Oznanilo tedna 22 – MT – 8. nedelja – Binkoštna

BINKOŠTNA Nedelja

                   28. maja 2023        22/23

Božja Beseda: 1. ber.: Apd 2,1-11;
2. ber.: 1 Kor 12,3b-7.12-13; ev.: Jn 20,19-23
»Učenci so se razveselili, ko

so videli Gospoda«

(Jn 20,20b)

Sv. Maksim Emonski, škof

 

Sv. Maksim je prvi zanesljivo izpričani škof v Emoni, rimskem mestu na tleh današnje Ljubljane. O njem imamo malo zgodovinskih poročil. Udeležil se je pokrajinskega koncila v Ogleju leta 381. Isto leto je končal svoje delo 2. vesoljni cerkveni zbor v Carigradu, ki je zatrl arijansko krivoverstvo na tleh rimske države tako, da se je poslej obdržalo samo med Germani, pa tu in tam še v rimski državi. Tako sta bila napol arijanca škofa Paladij v Ratiariji (južno od Donave v zahodni Bolgariji) in Sekundin v Singidunumu (današnjem Beogradu). Ta dva je obsodila omenjena sinoda v Ogleju. Škof Maksim naj bi tedaj izgovoril besede: »Paladij, ki ni hotel obsoditi Arijevega bogokletstva, marveč se mu je sam pridružil, je po pravici in zasluženju obsojen. To ve Bog, pa tudi vest vernikov ga je obsodila.«

Podpis škofa Maksima beremo tudi med udeleženci sinode v Milanu leta 390, ki je pod vodstvom milanskega škofa sv. Ambroža obsodila Joviniana, ker je učil zmote glede krsta in Marijinega devištva. Tako vidimo, kako je bil Maksim vedno in povsod zavzet za pravovernost. Med 32 škofi, ki so se udeležili oglejske sinode, je Cerkev osmim priznala svetniško čast, med njimi tudi emonskemu škofu Maksimu.

Emona je v njegovi dobi imela zelo razvito bogoljubnost. To so bile družbe asketov in Bogu posvečenih devic. Ohranjeni sta dve pismi sv. Hieronima, eno devicam, drugo menihu Antoniju. Druga posredna priča pa je emonska bazilika. Mučeništvo sv. Maksima ni trdno dokazano.

Goduje: 29. maja.

spletna stran tednika Družina

   Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

**************************************

   Dosegljivost na telefon:

Jožef Planinc, župniki: -GSM  041/625-703 – E naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

jozef.planinc@siol.net

spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

 

ŽUPNIJA DRAMLJE: – NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

 

ŽUPNIJA PONIKVA: – NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

Binkoštna nedelja  – 28. 5. 2023 št. 22

 

 1. Darovanje: V nedeljo, 4. junija vabljeni k darovanju okoli oltarja ob prvi nedelji v mesecu juniju. V Dramljah za cerkev v Marija Dobju. Na Ponikvi za prenovo župnišča.

 

2..Obiska bolnikov: v četrtek. 1. junija bo obisk bolnikov in starejših v Dramljah in v petek, 2. junija na Ponikvi. Obakrat po 9. uri.

 

 1. Zaključek verouka na Ponikvi: v nedeljo, 4. junija bodo veroučenci prejeli veroučna spričevala ob zaključku veroučnega leta.. Nadaljujemo pa z počitniški dejavnostmi v Oratorju in počitnikovanjem v Ankaranu. Hvala vsem štirim katehetinjam za pomoč pri župnijski katehezi.

V Dramljah bo zaključek v drugi polovici junija.

 

 1. Oratorij 2023: Ponikva in Počitnice malo drugače – Ankaran 2023

Prijavnice za oba oratorija in za počitnikovanje v Ankaranu so dostopne na spletni stani župnije Ponikva in  župnije Dramlje. Do 27. maja imamo v prvi skupini 22 prijava od možnih štirideset. V drugi skupini 31 ob 40 možnih prijav.

Na spletni strani Župnije Dramlje: https://zupnijadramlje.si/oratorij-2023-stopi-na-https://zupnija-ponikva.rkc.si/pot/; https://zupnijadramlje.si/ankaran-2023/ so tudi prijavnice.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo, 28. 5. 2023: župnija Ponikva: Tjaš Salobir in Ema Koražija. Župnija Dramlje: Luka in Matija Lavbič

 

 1. Bralci božje besede: župnija Dramlje: 4. 6. 2023 Nataša Seničar in Branko Marot. Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: vas Zalog. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi: v juniju vas Spodnji del Hotunja. Hvala za čiščenje v mesecu maju.

Košnja na Ponikvi: G. Janko Šibal se zahvaljuje vsem, ki ste se priglasili za pomoč pri košnji. Za  košnjo se z njim dogovarjajte.

