan ob 9.00.; praznik sv. Štefana ob 9.00. Vse sv. maše so v župnijski cerkvi. Na praznik sv. Štefana bo blagoslov vode, soli in vina.

 

Ponikva: 4. adventna nedelja: ob 10.30; na  sveti večer ob 18.00; polnočna sv. maša ob 24.00, na božični dan ob 10.30; praznik sv. Štefan 10.30. Vse sv. maše so v župnijski cerkvi. Na praznik sv. Štefana bo blagoslov vode in soli.

 

 1. 2. Dramlje: Na praznik sv. Štefana, 26. 12. bo v župnijski cerkvi v Dramljah ob 17.00 uri božični koncert. Vabljeni!

V petek, 5. januarja bo župnijski cerkvi ob 18.00 uri Glasbena božična zgodba. Sodelujejo različne glasbene skupine in zasedbe iz Dramelj.

 

 1. Božični blagoslov 2023/24

Blagoslov bo potekal po spodnjem razporedu. Pripravite križ in svečko na mizi, zraven še blagoslovljeno vodo. V času blagoslova bo delavniška sv. maša ob 8.00 uri zjutraj. Blagoslov se prične ob 9.00 uri. V primeru pogreba se prekine in po pogrebu nadaljuje. V soboto se prične ob 8.30 uri in se konča pred večerno sveto mašo.

 

Božični blagoslov družin in domov v župniji Ponikva 2023/24

Datum,             dan                    Vas spremljevalec
26.12.2023 – torek Dobovec Andreja Pevec
27.12.2023 – sreda Slatina Milena Pevec, Primož Pevec
28.12.2023 – četrtek Ponikva-spodnji del
29.12.2023 – petek Ponikva -osrednji del Močnik
30.12.2023 – sobota Ponikva-zgornji del
31.12.2023 – nedelja Zagaj Jože Smodej
01.01.2024 – ponedeljek Počitek
02.01.2024 – torek Boletina in Okrog Davorin Drobnak
03.01.2024 – sreda Podgaj in Pokvica Romih Franci
04.01.2024 – četrtek Lujtrje Alenka Ferlež
05.01.2024 – petek Uniše in zg. Selce Janko Šibal
06.01.2024 – sobota: Hotunje-zg del Slavica Novak Golež
07.01.2024 – nedelja Hotunje-spodnji del Irena Vrečko
08.01.2024 – ponedeljek Okrog Franci Podkrajšek
09.01.2024 – torek Bobovo in Srževica Marko Smole, Martin Ceplak
10.01.2024 – sreda Ostrožno Marija Zorko

 

Božični blagoslov družin in domov v župniji Dramlje 2023/24

Datum in dan Vasi, naselja Spremljevalec
12.1. 2024, petek Pletovarje, Grušce in Vodule  štev.: 1 – 8 Anton Kolar
13.1. 2024, sobota Jarmovec in Laze štev. 27 – 30 Vinko Vodušek
15.1. 2024, ponedeljek Šedina In Vodule od št. 9 – dalje Karel Jager
16.1. 2024, torek Zalog, Jazbine in Straža na Gori štev. 1 – 10 Jure Lavbič
17.1. 2024, sreda Straža Na Gori od   štev. 11 dalje  in  Sp. in Stare Slemene Martin Slemenšek
18.1. 2024, četrtek Marija Dobje Toni Kolar
19.1. 2024, petek Razbor Dani Zgonc
20.1. 2024, sobota Zg. Laze štev. od štev.: 12 – 26 Trezika Lavbič
22.1. 2024, ponedeljek Trnovec in Sp. Laze od štev.: 1 – 9 Branko Marot
23.1. 2024, torek Svetelka Ivan Povalej
24.1. 2024, sreda Dramlje 1, Novo naselje in ob glavni cesti Janez Kačičnik
25.1. 2023, četrtek Dramlje 2, od Šentilja dalje Martin Korenjak
26.1. 2023, petek Rezerva

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo: Ponikva: 31. 12. 2023: Filip in Zala Pevec; Dramlje: 31. 12. Teja Tuhtar in Tamara Bračun.

 

 1. Bralci božje besede: Dramlje: V nedeljo, 24.12. ob 9.00: Teja Gorjup, Petra Korenjak; ob 20.00 Nataša Seničar in Petra Dobnik; polnočna maša: Ana Korenjak in Slavica Gorenak; Božič: Maja Bogdanovič in Urška Korenjak; sv. Štefan; 31.12. Mira Repnik Šuštar in Blaž Vrečko.

Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje in krašenje cerkve: Dramlje iz vasi Razbor. Hvala vsem za čiščenje v minulem tednu.

