Oznanilo tedna

 

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA:

24. apr.;

Fidel, muč.

Ob 7. uri sv. maša za + Mulej Štefana in za vse farane

Božjo besedo bereta: Maja Bogdanovič in Petra Dobnik

 

Ob 10. uri v Marija Dobju sv. maša za + Vodušek Ivanko*

Božjo besedo bereta:Nataša Seničar in Teja Gorjup

 

Ob 13. uri krenemo z avtobusom na Brezje.

Ponedeljek: 25. apr.;

Marko, evang.

 

 

Ob 19. uri sv. maša za +  Mastnak Antona, obl.*

Torek: 26. apr.;

Pashazij, opat

 

Ob 19. uri sv. maša za + Golčman Milico
Sreda: 27. apr.;

Cita, dev.; Dan upora, d.p.d.

Ob 7. uri  sv. maša  za + Gračner Alojza

 

 

Četrtek: 28. apr.;

Peter Chanel, duh., muč.

Ob 18. uri izpostava SRT, češčenje, molitve, vmes prilika za sv. spoved

Ob 19. uri sv. maša za + Preložnik Mihaela

Petek: 29. apr.;

Katarina Sienska, dev., uč., sozavet. Evrope, praz.

Ob 7. uri sv. maša za +  Slemenšek Nežo
Sobota: 30. apr.;

Pij V., pp.

Ta dan čistijo in krasijo cerkev ter kosijo okoli nje iz Grušc in Jazbin. Preteklim se zahvalim.

 

Ob 19. uri sv. maša za + Lavbič Ivana

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 1. maj.;

Jožef delavec, d.p.d., praznik

 

 

Ob 7. uri sv. maša za + Lavbič Heleno, Franca, Milko, Avguština, rod. Golčman ­ Mlakar

Božjo besedo bere: Mira Repnik Šuštar

 

Je dan vašega darovanja za potrebe cerkve, lepo naprošeni!

 

Ob 10. uri na Sv. Uršuli, sv. maša za + Oset Bogomirja in Ano

Božjo besedo bereta: Ana in Urška Korenjak

 

Ta teden sta dežurni ministrantki: Pia in Eva Seničar

Za Ukrajino je bilo vaše nabirke 334 €. Od velikega petka za Sv. Deželo je bilo nabirke 92 €, Velikonočne nabirke je bilo skupno: 1.590 €. Bog vam povrni!

Zahvalim se Anici Lenart, Petri Dobnik in Miri Repnik Šuštar za krašenje, oltarjev, svežino prtov in ministrantskih oblačil, Branku Marotu za polovično subvencijo pisank za ministrante, Janezu Kačičniku, Ivanu Povalej, pevcem in drugim za sodelovanje pri procesiji, ministrantom in ministrantkam. Bog vam plačaj za vaš trud.