Oznanilo tedna 26 – MT – 12. nedelja med letom

12. Nedelja Med letom

                  25. junija 2023       26/23

Božja Beseda: 1. ber.: Jer 20,10-13;
2. ber.: Rim 5,12-15; ev.: Mt 10,26-33.
 

»Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev«

 (Mt 10,31).

Vigilij iz Tridenta, škof

 

Čeprav je bil sveti Vigilij (Stojan) že tretji znani škof v Tridentu, velja za pravega ustanovitelja (in zavetnika) škofije prav on. Šele njemu je namreč uspelo do konca pokristjaniti tudi najbolj oddaljene kraje in organizirati cerkveno življenje na južnem Tirolskem. Častijo ga tako na katoliškem Zahodu kakor tudi na Vzhodu.

Rojen je bil okoli leta 353 nekje v milanski okolici, lahko tudi v Tridentu v Italiji. Po rodu je bil Rimljan, iz patricijske družine, v kateri sta bila še brata Klavdij in Magoriano, ki sta tudi svetnika.

Izročilo pravi, da se je Vigilij, ko je bežal pred pogani iz Val Rendena, znašel v kraju brez izhoda. Ko pa je položil roko na skalo, se mu je nenadoma odprl prehod, po katerem se je lahko rešil v Tridento. Pravijo tudi, da se na podstrešjih in po kleteh tridentinskih hiš skrivajo škorpijoni, v spomin na dogodek, ko je sv. Vigiliju med mašo padel v kelih strupen škorpijon, a je on čudežno preživel.

Vigilij velja za učenega moža z obširnim znanjem. Bil pa je tudi ponižen in skromen. Ves je gorel za pravo vero in izgoreval za oznanjevanje evangelija. Napisal je življenjepis več mučencev.

Po izročilu naj bi umrl mučeniške smrti 26. junija 405 ob Gardskem jezeru, ko je spreobračal še zadnje pogane globoko v dolini Val Rendena. Ti so častili boga Saturna, Vigilij pa naj bi njegov kip zvrnil v reko. Jezni pogani so ga zato s kamni pobili do smrti. Možno je tudi, da so mu mučeništvo pripisali le zato, ker je popolnoma izgorel v neutrudnem oznanjevanju evangelija.

 

Goduje: 26. junija.

 

spletna stran tednika Družina

         Ob nedeljah vabljeni:

ob 9.00h sv. maša v Dramljah; ob 10.30h na Ponikvi. Nedeljska sv. maša je tudi v soboto zvečer na Ponikvi ob 19h.

**************************************

   Dosegljivost na telefon:

Jožef Planinc, župniki: -GSM  041/625-703 – E naslov: zupnija.ponikva@rkc.si

jozef.planinc@siol.net

spletna stran:

Ponikva: http://zupnija-ponikva.rkc.si/

Dramlje: https://zupnijadramlje.si

 

ŽUPNIJA DRAMLJE: – NKB Mb

TRR SI56 0400 1004 6530 113

TRR račun za Karitas Dramlje:

TRR SI56 0400 0027 7364 166

 

ŽUPNIJA PONIKVA: – NKB Mb

TRR SI56 0400 0027 7364 554

TRR račun za Karitas Ponikva:

TRR SI56 0400 0027 7365 039

***************************

   Dosegljivost na telefon:

– hišni: 03/748-20-25 ali GSM 031/552-191;

– spletna stran:http://zupnija-ponikva.rkc.si/.

 

 

Dodatna oznanila za župniji Dramlje in Ponikva

 1. nedelja med letom – 25. 6. 2023 št. 26

 

 1. Darovanje: V nedeljo, 2. julija bo darovanje okoli oltarja. V Dramljah za cerkev v Marija Dobju. Na Ponikvi za prenovo župnišča. Hvala vsem darovalcem.

 

 1. V četrtek je praznik apostolov Petra in Pavla. Na Ponikvi je dan češčenja Najsvetejšega. Vabimo vas k češčenju, če je mogoče po vaseh po naslednjem vrstnem redu:

 

Po  prvi sv. maši: Lutrje

Dobovec: od 9.00 – 9.30

Slatina: od9.30 – 10.00

Bobovo, Srževica: od 11.00 – 11.30

Ostrožno: od 11.30 – 12.00

Popoldne: Ponikva: od 15.00 – 15.30

Uniše, Zg. Selce: od 15.30 – 16.00

Podgaj, Ponkvica: od 16.00 – 16.30

Boletina, Okrog: od 16.30 – 17.00

Hotunje: od 17.00 – 17.30

Zagaj: od 17.30 -18.00

Ministranti, pevci, bralci, ŽPS, zak. skupina, ob 18.00

Litanije: ob 18.30

Sklep z blag. in sv. maša: ob 19.00

 

 1. Oratorij 2023 na Ponikvi .Oratorij bo potekal med 26. in 30. junijem. Navodila so dobili prijavljeni otroci. .Hvala skupini, ki je očistila in pripravila župnišče za poletni oratorij.

 

 1. Ministranti med tednom in v nedeljo, 25. 6. 2023 v župniji Ponikva Rene Špur in Jožef Sovič Župnija Dramlje: Pia in Eva Seničar.

 

 1. Bralci božje besede: župnija Dramlje: Mira Repnik Šuštar in Petra Korenjak. Ponikva: po dogovoru.

 

 1. Čiščenje in košnja okoli cerkve: iz vasi Razbor. Hvala vsem za čiščenje in košnjo v minulem tednu.

Na Ponikvi: v juliju vas Ponikva sp. del. Hvala za čiščenje v mesecu juniju.

