Oznanilo tedna 07 – MT – 6. nedelja med letom

6. Nedelja Med letom

                12. februar 2023      07/23

Božja Beseda: 1. ber.: Sir 15,15-20;
2. ber.: 1 Kor 2,6-10; ev.: Mt 5,17-37.
Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.«

 (Mt 5,37)

Bl. Jordan Saški, redovnik

 

Jordan Saški je bil drugi redovni general dominikancev. Velja za človeka, ki je dokončno ustanovil in razširil red dominikancev. Rodil se je okoli leta 1185 v Borgbergu pri Paderbornu v Nemčiji. Bil je vsestransko nadarjen; odlikovala ga je tako duhovna izobrazba kot srčna dobrota. Za dominikanski red je pridobil številne osebnosti svojega časa, predvsem znane profesorje.

Življenjepisci in poznavalci njegovega življenja in dela ga prištevajo med največje osebnosti, ki jih je Nemčija dala Cerkvi. Bil je izredno nadarjen, saj je z dobrimi dvajsetimi leti na vseučilišču v Parizu magistriral, pa tudi vseskozi globoko pobožen, saj je že kot študent hodil navsezgodaj k maši in nemalokrat čakal pred cerkvenimi vrati, da jih je cerkovnik odprl. Ko je kmalu po ustanovitvi pridigarskega reda spoznal sv. Dominika, se je takoj navdušil zanj in vstopil k dominikancem. Po komaj dobrih dveh letih je po smrti ustanovitelja že moral prevzeti vodstvo in uresničiti njegove načrte. To je storil več kot odlično: redu je dal vso potrebno svetovno širino, organizacijo in redovna pravila. »Vzgojil« je veliko pomembnih bogoslovnih učiteljev, filozofov in mistikov. Zelo ga je cenil in upošteval tudi papež Gregor IX. Red je postal pod njegovim vodstvom eden vodilnih v trinajstem stoletju. Vseskozi pa je bil zvest geslu reda: z molitvijo in premišljevanjem najti najtesnejši stik z Bogom ter širiti Božje kraljestvo na zemlji. Bil je človek velikih dejanj in molitve, organizacijska in notranja, duhovna sila svojega reda. Leta 1237 je utonil ob brodolomu pred sirsko obalo, ko se je vračal iz Palestine. Pokopan je v dominikanski cerkvi v Akkonu v Izraelu.

Goduje: 13. februarja.

spletna stran tednika Družina

    Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 18h.

***************************

  Dosegljivost na telefon:

 Jožef Planinc, župnik

– hišni: 03/748-20-25 ali-GSM  041/625-703 – spletna stran: http://zupnija-ponikva.rkc.si/...

 

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. nedelja med letom – 12. 2. 2023 št. 7

 

 1. Občni zbor: Župnijska Karitas Ponikva bo imela v ponedeljek, 13. 2. 2023  po večerni maši v župnišču na Ponikvi letni občni zbor. Sodelavci župnijske Karitas lepo vabljeni.
 2. Župnija Šmarje pri Jelšah vabi na dobrodelni koncert SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO, ki bo v nedeljo,19. februarja 2023 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah. Zbrana sredstva so .namenjena za obnovo podružnične cerkve sv. Barbare. Za cerkev sv. Barbare bodo zapeli: ans. ZAKA PA NE, ANA FERME, ans. LUNC’A, IL DIVJI in ans. SLOVENSKI ZVOKI. Vstopnice so na razpolago v župnišču Šmarju in uro pred koncertom. Lepo vabljeni.

 

 1. Popotresna obnova cerkve Marije Vnebovzete v Marija Dobju, župnija Dramlje.. V četrtek, 2.2. je bila izredna seja ključarjev in ŽGS, kjer smo se dogovorili sledeče:
 2. Za postavitev odrov in zaščito potrebujemo 30 smrek za pripravo plohov in desk. Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilu in ste že darovali dogovorjeno količino lesa. Hvala tudi vsem, ki se še imate namen odzvati vabilu.
 3. Les se vozi na žago g. Jureta Lavbiča. Tu se bo tudi razžagal in pripravil za prevoz k cerkvi v Marija Dobje.
 4. To delo mora biti zaključeno do 20. februarja.
 5. Potem sledi postavljanje odrov in v marcu bi naj že začeli s sanacijskim delom.

 

 1. 4. Darovanje: V nedeljo, 5. februarja je bilo pri rednem mesečnem darovanje okoli oltarja darovano: na Ponikvi 515,60 € in v Dramljah 987,00€. Hvala vsem darovalcem.

 

 1. Ministranti:

Župnija Ponikva: Filip in Tilen Madžarič

Župnija Dramlje: v nedeljo 12. 2. 2023 Pia in Eva Seničar; v nedeljo, 19. 2. Gal Zvonar, Tilen Lovro in Teja Filej

 

 1. Bralci božje besede: Župnija Dramlje: v nedeljo 12. 2. 2023 Maja Bogdanovič in Urška Korenjak; v nedeljo, 19. 2. Ana Korenjak in Slavica Gorenak

Župnija Ponikva: po dogovoru,

 

 1. 7. Čiščenje: V Dramljah cerkev čistijo, krasijo cerkev farani iz vasi Grušce in Jazbine. Čistilkam in urejevalcem okolice cerkve v minulem tednu najlepša hvala.