Na Ponikvi v januarju: čisti cerkev in sanitarne prostore vas Uniše in Zg. Selce. Hvala vaščanom Okroga in Ponkvice za čiščenje in krašenje v decembru.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: v petek, 22. decembra so zidarji pospravili gradbišče in pripravili gradbeni material za nadaljevanje del. Z delom bomo ponovno pričeli v ponedeljek, 8. januarja 2024..

 

Pregled opravljena dela, finančno pokrivanje obnove, zbrani darovi za obnovo in  pokrivanje stroškov delovanja župnije na dan, 15. 12. 2023:

 

Opravljena dela pri obnovi župnišča januar-november  2023 vrednost računov
stanje 15. 12. 2023
1. izdelava vrat 10.507,00€
2. prenova kuhinjskih elementov 2.075,00€
3. 0prema učilnic 4.396,33€
4. izdelava podložni betonov-estrih 1.200,00€
5. vezava in zalivanje razpok 9.188,95€
6. OSB plošče in toplotna izolacija 1.143,61€
7. izdelava in montaža polic 2.170,00€
8. parket in kotne letve 1.860,00€
9. drobni material 2.185,00€
10. Elektro dela  povezave  internet Etra 3.963,22€
11. zidarska dela I. 18.161,35€
12. pleskarska dela 3.000,00€
13. skupno: 59.850,46€
14. ostali stroški januar-november
15. komunalni in ogrevalni stroški 19.159,42€
16. verski tisk, oznanila 8.681,30€
17. pisarna 2.539,31€
18. prevozi, nagrade 2.090,00€
19. drugi stroški 4.843,47€
20. oprema sak. prostorov 1.406,88€
21. skupno 38.720,38€
22. skupno odhodki 13+21 98.570,84
ODPRTA DELA ocena
23. zidarska dela 30.000,00€
24 pleskarska dela in podni 9.000,00€
15. polaganje parketa 5.000,00€
 25. opremljanje 6.000,00€
 26. elektro dela 4.000,00€
 27. keramičarska dela 5.000,00€
 28. talno in klasično ogrevanje 18.000,00€
29. skupno: 77.000,00
30. zbrana sredstva januar-november 2023
 31. prenos iz leta 2022 12.933,99€
 32. darovi dobrotnikov in botrov 5.804,53€
 33. nedeljske nabirke 17.269,60€
 34. darovano ob božičnem blagoslovu 8.000,00€
 35. pogrebne nabirke 4.252,80€
 37. namesto cvetja na grob 3.538,40€
 38. prazniki 5.703,10€
 39. verski tisk 7.379,00€
 40. les 13.348,66€
 41. Odškodnina po poletni ujmi 950,00 €
 42. ostali prihodki 6.318,23€
 43.  Skupaj  prihodki 85.498,31€
 44. razlika prihodki-odhodki 43-22 13.072,53€

 

Nekatera dela iz ponudbe za obnovo smo opravili sami prostovoljnim delom. Z lastni delom smo doslej prihranilo dobrih 18.000,00 €. Opravili smo nekaj nad 150 delovnih ur. Skupno je delalo okoli 60 faranov in farank. Hvala vsem, ki ste prihiteli na pomoč.

 

Za polno pokrivanje izdanih računov za obnovo župnišča v letu 2013  je še potrebna zbrati 13.072,53.  Za vaše darove se priporočam ob božičnih nabirkah in ob blagoslovu domov. Hvala za vašo darežljivost in darove.

 

 1. Obračun opravljenih del za obnovo cerkve Marije Vnebovzete v Marija Dobju, župnija Dramlje, na dan, 15. 12. 2023

 