 

 1. Marija Dobje: Ob nastopu stabilnejšega lepega in suhega vremena se bodo pričela dela na strehi cerkvi v Marija Dobju. V naši režiji bo odvoz stare opeke in ostali material iz strehe. V juliju je predviden pričetek del pri obnovi notranje poslikave.

 

 1. Prenova župnišča na Ponikvi: Zidarska dela so v glavnem zaključena, zaradi oratorija se bo delo nadaljevala v mesecu juliju z napeljavo ogrevanja in položitvijo podložnega betona. Potem sledijo pleskarka dela., montaža vrat in še ostala zaključna dela.
 2. Radijski prenos. V nedeljo, 30. julija bo iz cerkve sv. Martina na Ponikvi ob 10.00 uri radijski prenos svete maše. Zato bo v Dramljah sveta maša že ob 8.30 uri. V soboto 29.7. ne bo na Ponikvi večerne svete maše.

 

 1. Uskladitev bogoslužja v juniju, juliju in avgustu
Dogodek Dramlje Ponikva
1.     Oratorij od 7.- 11. avgusta od 26. do 30. junija
2.     Praznik apostola Petra in Pavla ob 17.30. uri Sv. maša v Šentilju sv. maša ob 8.00 in 19.00 uri
3.     Celodnevno češčenje torek, 4. 7. 2023; ob 8.00 se izpostavi v češčenje SRT.

– ob 9.00 sv. maša,

– po maši do 11. ure izpostavitev

– popoldne ob 16.00 izpostavitev

– zaključek  sv. mašo ob 19.00

četrtek, 29. junija

ob 8.uri sv. maša,

– po sv. maši se izpostavi v češčenje SRT do12. ure

– popoldan  se izpostavi ob 15. uri in

– zaključek ob 19. uri s sv. mašo

4.     Magdalenina nedelja

in Krištofova nedelja:

nedelja, 23.7. 2023 ob 8.30 procesija sledi sv. maša. na Ponikvi  izjemoma ob 11.00 uri.
5.     Radijski prenos sv. maše v nedeljo, 30. julija sv. maša ob 8.30 uri. nedelja, 30 julija ob 10.00 uri večerne sobotne maše ni.
6.     Marija Dobje: do nadaljnjega ni bogoslužja  
7.     Počitniški program

Ankaran 23:

 

v tem času bo žup.  pisarna zaprta. Dežuren bo g. Miran Sajovic 1. skupina med 3. in 8. julija;

2. skupina med 9. in 14.

julijem

8.     Velika maša 15. 8. 23: Marija Dobje ne bo mogoče. sv. maša pri sv. Uršuli, s procesijo pred mašo, ura še ni dorečena.  
9.     Farno romanje  v soboto, 19.8. 2023. vabljeni tudi župljani župnije Dramlje predvidoma v Sodražico na grob  mistikinje Magdalene Gornik. Ta dan maše v župnijski cerkvi ne bo. Maša bo na romanju.

 

10.   Srečanje zakonskih jubilantov:   nedelja, 27. avgusta

 

 1. Verski tisk: Na razpolago je nova številka Družine, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj. Pri reviji Ognjišče je še 17 neporavnanih naročnin.
  Oznanila

ŽUPNIJA SV. MARTINA NA PONIKVI IN ŽUPNIJE SV. M. MAGDALENE V DRAMLJAH

26/23

 

Nedelja

 

25.06.2023

12. NEDELJA
MED LETOM

 

dan državnosti

  9.00  Dramlje za Alojza, Kristino Kačičnik in sorod. Kačičnik in Slemenšek

10.30  Ponikva za Jožeta Štora, 4. obl. brate in sestre

       –  za božji blagoslov in zdravje v družini Rop in Kričej [S]

Ponedeljek

 

26.06.2023

Vigilij (Stojan), škof 19.00  Ponikva za Antona 33. obl., Matildo Podkrajšek, rod. Esih in Marijo in Ludvika Goleža

       –  za Rudolfa Križnika [S]

Torek

 

27.06.2023

Ema Krška, kneginja 17.00 Dramlje pogrebna maša in pogreb  Antona Galufa iz Vodul

19.00  Dramlje za Jožeta Korošca

       –  za Jurija Golčmana [S]

Sreda

 

28.06.2023

Irenej (Hotimir) Lyonski, škof 19.00  Ponikva za Ivana in Marijo Javornik

       –  za Ivana (Danija) Simona [S]

Četrtek

 

29.06.2023

PETER IN PAVEL, apostola

 

dan češčenja SRT

glej posebna oznanila

  8.00  Ponikva za Francija Košaka

17.30  Dramlje za Ljudmilo in Jankota Bizjaka

19.00  Ponikva  za Mitja 9. obl. in Pavlo Mlakar

       –  za Ivana in Angelo Pevec [S]

Petek

 

30.06.2023

Prvi mučenci rimske Cerkve 19.00  Ponikva za Vinkota in Olgo Spolenak

       –  za Ivana Mihelaka [S]

Sobota

 

01.07.2023

Aron, SP očak 19.00  Ponikva za Jožeta in Marijo Kumberger

       –  za Šuc, Plevčak, Lenovšek in starše [S]

Nedelja

 

02.07.2023

13. NEDELJA
MED LETOM
  9.00  Dramlje za starše in rod. Korenjak

          Edvarda in družino Lorger [S]

10.30  Ponikva za žive in pokojne farane

 

Razlaga: oznaka [S] – mašo isti dan opravi g. dr. Miran Sajovic, oznaka [JL] – mašo daruje Janez Lesnika, na Ponikvi ali Dramljah omenimo spomin.

Kdor se rad z lažjo baha, / se mu vohat pod nos da.

 

Anton Martin Slomšek