Na Ponikvi v mesecu februarju  čistijo, krasijo cerkev in skrbijo za čistočo v župnišču in skupnih sanitarijah iz Dobovec. Hvala  faranom iz Podgaja za čiščenje v mesecu januarju.

 

 1. Zbiranje finančnih sredstev za popotresno obnovo cerkve v Marija Dobju
 • Za popotresno obnovo podružne cerkve Marijinega Vnebovzetja v Marija Dobju smo doslej zbrali 60% potrebnih sredstev. V letu 2021 je že bilo pripravljenih 25% sredstev. V letu 2022 je bilo zbranih 21,5% in ob božičnem blagoslovu v januarju 2023 še 13,5%.
 • Darovani les za odranje in zaščito predstavlja 10,5% vrednosti.
 • Do srede poletja, ko bi po načrtu zaključili večja dela, bo potrebna zbrati še 17,5% .
 • Občina Šentjur je pripravljena nameniti za obnovo 12%.
 • V pripravi načrta obnove je bilo težko oceniti celotni obseg poškodb. Zato je pri izdelavi ponudb narejena samo ocena potrebnih del. Pri samem delu se bo šele pokazal obseg potrebnih del. Tako bo strošek obnove lahko manjši ali pa tudi večji. Končni obračun bo narejen po dejanskih izmerah in količinah.
 • Vabim vas, da ob mesečnih darovanjih še namenite dar za obnovo cerkve v Marija Dobju.
 • V Letopisu, ki ste prejeli ob božiču in pri blagoslovu družin in domov, je bil predstavljen na 12. strani možni način zbiranja finančnih sredstev.
 • Naj jih še enkrat predstavim:
 • Obilnejši dar na prvo nedeljo v mesecu. S tem darom običajno pokrivamo redne župnijske stroške.
 • Ob pogrebih namesto cvetja na grob namenski dar za obnovo cerkve Marija Dobje.
 • Botri za obnovo cerkve, daruje se poljubna vsota, ki se sešteva.
 • Darovi ob izrednih dogodkih v osebnem ali družinskem življenju.
 • Donacije podjetnikov.
 • Odločitev, da se daruje 1 % dohodnine za župnijo.

To je nekaj možnosti, ki nam odpirajo pot k zbiranju potrebne vsote za pokrivanje stroškov popotresne sanacije cerkve Marija Dobje.

Izberite tisto možnost, ki vam najbolje ustreza. Iskrena hvala vsem, ki ste doslej že namenili svoj dar za  obnovo cerkve.

z.š. Viri finančnih sredstev za obnovo: Vrednost €
1. Darovi faranov zbrani do 31.1.2023 24.100,00
2. Les za odranje in za zaščito cc 15 m3   4.000,00
3. Darovi v času obnove: februar – september 2023   7.000,00
4. Skupno zbrano 35.100,00
5. Občina Šentjur   4.700,00
6. Zbrana sredstva 39.800,00

 

 1. Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. Slomška vabita v Maribor na INFORMATIVNA DNEVA v petek, 17. 2. 2023 ob 9. in 15. uri ter v soboto, 18. 2. 2023, ob 9. uri. Spoznali boste utrip življenja in dela, videli naše prostore, poklepetali z naši dijaki, profesorji in vzgojitelji ter tako dobili informacije iz prve roke. Več informacij: www.skofijska.si in www.dijaskidom.z-ams.si.

Prijazno vabljeni bodoči dijaki in dijakinje.

 

  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

07/23

 

Nedelja

 

12.02.2023

6. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za žive in pokojne farane

       –  za Ivana in Matjaža Mastnaka in vse rajne [S]

10.30 Ponikva za Marijo Tomše

Ponedeljek

 

13.02.2023

Jordan Saški, redovnik 18.00 Ponikva za Nežiko in Slavkota Žličar

       –  za Jakoba Šolinca[S]

Torek

 

14.02.2023

Valentin (Zdravko), duh. in mučenec 18.00 Dramlje za Frančiško Turnšek

       –  za Lucijo Filej[S]

Sreda

 

15.02.2023

Klavdij, redovnik  8.00  Ponikva za Angelo Zdolšek

       –  za Martino Smole in rod. Hriberšek  [S]

Četrtek

 

16.02.2023

Julijana Koprska, mučenka 17.00 Dramlje molitvena ura

18.00 Dramlje za Vido Marijo Remenik

       –  za Antona Slemenšek [S]

Petek

 

17.02.2023

Aleš, Silvin in dr. ustanovitelji sv. servitov 17.00 Ponikva molitvena ura

18.00 Ponikva za Jožefo Zupanc

       –  za Družino Romih in Zevnik [S]

    –     za Marto in Karlija Gojznikar[JL]

Sobota

 

18.02.2023

bl. Janez iz Fiesole, slikar, redovnik 18.00 Ponikva za Jožeta in Frančiško Šibal

       –  za Ivana Borštnika[S]

       –  za Martina in Zdenko Pilko [JL]

Nedelja

 

19.02.2023

7. NEDELJA
MED LETOM
  9.00 Dramlje za Mihaela Preložnika, Franca in Julijano Fidler

       –  za Bogdana Zgonca [S]

10.30 Ponikva za žive in pokojne farane

          Stanislavo Kovač [JL]

 

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.. Oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika

Hvaljen bodi Jezus Kristus:    7. Če v cerkev prihitim / rekoč se poškropim: / Hvaljen bod’!

 

Anton Martin Slomšek