Opravljena dela pri obnovi cerkve v Marija Dobje: februar – november 2023 vrednost računov
1. vezava sten in injektiranje razpok na stropu in stenah 22.657,37€
2. nabava strešne opeke bobrovec 8.110,93€
3. prekrivanje strehe cerkve in kleparska dela 15.542,80€
4. izdelava novih polkrožnih oken 4 kom 1.080,00€
5. razširitev in utrditev ceste 290,00€
6. potrošni in drobni material 94,49€
7. nadzor nad izvajanjem del 488,00€
8. nadzor nad delovnimi odri 97,00€
9. zasteklitev novih oken 2.039,08€
10. notranja poslikava 38.427,00€
11.  obnova fasade po sanaciji vezave 13.561,90€
12. odmera funkcionalnega zemljišča okoli cerkve 2.500,00€
13. zidarska dela 5.933,28€
14. stroški praznovanja blagoslovitve 2.975,00€
15. skupno: 113.796,85€
Prostovoljno delo
1. Vrednost materiala in dela v lastni režiji  količina Izračun
2, plohi za delovne odre in deske za zaščito tlaka in opreme cerkve  – les darovan                       28,00 m3                     180,00      5.040,00€
3. delovni odri v cerkvi in  za fasado 11.200,00€
4. strešne late – les darovana  530 kom     3,50   1.855,00€
5. udarniško delo postavljanje in preurejanje odrov za posamezne faze dela 1947 ur 8,00  5.576,00€
6. prevozi materiala- strojne ure 90    40,00  3.600,00€
7. darovane malice in hrana 1.700,00 € 1.700,00 €
8. skupna vrednost udarniškega dela in materiala 38.971,00€
Zbiranje sredstev za obnovo
zbrana sredstva januar-november 2023
prenos iz leta 2022 12.887,71€
darovi dobrotnikov in botrov 5.971,10€
botri 27.868,00€
nedeljske nabirke 19.537,78€
darovano ob božičnem blagoslovu 11.400,00€
pogrebne nabirke 5.539,16€
namesto cvetja na grob 10.646,00€
Občina Šentjur 10.000,00€
Skupno zbrana sredstva januar-november 2023 103.849,75€
Še zbrati za polno kritje stroškov obnove: –   9.947,10€

 

9 Adventni dar: otroci svoje adventne darove prinesejo v jaslice v cerkvi. Na zadnjo nedeljo v tem letu bo pri sveti maši blagoslov otrok.

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj Misijonska obzorja.

Novo: Družinska pratika 2024 – 7,5 €; Marijanski koledar 2024 – 3,5 €. Stenski enolistni koledar- 0,70 €.

 

 1. Naročnina: Mesec december nas znova vabi k obnovitvi naročnine za verski tisk:.

Mesečnik Ognjišče 2024 celoletna naročnina 40,00 €. Posamezna številka 3,60 €.

Verski tednik Družina 2024 celoletna naročnina poravnana do 31.1. 2024 znaša 169€, po. 1. 2. 2024 znaša 187,20€,

Zbirka Mohorjevk za leto 2025: prednaročilo 58,00 €

Misijonska obzorja 9,00 €.

Prijatelj 16,20€

 

 1. Povabilo k namenitvi 1% dohodnine domači župniji ali domači škofiji ali Katoliški cerkvi v Sloveniji:

Preberite natisnjen letak. Če  se odločite, izpolnite prosto preloženi list in ga po možnosti do božičnega praznika oddate v župnišču. Na ta način lahko prispevate del potrebnih sredstev za delo in razvoj domače  župnije, škofije in cerkve na Slovenskem. Zavezancem za dohodnino je dana možnost da z 1% dohodnine sami razpolagate. Izkoristite dano možnost. Hvala vse, ki se boste za ta korak odločili, ali ste se že. Namenitev dohodnine župniji, škofiji in Katoliški cerkvi v Sloveniji

 

Fizične osebe lahko do 31. decembra 2023 brezplačno namenijo 1 % svoje dohodnine Katoliški cerkvi oz. njenim pravnim osebam in sestavnim delom (župnije ali škofije). Sredstva niso namenska, zato jih župnija oz. škofija lahko nameni za različne projekte ali namene (npr. obnove, honorarje sodelavcem, vzdrževalna dela, pokrivanje tekočih stroškov…).

 

V letu 2022 je bilo z namenitvijo dela dohodnine razdeljenih 12,4 milijona evrov, nerazporejenih pa je ostalo 11,4 milijona evrov. Nerazporejena sredstva so ostala v državnem proračunu in so bila preko razpisov dodeljena nevladnim organizacijam.

 

Zgibanka in obrazec

Zgibanka je namenjena predstavitvi nacionalnih projektov, ki jih

delno ali v celoti pokriva Katoliška cerkev v Sloveniji ter je obenem vabilo k darovanju. Obrazec je pripravljen z namenitvijo dohodnine v deležu 0,7 % župniji, 0,2 % (nad)škofiji in 0,1 % Katoliški cerkvi. Zgibanke z obrazcem naj duhovniki razdelijo vernikom, predvsem članom župnijskega in gospodarskega sveta, staršem otrok, ki obiskujejo župnijske dejavnosti ter nedeljnikom. Potrebno je poiskati in nagovoriti tiste upravičence, ki svoje dohodnine niso še namenili nobeni cerkveni organizaciji (npr. Karitas, katoliški šoli ali skavtom).

 

Pomembno: podpisane obrazce naj verniki vrnejo župniku, ta pa vse odda na (nad)škofijo najkasneje do božiča ali pošljejo sami na davčni urad. Če bo oddana po novem letu, se  upošteva v letu 2025. Izjava velja do preklica in je ni potrebno vsako leto obnavljati.

