Oznanilo tedna 08 – MT – 7. nedelja med letom

7. Nedelja Med letom

                19. februar 2023    08/23

Božja Beseda: 1. ber.: 3 Mz 19,1-2.17-18;
2. ber.: 1 Kor 3,16-23; ev.: Mt 5,38-48.
In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč.

(Mt 5,40)

Matija, apostol

 

Potem ko jih je na nesrečen način zapustil Jezusov izdajalec Juda Iškarijot, so apostoli, da bi dopolnili apostolski zbor, izmed dvainsedemde­setih učencev, ki so tudi spremljali Jezusa, izbrali dva najprimernejša kandidata. Pogoja sta bila: da je bil med Jezusovimi učenci od začetka njegovega javnega delovanja ter da je videl vstalega Gospoda. Žreb, za katerega so se apostoli odločili, je bil naklonjen Matiju. To, kar je zapisano ob njegovi izvolitvi, je tudi vse, kar vemo o tem »nadomestnem apostolu«. Razna izročila pa govorijo, da je bil rojen v Betlehemu pobožnim in bogatim staršem, ki so ga še mladega dali v šolo starčku Simeonu v Jeruzalem. Kot deček naj bi bil v družbi tistih pastirjev, katerim je angel oznanil Jezusovo rojstvo. Pozneje se je Jezusu pridružil in bil eden izmed dvainsedemdesetih učencev, ki jih je Jezus »poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti«. Odlikovali naj bi ga predvsem dve kreposti: ponižnost in ljubezen. O njegovem poznejšem delovanju govorita dva apokrifna spisa: Dejanja Andreja in Matija ter Evangelij po Mateju; oba so si izmislili krivoverci. Bolj stvarna so nekatera druga izročila. Tako Zlata legenda pripoveduje, da je misijonaril v Makedoniji, kjer je storil veliko čudežev in nazadnje umrl kot mučenec. Po drugih virih pa naj bi oznanjal krščanstvo najprej v Judeji, nato pa v Etiopiji, kjer je ustanovil tudi škofijo. Na mučeniško smrt naj bi ga obsodil veliki duhovnik Anan II., ki je dal umoriti tudi Jakoba mlajšega: najprej so ga pobili s kamenjem, nato pa obglavili s sekiro.

Goduje: v Sloveniji 24. februarja, drugod 14. maja.

 

spletna stran tednika Družina

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 18h.   

 

   Ponikva-Dramlje: na pepelnično sredo, 22. 2. 2023 bo bogoslužje ob:

 • 17.00 v Dramljah
 • 18.30 na Ponikvi z obredom pepeljenja.

Na pepelnico je strogi postni dan

 

***************************

  Dosegljivost na telefon:

 Jožef Planinc, župnik

– hišni: 03/748-20-25 ali-GSM  041/625-703 – spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/...

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. nedelja med letom – 19. 2. 2023 št. 8

 

 1. Ponikva: v ponedeljek, 20. 2. 2023 bo po večerni sveti maši srečanje odraslih SBP. V soboto, 25. februarja imajo ob 9.00 uri srečanje mladi bralci SBP.

 

 1. 2. Ponikva-Dramlje: na pepelnično sredo, 22. 2. 2023 bo bogoslužje ob 17.00 v Dramljah in ob 18.30 na Ponikvi z obredom pepeljenja. Na pepelnico je strogi postni dan.

 

 1. 3. Postna postava za leto 2023

Postni čas, ki se začne s pepelnično sredo, 22. februarja, nas vsako leto pripravlja na veliko noč. Naj bo to res čas milosti, duhovne poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta. Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini (poroka, pogreb ,…), post in zdržek odpadeta.

 

 1. Postna akcija 40 dni brez alkohola

Tokratna postna spodbuda se bo začela na pepelnično sredo, 22 februarja in se zaključila na veliko soboto, 8. aprila  2023. Letos spodbuda nosi naslov: Beseda zdravi! Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, v službi pri delu in v družbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Želimo si lepih odnosov, zdravja, blaginje in pravega veselja v družinah. Radi bi varno  prišli na cilj in pri tem ne ogrožali drugih. Svoje delo lahko odgovorno opravljamo, le če smo zbrani in razsodni in skupaj oblikujemo navade in vzorce v družbi.

 

 1. Ponikva: na pepelnično sredo, 22. februarja. 2023 bo po večerni sv. maši 3. seja ŽPS Ponikva.

 

6.Dramlje: v četrtek, 23. februarja bo po večerni maši v veroučni učilnici 3. seja ŽPS Dramlje.

