Oznanilo tedna 25a – MT – 11. nedelja med letom

11. Nedelja Med letom

                  18. junija 2023       25/23

Božja Beseda: 1. ber.: 2 Mz 19,2-6a;
2. ber.: Rim 5,6-11; ev.: Mt 9,36-38;10,1-8.
 

»Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi.« (Mt 10,1)

Nazarij Koprski, škof

Mesto Koper po starem izročilu 19. junija obhaja god svojega zavetnika sv. Nazarija, ki naj bi bil prvi škof tega mesta. Sveti Nazarij je bil od nekdaj češčen kot zavetnik mesta. Po izročilu, ki ga sprejemajo skoraj vsi krajevni zgodovinarji, je oglejski patriarh Štefan, ko je uvidel, da ne zmore več sam voditi škofije, ker je s širjenjem krščanstva proti vzhodu vedno bolj rasla, ustregel vernikom v teh krajih: na priporočilo cesarja Justina I. je prosil papeža Janeza I., naj dovoli, da si večja mesta v Istri izberejo lastnega škofa. Izvolili so jih šest, med njimi Nazarija za mesto Kapris ali Egido v Tržaškem zalivu.

Izročilo ve povedati celo to, da je bil Nazarij rojen med letoma 470 in 480 v kraju Elpidum v okolici mesta; nekateri menijo, da v sedanjem Borštu. Za škofa je bil posvečen leta 524, novoustanovljeno škofijo pa naj bi vodil 33 let. Umrl je pred letom 557 in bil pokopan v svoji stolni cerkvi Matere Božje. Pred napadi barbarskih narodov so njegove posmrtne ostanke skrili. Odkrili so jih več stoletij pozneje, ko se je nekdanji Kapris ali Kaprarija preimenoval v Justinopolis (po bizantinskem cesarju Justinu II.).

V 12. stoletju je mesto prišlo pod Benečane in vedno bolj se je uveljavljalo ime Capodistria (glava Istre). Leta 1380 so Genovežani mesto oplenili in odnesli v Genovo tudi relikvije sv. Nazarija. Šele leta 1422 je koprski škof Jeremija Pola dosegel, da so jih vrnili. Shranjeni so v marmornatem sarkofagu za škofovim sedežem. Na njem je v latinščini napisano: »To domovino ohranjaj in vodi, sveti Nazarij, ki veljaš za očeta in varuha Justinovega mesta.«

Goduje: 19. junija.

spletna stran mesečnika Ognjišče

 

Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h, razen 24. junija..

 

**************************************

   Dosegljivost na telefon:

Jožef Planinc, župniki: -GSM  041/625-703 – E naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

jozef.planinc@siol.net

spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

 

ŽUPNIJA DRAMLJE: – NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

 

ŽUPNIJA PONIKVA: – NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039.

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. nedelja med letom – 18. 6. 2023 št. 25

 

 1. 1. Darovanje: V nedeljo, 4.junija ste v Dramljah za cerkev v Marija Dobju darovali 1.050,20€. Na Ponikvi za prenovo župnišča 871,50€. Hvala vsem darovalcem.

 

 1. Zaključek verouka v Dramljah: s. Anja je razdelila spričevala med tednom, ostali so jih prejeli pri zahvalni maši v nedeljo, 18. junija. Katehetskemu svetu, katehetinjama in spremljevalki hvala za opravljeno delo v tem veroučnem letu.

 

 1. 3. Počitnice malo drugače – Ankaran 2023. Obe skupini sta polno zasedeni, prijav ne sprejemamo več. Prijavljeni konec junija prejmejo še posebna navodila.

Za oratorij 2023 na Ponikvi so prijave zaključene, prijavljenih je 62 otrok. Oratorij bo potekal med 26. in 30. junijem.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo, 18.6. v župniji Ponikva: urban Vnučec in Tajda Drobnak. Župnija Dramlje: Metka in Martin  Korenjak.

 

 1. Bralci božje besede: župnija Dramlje: 25.6.2023 Neža Povalej in Helena Filej Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: iz vasi Pletovarje. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi: v juliju vas Ponikva sp. del. Hvala za čiščenje v mesecu juniju.

 

 1. Marija Dobje: Ob nastopu stabilnejšega lepega in suhega vremena se bodo pričela dela na strehi cerkvi v Marija Dobju. V naši režiji bo odvoz stare opeke in ostali material iz strehe. V juliju je predviden pričetek del pri obnovi notranje poslikave.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: zidarji nadaljujejo z izdelavo stropnega in stenskega ometa v veži. Vmes dopolnjujemo električno napeljavo.