 

Pomen darovanja

Novim donatorjem predstavite pomen darovanja domači župniji/škofiji in Katoliški cerkvi v Sloveniji. S svojim brezplačnim darom, ki je namenjen financiranju verske dejavnosti, verniki bodo podprli nacionalne projekte, ki so našteti v zgibanki ter župnijske projekte, ki jih bodo določili župniki. Cerkev v Sloveniji se vzdržuje z darovi vernikov.

 

Obveščanje vernikov

Obveščanje vernikov preko župnij je zelo pomemben kanal, preko katerega lahko nagovorimo katoličane, da podprejo delovanje domače župnije, domačega duhovnika ter Katoliško cerkev v Sloveniji. Duhovniki naj izkoristijo župnijsko spletno stran in družbena omrežja, da objavijo zgibanko z obrazcem, povabijo vernike k darovanju ter predstavijo namene, za katere bodo porabili sredstva. Vsaka namenitev dohodnine je pomembna.

 

Pregled stanja

V letu 2022 je 60 slovenskih župnij, ki je prejelo največ donacij, skupaj zbralo 72.574,46 EUR donacij od 2.899 zavezancev.

 

Na Ponikvi  je bilo preko žup. pisarne oddanih pet  dohodninskih obrazcev

V župniji Dramlje šest dohodninskih obrazcev.  Hvala vsem, ki ste s se odločili za finančno podporo župniji. Kdor še ima možnost, naj podpre dela v župniji.

 

  


BOŽIČNA POSLANICA SLOVENSKIH ŠKOFOV 2023

»Dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.« (Iz 9,5)

Dragi prebivalci naše domovine, dragi bratje in sestre v Kristusu, tudi letos naj vas to veselo oznanilo, s katerim je prerok Izaija spodbujal svoje ljudstvo

v času preganjanj, ogreje in okrepi, da boste s hvaležnostjo in veseljem obhajali božične praznike ter z zaupanjem stopili v leto, ki je pred nami. Če kdaj, nam je v tem času treba slišati zagotovilo, da je naš Bog gospodar zgodovine, Večni Oče in Knez miru, ki svojega ljudstva ne zapusti, čeprav je to nezvesto in sprto med seboj.

Leto, ki se počasi izteka, je bilo zaznamovano z mnogimi podrtimi mostovi. Huda vremenska neurja, ki so pustošila po naših krajih, so uničila premnoge domove in podrla veliko mostov. Še naprej se rušijo mostovi med narodi Rusije in Ukrajine,

kjer vojni ni videti konca. Mostovi so se porušili tudi med prebivalci Jezusove zgodovinske dežele, kjer je najprej zasijala luč Kneza miru. Tudi pri nas se težko slišimo in hodimo skupaj v spoštovanju in zaupanju. Zdi se, da tema zmaguje. A ta občutek vara.

Že kdaj v zgodovini se je sredi največje teme, ko so sile zla plesale svoj zmagoslavni ples, v sredi »pogubi izročene dežele« (Mdr 18,15), zaslišala beseda Vsemogočnega: »Glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?« (Iz 43,19).

Vabimo vas, da ji prisluhnete v tej sveti božični noči, ko skupaj s svojimi najdražjimi slavite rojstvo Božjega Sina. Nebeškega Očeta prosimo, da bi jo sli-

šali tudi vsi tisti, ki ste danes sami, ki ste žalostni in zaskrbljeni, ki ste razočarani nad družbo in tudi nad Cerkvijo. Bog je ob začetku našega časa stopil v naš

svet kot otrok, ne ker bi ga bil človek vreden, ampak ker ga je potreboval; ne samo da bi mu pomagal graditi mostove, ki bi spet vzpostavili porušene odnose med bratom in sestro, med možem in ženo, med starši in otroki, med duhovniki in verniki, med sosedi, med narodi in državami, ampak da bi sam postal most, ki bo človeka povezal v eno. On je most, ki bo povezal bregove in okope, ki smo jih zgradili drug proti drugemu, most, po katerem z brega miru in večnosti priteka do nas hrana novega življenja: spoštovanje, odpuščanje in ljubezen.

Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji želimo vsem državljanom naše domovine, dragim rojakom po svetu in vsem, ki v različnih stiskah kličete po Božji pomoči, da bi se okrepili s to hrano v teh prazničnih dneh. Kristus se je rodil za nas vse! Veselimo se!

 

Vaši škofje


Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi.

Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.


Dosegljivost:

župniki: Jožef Planinc

GSM: 041/625-703

E-naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

E-naslov: jozef.planinc@siol.net

Spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

ŽUPNIJA DRAMLJE: NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

ŽUPNIJA PONIKVA: NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039