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Urban Vnučec in Tajda Drobnik

Župnija Dramlje: v nedeljo v nedeljo, 19. 2. Gal Zvonar, Tilen Lovro in Teja Filej:

V nedeljo, 26. 2. Luka in Matija Lavbič

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: 19. 2. Ana Korenjak in Slavica Gorenak v nedeljo; v nedeljo, 26. 2. Neža Povalej in Helena Filej

Župnija Ponikva: po dogovoru,

 

 1. 9. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo cerkev farani iz vasi Šedina in Vodule. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu marcu  čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah iz Boletine. Hvala  faranom iz Dobovca za čiščenje v mesecu februarju.

 

 1. Dramlje: Marija Dobje. Pričeli smo z deli v cerkvi Marija Dobje.
 2. V petek, 17. 2. 2023 smo iz cerkve umaknili vso premično opremo in jo shranili v mežnariji. Sledilo je polaganje zaščitnega filca in folije za zaščito tlaka, klopi, oltarja in ambona.  Sodelovalo je deset faranov, ki so opravili 39 ur prostovoljnega dela.
 3. V ponedeljek, 20. 2. 2023 nadaljujemo z delom ob 7.30 uri. Potrebujemo 5 – 6 delavcev.
 4. Po končanem delu v cerkvi se naložijo kleme in vezni elementi 1. dela cevnega odra.
 5. V torek, 21. 2. 2023 se opravi prevoz odra in plohov. Delo se prične ob 7.00 uri in traja do 16.00 ure. Delo usklajuje g. Jože Banovšek. Za postavitev odrov potrebujemo 6 -7 delavcev.
 6. Postavljanje odra je predvideno vse do petka, 24. 2. 2023. med 7. in 16.00 uro z ekipo 6 -7 delavcev. Če se ne bo izšlo, še naslednji teden.
 7. Zaščitne rokavice si preskrbi vsak sam in primerno delovno obleko.
 8. Ko bo notranji oder postavljen, se še napravi zaščita nepremične opreme: orgle, oltarjev in prižnice.
 9. Prosimo za pomoč v prevozih odrov in pri postavljanju odrov.
 10. Za hrano delavcev je poskrbljeno.

 

  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

08/23

 
Nedelja

 

19.02.2023

7. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Mihaela Preložnika, Franca in Julijano Fidler

       –  za Bogdana Zgonca [S]

10.30 Ponikva za žive in pok. farane

       –  za Stanislavo Kovač [JL]

Ponedeljek

 

20.02.2023

Jacinta in Frančišek Marto, fatimska pastirčka 18.00 Ponikva za Ano Žogan in družino Žogan

       –  za Štefana Drameta [S]

Torek

 

21.02.2023

Irena Rimska (Mira), devica 18.00 Dramlje za Terezijo Zdolšek in sorodnike

       –  za Pavlo in Ivana Arnšek [S]

Sreda

 

22.02.2023

PEPELNICA

Porfirij, pušč., škof

 

strogi post

17.00 Dramlje za Marijo Oprčkal

       –  za Danico Novak [S]

       –  za 3 France Zidanšek, Julijano in Antonijo [JL]

18.30 Ponikva za Stankota Galuf in Marijo Bračko

Četrtek

 

23.02.2023

Polikarp,
škof in mučenec
17.00 Dramlje molitvena ura

18.00 Dramlje za Franca in Jožefo  Korže in druž. Stanič

       –  za Alojzijo in Franca Grobler in Faniko Krajnc [S]

Petek

 

24.02.2023

Matija, apostol

 

+ postni petek

17.00 Ponikva molitvena ura

18.00 Ponikva za Elizabeto Vidovič obl.

–  za Karla Lisec in sorodnike [S]

Sobota

 

25.02.2023

Valburga, opatinja 18.00 Ponikva za Martina Zapuška in sorodnike

       –  za Ido in Ivana Mihelak [S]

Nedelja

 

26.02.2023

1. POSTNA NEDELJA   9.00 Dramlje za žive in pok. farane

       –  za Marjana obl. in Roziko Jug[S]

10.30 Ponikva za Angelo Zdolšek in rod. Kocel

 

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.. Oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika

Hvaljen bodi Jezus Kristus:    8. Pozabiti ne smem, / če v kako hišo grem: / Hvaljen bod’!

 

Anton Martin Slomšek