 

 1. Bralci SBP: Srečanje je zaključila skupina mladih in starejših bralcev SBP. Hvala mentorici gospe Ireni Zevnik za vodenje skupin.

 

 1. Srečanje starejših v Dramljah: v soboto, 3. junija je ob 11.00 uri sv. maša s podelitvijo bolniškega maziljenja ob srečanju starejših. Po maši druženje s pogostitvijo v Slomškovem domu. Mašno bogoslužje bo vodil bolniški duhovnik g. Miro Šlibar.

 

 1. Marija Dobje: Hvala skupini 18. delavcev za dopolnitev zidarskih in delovnih odrov v torek, 9. maja. V juniju pričnemo z menjavo krtine na cerkvi.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: Hvala skupini 10. delavcev, ki so v ponedeljek, 8. maja izpraznili malo učilnico, hodnik, shrambo in pralnico in pripravili prostore za nadaljnjo obnovo. V sredo, 10. maja je skupina 11. delavce odstranila stari pod in nasutje v mali učilnici in oklesala stene v veži. Hvala vsem za opravljeno delo med 19. in 22. uro. V torek, 16. maja smo odstranili stari tlak v veži in začeli z obnovo elektro instalacij. Delalo je 8 prostovoljcev. V petek, 19. maja smo še odstranili nasip pod tlakom v veži. Hvala vsem za opravljeno delo. v četrtek, 25. maja je bila položena nova elektro napeljava. V petek, 26. maja še vlita betonska plošča v veži. Sledi ometavanje sten v veži.

 

 1. 12. Izlet otroških župnijskih sodelavcev: V soboto, 24. junija vabljeni otroci otroškega pevskega zbora, ministranti in bralci SBP z obeh župnij na skupni izlet v Ankaran in Hrastovlje.

 

 1. Seja ŽPS: Na binkoštni ponedeljek, 29. maja bo seja ŽPS župnije Ponikva ob 20.15 uri.

 

 1. Zahvala: hvala vsem, ki ste pomagali pripraviti v soboto, 27. maja vse potrebno za praznično obhajanje svete birme v Dramljah. 25 veroučencev 8. razreda je ob pomoči katehetinje s. Anje, po rokah dekana, g. Damjana Ratajca prejela zakrament svete birme.

 

 1. Romanje na Kurešček: v nedeljo, 18. junija bo v župniji Dramlje popoldansko romanje na Kurešček. Prijave se zbirajo pri gospe Danici.

 

 1. Praznik sv. Rešnjega Telesa: Procesija SRT bo Dramljah v nedeljo, 11. junija ob 8.30 uri, sledi sveta maša.

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj. Pri reviji Ognjišče je še 18 neporavnanih naročnin.

 

 

 

 

Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

22/23

 

Nedelja

 

28.05.2023

BINKOŠTNA NEDELJA

 

  9.00 Dramlje za Ano Mastnak

10.30 Ponikva za Pavlo Zabukovšek, 30. dan

       – za Jakoba in Jurija Zdolška [S]

Ponedeljek

 

29.05.2023

Maksim Emonski, škof

Binkoštni ponedeljek

18.00 Dramlje za Franca Klinarja

19.30 Ponikva za Lidijo Olgo Cizerl

       –  za Marijo in Jurija Pilpaher [S]

Torek

 

30.05.2023

Kancijan in drugi oglejski mučenci 19.00 Dramlje za Marijo Uranc Mestek, 30. dan

       –  za Jožefa Trebovca[S]

Sreda

 

31.05.2023

Obiskanje Device Marije

Petrovška B. Mati

19.00 Ponikva za Jožefa Bohorča

       –  za Francija Košaka[S]

Četrtek

 

1.06.2023

Justin, mučenec

Prvi četrtek, ob 18.00molitvena ura.

19.00 Dramlje za Franca In Štefko Lavbič

       –  za Martina Sivka [S]

Petek

 

2.06.2023

Erazem, škof

prvi petek, ob 18.00 molitvena ura.

19.00 Ponikva za Darinko Mastnak

       –  za  Martina Plahuta [S]

Sobota

 

3.06.2023

Karel Lwanga in dr. ugandski muč.

 

prva sobota.

11.00 Dramlje srečanje starejših

          za zdravje in mir v družinah

19.00 Ponikva za Darjo Filipšek

       –  za Elizabeto Vidovič [S]

Nedelja

 

04.06.2023

nedelja
Svete Trojice
kvaterna nedelja
  9.00 Dramlje za Bojana Obl. Mirkota, Pavlo Debeljak

       –  za starše Žvegler, brate sestre, starše Lenič [S]

10.30 Ponikva za Antona in Mileno Zdolšek

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

Pravda dobiček obeta, / pa premoženje od hiše pometa. Anton Martin Slomšek