 

 1.  Izlet otroških župnijskih sodelavcev: v soboto, 24. junija se mladi župnijski sodelavci iz župnije Dramlje in Ponikve z avtobusom odpravljajo na izlet v Ankaran in na ogled znamenitosti v Hrastovljah. Odhod avtobusa na Ponikvi bo ob 6.15 minut pri župnišču in ob 6.45 v Dramljah na avtobusni postaji pred osnovno šolo. Povratek okoli 20.00 ure. Potrebna je kopalna oprema. 11. Radijski prenos. V nedeljo, 30. julija bo iz cerkve sv. Martina na Ponikvi ob 10.00 uri radijski prenos svete maše. Zato bo v Dramljah sveta maša že ob 8.30 uri. V soboto7. ne bo na Ponikvi večerne svete maše.
 2. Romanje na Kurešček: v nedeljo, 18. junija bo v župniji Dramlje popoldansko romanje na Kurešček. Odhod ob 12.20 uri pri cerkvi.

 

 1. Uskladitev bogoslužja v juniju, juliju in avgustu
Dogodek Dramlje Ponikva
1.     Oratorij od 7.- 11. avgusta od 26. do 30. junija
2.     Praznik apostola Petra in Pavla ob 17.30. uri Sv. maša v Šentilju sv. maša ob 8.00 in 19.00 uri
3.     Celodnevno češčenje torek, 4. 7. 2023; ob 8.00 se izpostavi v češčenje SRT.

– ob 9.00 sv. maša,

– po maši do 11. ure izpostavitev

– popoldne ob 16.00 izpostavitev

– zaključek  sv. mašo ob 19.00

četrtek, 29. junija

ob 8.uri sv. maša,

– po sv. maši se izpostavi v češčenje SRT do12. ure

– popoldan  se izpostavi ob 15. uri in

– zaključek ob 19. uri s sv. mašo

4.     Magdalenina nedelja

in Krištofova nedelja:

nedelja, 23.7. 2023 ob 8.30 procesija sledi sv. maša. na Ponikvi  izjemoma ob 11.00 uri.
5.     Radijski prenos sv. maše v nedeljo, 30. julija sv. maša ob 8.30 uri. nedelja, 30 julija ob 10.00 uri večerne sobotne maše ni.
6.     Marija Dobje: do nadaljnjega ni bogoslužja  
7.     Počitniški program

Ankaran 23:

 

v tem času bo žup.  pisarna zaprta. Dežuren bo g. Miran Sajovic 1. skupina med 3. in 8. julija;

2. skupina med 9. in 14.

julijem

8.     Velika maša 15. 8. 23: Marija Dobje ne bo mogoče. sv. maša pri sv. Uršuli, s procesijo pred mašo, ura še ni dorečena.  
9.     Farno romanje  v soboto, 19.8. 2023. vabljeni tudi župljani župnije Dramlje predvidoma v Sodražico na grob  mistikinje Magdalene Gornik. Ta dan maše v župnijski cerkvi ne bo. Maša bo na romanju.

 

10.   Srečanje zakonskih jubilantov:   nedelja, 27. avgusta

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj. Pri reviji Ognjišče je še 17 neporavnanih naročnin.
  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

25/23

 

Nedelja

 

18.06.2023

11. NEDELJA
MED LETOM
9.00    Dramlje za Alojza in Frančiško Veber in Vinkota Pogladič

10.30  Ponikva za Bogomilo Zagajšek, 8. dan

       –  za Timoteja Smoleta  [S]

Ponedeljek

 

19.06.2023

Nazarij,
prvi koprski škof
19.00  Ponikva za Rozalijo in Antona Novak

       –  za Marijo. Mihaela in Milana Ferleža[S]

Torek

 

20.06.2023

Adalbert, škof 19.00  Dramlje za Franca in  Štefko Lavbič

       –  za  žive in pokojne farane [S]

Sreda

 

21.06.2023

Alojzij Gonzaga, redovnik 19.00  Ponikva za Srečkota Lorberja, Jakoba Pisanca in Franca Zoriča

       –  za Silvota Bergleza, 30. dan [S]

Četrtek

 

22.06.2023

Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca 19.00  Dramlje za Martina Sivka

       –  za Franca Klinarja [S]

 

Petek

 

23.06.2023

Jožef Cafasso, redovnik 19.00  Ponikva za Marijo Pilpaher, obl

       –  za Štefanijo Bučer obl. in Nejca Bučerja [S]

       –  za Jakoba Siterja in  dvojne starše Siter in Kos [JL]

Sobota

 

24.06.2023

Rojstvo Janeza Krstnika 19.00  Ponikva na Ponikvi ni večerne maše

          v Ankaranu: v zahvalo za prejete darove veroučnega in šolskega leta

       –  za božji blagoslov in božje varstvo                  na priprošnjo A. M. Slomška med                       počitnicami [S]

Nedelja

 

25.06.2023

12. NEDELJA
MED LETOM

 

dan državnosti

  9.00  Dramlje za Alojza, Kristino Kačičnik in sorod. Kačičnik in Slemenšek

10.30  Ponikva za Jožefo Štor

       –  za božji blagoslov in zdravje v  družini Rop in Kričej [S]

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

Potrpežljivost težave polajša / in vsakemu stanu bridkosti poslajša.       Anton Martin Slomšek